of 59250 LinkedIn

Dossiers BJZ's niet op orde

Uit onderzoek bij twee BJZ's bleek dat niet goed genoeg is vastgelegd hoe de persoonsgegevens geregistreerd moeten worden.

Bureaus Jeugdzorg hebben hun dossiers onvoldoende op orde. Daardoor kunnen ze niet waarborgen  dat de persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn. Dat vreest het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) nadat uit onderzoek bij twee BJZ’s is gebleken dat vaak niet duidelijk omschreven staat wat harde feiten zijn en wat aannames.

Feiten of indrukken
De onderzoeken werden gedaan bij BJZ Noord-Holland BJZ Limburg. Daarbij bleek dat niet goed genoeg is vastgelegd hoe de persoonsgegevens geregistreerd moeten worden. ‘In rapportages moet duidelijk zijn of het om feiten gaat of om indrukken’, legt een woordvoerder van het CBP uit. ‘Het maakt nogal verschil of het vermoeden bestaat dat een vader alcoholist is of dat de vader het daadwerkelijk is. Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen waarborgen zijn dat de rapporten juist zijn.’


Werkwijze
Ook ontbreekt een standaardwerkwijze voor onder meer het weergeven van de herkomst van informatie, het actueel houden van informatie en het markeren van onjuistheden. Daarnaast ontbreken werkwijzen voor de zogeheten contactjournaals waarin de contacten van BJZ met hulpverleners, ouders en jeugdigen zijn vastgelegd.

Afhankelijk
Het CBP wijst op het grote belang van juiste en nauwkeurige informatie waarmee BZJ werkt. ‘Er worden ingrijpende beslissingen genomen over het verlenen van zorg, jeugdbeschermingsmaatregelen, uithuisplaatsingen. Die beslissingen moeten op grond van feiten en juiste rapporten gemaakt worden. De mensen om wie het gaat, te weten jongeren en hun ouders, bevinden zich bovendien in een afhankelijke positie ten opzichte van de BJZ's.’


In de basis
De onderzoeken zijn bij twee bureaus gedaan en de vraag is of deze exemplarisch zijn voor de andere BJZ’s. De woordvoerder noemt het ‘niet zorgvuldig’ om dat te concluderen, ‘omdat dat immers niet onderzocht is’. ‘Maar er is niet voor niets ook met de branche gesproken na dit onderzoek’ Ze wijst er wel op dat nog niet geconstateerd is dat er zaken mis zijn gegaan. ‘Maar we hebben onderzocht hoe het in de basis is geregeld. En daarin zien we tekortkomingen.’


Een jaar oud
Jeugdzorg Nederland laat in een reactie weten dat de onderzoeken van het CBP over de situatie van ruim een jaar geleden gaan en dat inmiddels opleidingen, trainingen en protocollen veel aandacht krijgen. ‘Het zal niemand zijn ontgaan dat het jeugdzorgstelsel per 1 januari 2015 is overgegaan naar de gemeenten en dat 2014 in het teken stond van de voorbereidingen hierop. De aanbevelingen en lessen uit eerdere onderzoeken en eigen ervaringen van de Bureaus Jeugdzorg zijn gebruikt bij het ontwikkelen van het nieuwe ICT-systeem dat binnenkort in gebruik wordt genomen. Ook treedt een herzien privacy-protocol in werking.’

Verbeteren
Naar aanleiding van de rapporten van het CBP hebben de twee onderzochte BJZ's Noord-Holland (tegenwoordig De Jeugd- en Gezinsbeschermers) en Limburg maatregelen aangekondigd om hun werkwijzen te verbeteren. Jeugdzorg Nederland gaat bekijken welke protocollen en werkwijzen nadere aanscherping behoeven en hier met de Gecertificeerde Instellingen werk van maken.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gert-Jan (Adviseur Overheid) op
Aan den lijve heb ik onderstaand (goedbedoeld?) amateurisme meegemaakt.
Gelukkig niet dermate ernstig. Wel langdurige littekens en schade nalatend bij ouder en kinderen. Dat vanwege meningen van een andere gefrustreerde, wraakzuchtige ouder. Alles zonder feiten, wel meningen.
De machteloosheid als gevolg van amateurisme, onkunde en willekeur is intens pijnlijk en voelt extreem onrechtvaardig.
Betonrot los je niet op met pleisters, wat cement en lichtjes wegbikken. Dan is de constructie compleet verrot en verkeerd aangelegd.
Tja, dan moet er ingrijpend (tijdelijk) elders huisvesting gevonden worden i.p.v. cursussen en ander lapwerk....
Door henk bongers (burger) op
Bleef het er maar bij dat alleen dossiers haperen.
Om deze organisatie goed op de rails te krijgen heb je niet genoeg aan een bezem, zelfs geen batterij bezems. Misschien dat een Zamboni, een ijsdweilmachine, al het vuil weg kan schrapen zodat er een frisse wind gaat waaien door die organisatie en jeugd er iets aan heeft.
Door Vertrouwenspersoon ouders bjz (maatschappelijkwerker/vertrouwenspersoon) op
Ik maak als onafhankelijk maatschappelijkwerker/vertrouwenspersoon dagelijks de ellende mee waar bjz ouders in terecht laat komen waar het niet nodig is.

Zelfs 4 weken geleden trekt bjz Friesland nog 3 kinderen met grof geweld uit huis omdat vader eens gezegd zou hebben "als dit zo doorgaat verhuis ik naar frankrijk". Geen slimme opmerking van vader maar wel degelijk begrijpelijk als je nagaat dat bjz 3 kinderen uit huis trekt zonder enige vorm van motivatie anders dan er zijn zorgen.

Moeder is ziek, wat ze precies mankeert zijn de doktoren nog niet overuit. Een gezinsvoogd die glashard in een zitting zegt "naar mijn mening veinst moeder haar ziekte". twee dagen later komt de uiteindelijke diagnose en blijkt moeder beenmerg kanker te hebben, maar de gezinsvoogd blijft erbij dat moeder haar ziekte veinst en houdt zelfs de kinderen bij moeer weg.

Mijn punt!

De Nederlandse jeugdhulpverlenig wil haar melkkoetjes niet kwijt en laat er werkelijk alles aan gelegen liggen om maar tot uit huis plaatsing over te gaan.
Per uithuigeplaatst kind levert bjz per jaar € 6700 per jaar op. Een bonus volgens bjz. de Nederlandse jeugdhulpverlening draait allang niet meer om het belang van het kind, maar meer hoeveel een kind oplevert.

Dagelijks maak ik de ongekende machtsmisbruik de leugens die gezinvoogden ouders op de mouw spelden en de verschrikkelijke uithuisplaatsingen met grof geweld van politie en bjz medewerkers mee.
Het leed en het verdriet bij ouders maar vooral de kinderen die dit overkomt... Het is werkelijk hart verscheurend om te moeten zien hoe een vader letterlijk in een houtgreep wordt genomen door de aanwezige baasjes in het blauw en het ongekende machtsvertoon van de aanwezige medewerkers van bjz...

Mooi al die cijfertjes en de rapporten die daar op volgen over hoe het vooral anders en beter moet, maar vervolgens gebeurt er geen moer en worden ouders en hun kinderen volledig buiten spel gezet en zien ouders indien hun kind uit huis is geplaatst hun kinderen NOOIT meer thuiskomen...
Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker sociaal domein) op
Echt een non-reactie van Jeugdzorg Nederland: het stelsel is veranderd, nieuwe ICT wordt ingevoerd en verder zit iedereen op cursus. Ja, zo kan ik het ook...!

Terwijl de signalen uit de praktijk erop duiden dat er veel functionarissen bij BJZ's verdwenen zijn (die uit Brabant had zelfs geen voldoende gecertificeerde mensen in huis, en is vervolgens op verscherpt toezicht gesteld) en anderen de handen vol hadden/hebben aan transities en ander verandergedoe. Kortom, organisaties op tilt....

Een serieuzere reactie en meer alertheid op de kwaliteit van zorg en rapportage had wel gemogen.
Terecht wijst Kik de Jong op eerdere onderzoeken naar slechte kwaliteit signaleringen/ onderzoeken over OTS/UHP.
Door Kik de Jong op
Het onderzoek van het CPB komt overeen met de bevindingen van prof. Hoefnagels, (2001, http://www.ouderverstoting.nl/artikelen/PHoefnag …, hoogleraar jeugdbescherming Ido Weijers (2012, Tekortkomingen bij de uithuisplaatsing, http://www.idoweijers.nl/Bijlage%203.%20Huyer,%20Weyers.pdf) en de kinderombudsman (2013, Is de zorg gegrond?, http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-profes … ) en wat de gezinnen al jaren meemaken. De rapporten van jeugdzorg deugen niet en schetsen steevast een negatief beeld van ouders. Zo worden rechters gemanipuleerd om maar OTS en UHP uit te spreken. De kinderombudsman noemde geld hierbij een perverse prikkel. Want ondanks alle onderzoeken, heeft jeugdzorg dit nooit verbeterd. Zo integer is jeugdzorg Nederland niet. Liever duizenden kinderen onterecht jarenlang uit huis laten plaatsen en zo 4 miljard euro per jaar opstrijken, dan hand in eigen boezem steken. Nu moeten ze wel, want nu kan iedere gemeente de rapporten controleren en waarheidsvinding eisen. Ook geldt sinds 1 januari tuchtrecht. Er wordt door ouders al gepleit om in iedere gemeente een commissie in te stellen om oude dossiers na te gaan kijken en zo onterecht uit huis geplaatste kinderen weer terug te plaatsen. Want dat scheelt de gemeenten veel geld. Hopelijk wordt jeugdzorg voor de geleden schade verantwoordelijk gesteld. Want dat is hoog tijd!
Door Piet van den Kieboom (Gemeenteraadslid) op
Misschien dat beide bewindslieden net als hun collega op Veiligheid en Justitie Opstelten ( VVD) een extern consultant in kunnen huren om orde op zaken te stellen. Kosten: maar € 1,3 miljoen voor 2 jaar.
Door henk bongers (burger) op
Goh,.. onder welk verantwoordelijk ministerie valt dit?
Tel maar op: jeugdzorg; ouderenzorg; zorgverzekering.
Laat ik nu zo maar denken dat het in ons zorgstelsel gewoon een totale bende en mega chaos is.

Met de huidige bewindslieden Schippers en van Rijn aan het roer zal het niet verbeteren. Die leven bij ondeskundigheid en arrogantie.
Door Sven Palmer (vader) op
Ze wijst er wel op dat nog niet geconstateerd is dat er zaken mis zijn gegaan. ‘Maar we hebben onderzocht hoe het in de basis is geregeld. En daarin zien we tekortkomingen.’

niet geconstateerd ? niet wanneer je Oost-Indisch doof blijkt te zijn misschien.....
Door Amsterdammer op
@Jan Peters

U overschat jeugdzorg- medewerkers.

Over het algemeen hebben die niet de intelligentie om feiten en meningen te scheiden, daarom gaat het verkeerd in die rapporten. Daarnaast werken zij samen met wijkagenten, gemeente-ambtenaren en pedagogisch medewerkers die nog lager zijn opgeleid dan de piepjonge HBO-opgeleide jeugdzorg- medewerkers en niet hoger komen dan MBO. Onderscheid tussen feiten en meningen is er daar echt niet bij, evenals reflectie op gemaakte fouten. Zelfs zonder spelfouten schrijven of een normale brief is over het algemeen al te veel gevraagd.

Het is lief van u dat u de sector welwillend wil benaderen, maar zodra u de jeugdzorg werkelijk leert kennen (doe dat svp niet via de jeugdzorg zelf maar via klachten van burgers die u zélf uitzoekt ipv ambtenaren toe te staan met jeugdzorg onder een hoedje te spannen ten koste van de burgers) dan zult u zich vermoedelijk rot schrikken.
Door Jan Peters (Wethouder) op
Het wordt steeds drukker met stuurlieden aan de wal. Het is niet goed of het deugt niet met onze jeugdzorg. Het zou goed zijn met rust, redelijkheid, ervaring en vakmanschap eens in beeld te brengen wat op het onderdeel dossiervorming redelijk is. 'Onderscheid feiten van meningen', heeft iemand dat wel eens geprobeerd? Onze jeugdzorg is nauwelijks twee maanden geleden begonnen aan de zoveelste structuurverandering om een andere cultuur te vestigen. Dat is een andere cultuur dan die van een machinebureaucratie, want die bracht immers het probleem dat we nu trachten op te lossen.