of 62236 LinkedIn

Geheime algoritmes mogen

Gemeenten die fraude laten opsporen met behulp van algoritmes mogen die algoritmes geheim houden in het belang van effectieve uitkeringsfraudebestrijding.

Gemeenten die fraude laten opsporen met behulp van algoritmes mogen die algoritmes geheim houden in het belang van effectieve uitkeringsfraudebestrijding. Dat zegt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een reactie op Kamervragen naar aanleiding van een publicatie door NRC Handelsblad

De D66-Tweede Kamerleden Raemakers en Verhoeven wilden onder meer weten of het gebruik van algoritmes controleerbaar is. Van Ark erkent dat er een risico op discriminatie kan ontstaan door het gebruik van algoritmes die zijn gebaseerd op historische fraudedata. Die risico’s moeten worden verkleind door het algoritme te blijven actualiseren met de uitkomsten van nieuwe fraudeonderzoeken. Ze benadrukt ook dat fraude pas kan worden vastgesteld na toepassing van hoor en wederhoor. Gemeenten moeten bij de gegevensverwerking en data-analyse rekening houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.

Dat houdt onder meer in dat gemeenten betrokkenen moeten informeren over de aard van de verwerking van privacygevoelige gegevens. Bij gebrek aan transparantie kan een betrokkene dan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij onjuistheden hebben burgers ook een recht op rectificatie van de opgeslagen gegevens. In het geval van onjuiste gegevens in de uitkeringsadministratie zijn burgers volgens de inlichtingenplicht zelfs verplicht om onjuistheden bij de gemeente te melden. Volgens NRC maken twee intergemeentelijke sociale diensten en twee gemeenten gebruik van algoritmen om vast te stellen bij welke uitkeringsontvangers sprake is van een hoog frauderisico.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter Haasnoot (directeur van BV de Voordeur) op
Ondergetekende en een bij hem ingeschreven studente in een seniorenwoninkje hebben aan den lijve ondervonden wat SyRI werkelijk is. Omdat het meisje de uithuiswonende studiebeurs kreeg waren wij verdacht van fraude. Dienst Uitvoering Onderwijs zette hiervoor buitenproportionele maatregelen in en zij wendde zich tot de een of andere dubieuze beveilgigingsdienst SV-Land die onaangekondigd op huisbezoek kwamen. Het meisje was op die dag toevallig thuis en dat feit alleen al zou tot niet meer vragen moeten leiden omdat het een 100% voltreffer was. Maar nee het huisbezoek alleen was natuurlijk niet voldoende, Het meisje in kwestie moest de wachtwoorden van haar laptop laten zien, schoolboeken, kleding, paardrijkleding en Motorkleding en werd er zelfs ook onbeschaamd naar ondergoed gevraagd. Dat was voor ondergetekende het sein om ze het huis met een eind hout uit te slaan. Ondergetekende heeft hierover klachten ingediend bij Arie Slob en Tamara van Ark maar die moeten nu ruim 2 jaar later nog reageren. Ik heb DUO verschillende keren geconfronteerd met deze toen al door mij beschreven overtreding(en) van de Rechten voor Mens. U zult denk ik wel begriijpen dat ik werd weggehoond. Maar ondertussen ligt er een verbod op het gebruik van SyRI door het EVRM. Er zijn duizenden onschuldige burgers op de korrel genomen door SyRI. Natuurlijk wast het smerige gepeupel op het Haagse Pluiche haar handen schoon en van Ark heeft ondertussen al aangekondigd dat ze haar doel wel op een andere (illegale) zal halen! Om het in SyRI termen te zeggen ze zat vorige week nog bij de parlementaire enquettecommissie om rond te bazuinen dat ze niets wist van de ellende bij de Belastingdient terzake de kinderopvangtoeslag terwijl ze dat wel degelijk weet.Ik ben op zoek naar de programmeur ofwel het bedrijf dat deze software heeft ontwikkeld en ter beschikkig heeft gesteld aan het Haagse geteisem op het pluche zodat ik dan een megaclaim kan indienen voor het aantasten van onze privacy.
Door mr A. F. le Gras (bestuursadviseur) op
Dit standpunt van de Staatssecretaris is een directe aanval op en dus een gevaar voor de democratie. Algoritmen onttrekken zich nu al in bijna alle gevallen aan democratische controle omdat vrijwel niemand de brug kan slaan tussen geformuleerd beleid en in algoritmen opgenomen beslisvariabelen. Geheime algoritmen sluiten vervolgens de laatste mogelijkheden voor die controle ook af en zijn dus echt het begin van het einde. Hoe belangrijk fraudebestrijding ook is, het mag er nooit toe leiden dat we onze kernwaarden ervoor opgeven. Laten we dan ook ten strijde trekken tegen deze ontwikkeling vóór het te laat is.

Gorssel, juni 2018, Mr A.F. le Gras
Door joost (beleidsadviseur) op
Wat een heerlijk theoretisch/ politiek correct antwoord weer van de staatsecretaris. Betrokkenen moeten worden geinformeerd en kunnen een klacht indienen emn hebben een recht op rectificatie. Alsof de gemiddelde bijstandsgerechtigde ook maar enige notie heeft van de Nederlandse bureaucratie, als ze de tekst al kunnen begrijpen.