of 64621 LinkedIn

Einde aan ‘bodemloze put’ Midden-Groningen

In gemeente Midden-Groningen is een einde gekomen aan de alsmaar oplopende tekorten bij de jeugdhulp. Het college zelf spreekt van een trendbreuk. Wel moet er nog 2,5 miljoen euro extra worden bezuinigd.

De gemeente Midden-Groningen is er nog lang niet, maar er is wel een einde gemaakt aan de alsmaar oplopende tekorten bij de jeugdhulp. Het college zelf spreekt van een trendbreuk. Een keur aan maatregelen heeft het tij gekeerd. Wel moet er nog wel 2,5 miljoen euro extra worden bezuinigd.

Dalende trend

De afgelopen jaren keek Midden-Groningen aan tegen sterk oplopende kosten voor de jeugdhulp.  Vorig jaar kwam de gemeente 6,9 miljoen euro op de jeugdhulp te kort, in 2017 3,6 miljoen euro. ‘Op basis van de huidige uitgaven voor jeugdhulp zien we een dalende trend. Wanneer deze trend doorzet, dan zouden de uitgaven voor Zorg in Natura dit jaar 10 procent lager kunnen komen te liggen dan in 2018’, schrijven B en W aan de raad.

 

Goedkopere zorg

Om meer greep op de kosten te krijgen, is in het voorjaar van 2018 een Implementatieplan Sturing Uitgaven Jeugdhulp vastgesteld. Dat werpt nu zijn vruchten af, zo schrijft het college aan de raad. Er is onder meer een verschuiving bewerkstelligd van dure zorg naar goedkopere zorg. De sociale teams spelen daarin een belangrijke rol, stelt wethouder Peter Verschuren. ‘Zij blijven de hulp inzetten die nodig is, maar werken veel kostenbewuster.’

 

Nieuw plan

Daarnaast zijn de gemiddelde kosten van 300 gezinnen die in Midden-Groningen 80 procent van het jeugdbudget ‘opslokten’ fors afgenomen, zonder de kwaliteit van de hulp aan te tasten, stelt het college. Voor elk van de gezinnen is en nieuw plan gemaakt voor het gezin en/of het kind, en is gestopt met hulp die ‘aantoonbaar geen draagvlak of nut heeft’, aldus het college. De omvorming van de hulp begint dit jaar effect op de kosten te hebben. De gemiddelde kosten per adres zijn tussen oktober vorig jaar en juni dit jaar afgenomen van 61.000 euro naar 47.000 euro.

 

Grensgevallen

De verlengde jeugdhulp is dit jaar op nul uitgekomen, terwijl het jaar daarvoor 90 kinderen verlengde jeugdhulp kregen. ‘Grensgevallen’ die voorheen op het bordje werden geschoven van de jeugdhulp worden nu doorverwezen naar de Wmo, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en Passend Onderwijs; wetten die raakvlak hebben met de Jeugdwet. ‘Voor de grenzen zijn wel instructies, maar in de praktijk blijkt bij grensgevallen toch vaak jeugdhulp te worden ingezet’, zo schrijft het college aan de raad. Binnen de sociale teams is het bewustzijn van die grenzen vergroot. Ook met maatschappelijke partners is hierover het gesprek aangegaan. ‘Het is voor alle partijen zoeken naar goede oplossingen en zal nog enige tijd vergen voordat de mist optrekt.’

 

Winstwaarschuwing

Het college is blij met de trendbreuk, maar geeft tegelijkertijd een ‘winstwaarschuwing’ af. ‘Enige voorzichtigheid is hier op zijn plaats, omdat we in de afgelopen jaren te vaak verrast zijn door onvoorziene ontwikkelingen’, aldus het college in zijn raadsbrief. ‘Wat ons vertrouwen geeft is dat we een 1 op 1 relatie zien met het Implementatieplan Sturing Uitgaven Jeugdhulp en dat er dus sturing mogelijk is.’ Blijft buiten kijf dat er een gat op het jeugdhulpbudget blijft, ook het extra rijksgeld kan dat niet dichten. Na de zomer komt het college met voorstellen om de tekorten verder te dringen. Er moet nog 2,5 miljoen euro extra worden bezuinigd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.