of 65101 LinkedIn

'Den Haag' walgt van hoge winsten jeugdzorg

De grote winsten die veel jeugdzorgaanbieders maken, zijn een doorn in het oog van de Tweede Kamer en het kabinet. Een aantal fracties wil een maximum winstspercentage invoeren. Staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg) wil zo ver (nog) niet gaan.

Jeugdzorgaanbieders die (te) hoge winsten maken, zijn Tweede Kamer en kabinet een doorn in het oog. Ook aan ‘cherry picking’ moet een einde komen, waarbij aanbieders veel geld verdienen aan jongeren met lichte problemen en jongeren met complexe problemen de deur wijzen.

Piepen en kraken

Deze jongeren worden ‘als hete aardappel door het systeem geschoven’, zoals CDA-Kamerlid René Peters het maandag noemde tijdens een Kamerdebat over de jeugdzorg. De hele Kamer, van links tot rechts, inclusief staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg), hebben geen goed woord over voor jeugdzorgaanbieders die vooral met het geven van lichte ondersteuning veel geld verdienen. ‘Er wordt veel winst gemaakt in een sector die piept en kraakt’, stelde Peter Kwint (SP).

 

Dwarsbomen winsten

Er moet een wettelijk maximum aan het winstpercentage worden gesteld, vindt een aantal fracties, zoals SP, PvdA, GroenLinks en BIJ1. Blokhuis wil liever geen wettelijk maximum vastleggen, maar sluit het ook niet helemaal uit. Gemeenten kunnen echter nu al maxima stellen aan winstpercentages bij de contractering van jeugdzorgaanbieders, zo benadrukte Blokhuis. Via gemeentelijke verordeningen kunnen gemeenten eveneens een winstmaximum vastleggen. Het helpt ook als lichte hulp niet meer vanuit de Jeugdwet wordt vergoed. Daarmee worden ‘excessieve winsten gedwarsboomd’ en cherry picking voorkomen, aldus Blokhuis. SP en GroenLinks willen een verbod op private equity in de jeugdzorg en hebben een motie ingediend om dit soort investeerders uit de jeugdzorg te weren. Ook BIJ1 wil zo’n verbod.

 

Code zwart

Het ziet er naar uit dat de vergoeding van alle lichte vormen van jeugdhulp haar langste tijd heeft gehad. Vooral hoogopgeleide ouders met een goed salaris weten de weg naar deze door de gemeente betaalde vormen van jeugdhulp goed te vinden, zo stelde onder meer Peters, hetgeen werd beaamd door Blokhuis. Kamer en kabinet zijn het erover eens dat bepaalde tegenslag bij het leven hoort en dat de reikwijdte van de Jeugdwet moet worden ingeperkt. Vooral omdat het verlenen en betalen van deze lichte hulp ten koste gaat van de hulp van kinderen met complexe problemen die de zorg keihard nodig hebben. ‘Sommige kinderen moeten lang op cruciale hulp wachten. Dat is onacceptabel’, stelde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ‘De zorg voor kinderen met complexe problemen is nog steeds niet goed geregeld. Het is code zwart in de jeugdzorg’, benadrukte Lisa Westerveld (GroenLinks). De reikwijdte van de jeugdzorg is een van de grote thema’s waarover in de hervormingsagenda jeugd een ei moet worden gelegd.

 

Kwakzalverij

Een aantal fracties wil stevige ingrepen in het jeugdzorgstelsel, en vooral in de verantwoordelijkheid die gemeenten nu hebben. Gespecialiseerde jeugdzorg moet landelijk worden geregeld en voor deze zorgvorm moeten vaste, landelijke tarieven worden vastgesteld, vinden onder meer GroenLinks, SP en PVV. VVD en CDA willen een einde maken aan het vergoeden van jeugdzorg die niet bewezen effectief is. ‘Daarmee kan het kaf van het koren worden gescheiden’, stelde VVD-Kamerlid Daan de Neef. Vooral Peters was daar heel fel op. ‘Veel zorg is bewezen niet effectief. Kwakzalverij moet niet op kosten van de belastingbetaler worden vergoed.’ Blokhuis is huiverig om alleen bewezen effectieve zorg te vergoeden. ‘Dat frustreert innovatie in de jeugdzorg.’

 

Hervormingsagenda

Het ruim zeven uur durende debat maakte (opnieuw) duidelijk dat zowel Kamer als kabinet het er grotendeels over eens zijn dat het niet goed gaat in de jeugdzorg. Dat besef leeft echter al langer. Voor een aantal Kamerleden gaat het dan ook veel te traag. Er staan verschillende wetswijzigingen op stapel, maar die moeten nog in de Kamers behandeld worden. Voordat de daarin voorgestelde wijzigingen in de jeugdzorg kunnen worden doorgevoerd, zijn we al gauw twee jaar verder. Daarnaast wordt veel verwacht van de hervormingsagenda jeugd die begin volgend jaar het licht moet zien. Rijk, gemeenten, aanbieders, professionals en cliëntorganisaties werken daar samen aan. Die agenda moet concrete voorstellen opleveren om het jeugdzorgstelsel kwalitatief beter en financieel beheersbaar te maken. Scepsis daarover is er ook. ‘Er is al twee jaar geen sprake van vooruitgang in de jeugdzorg. De hervormingsagenda is een magisch woord voor alles’, mopperde Westerveld. Dat is het niet, stelde Blokhuis, maar temperde ook enigszins de verwachtingen. ‘De voorstellen worden zo concreet mogelijk, maar niet alles is meteen te realiseren.’ Zoals de reikwijdte van de jeugdhulp die wel of niet wordt vergoed. Daarvoor moet de Jeugdwet worden aangepast.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Roessen op
De boterberg is terug!! Nu te zien op het hoofd van de wetgever die "ach en wee" roept over de situatie in de jeugdzorg. Al decennia lang eist de overheid dat de resultaten van interventies in het sociaal domein meetbaar en zichtbaar worden. Dat is met de wetgevende interventies in de jeugdzorg in ieder geval aardig gelukt.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Den Haag walgt van hoge winsten?? Den Haag zou moeten walgen van het ongebreidelde geloof in de werking van de markt. Het economisch liberalisme houdt ons al sinds de jaren 80 in de greep en levert vooral heel veel scheefheid en ongelijkheid op. Dat in dit stukje marktwerking mensen profiteren van het systeem is niet de schuld van de profiteurs, maar van de overheid die dit toestaat. De zorg is alleen maar slechter gaan functioneren onder marktwerking en een steeds groter deel van de koek komt terecht bij verzekeraars en commerciële zorginstellingen.
Door Johan Visser (Adviseur) op
Wat een hoofdpijndossier!!
Deze decentralisatie van bevoegdheden en geld is volledig mislukt door de regelgeving en gemeentelijke ondeskundigheid.
En de zgn.steunorganisaties worden schathemeltje rijk.
Leve het p.i.
Door Call me @ (ervaringsdeskundige) op
Ja niets nieuws onder de zon.
Elke kleuter kon dit voorzien. Er is gewaarschuwd toen dat belachelijke privatiseren van de zorg werd bedacht. En onder onze grote bege-lijder Mark R. kan dat allemaal gewoon doorgaan.
Nou ja als hij augustus a.s. haalt dan kan hij gewoon de langstzittende mislukking worden en we samen het land weer herstellen.
Door Klaas (Informatie-architect) op
Deze uitvoeringsproblemen waren compleet voorspelbaar, Het is derhalve hypocriet dat het Rijk weer naar gemeenten wijst met kritische wijzende vingertje... Ook kritiek op bedrijven in de Jeugdzorg is onzinnig want bijna ieder bedrijf streeft winstmaximalisatie na. Hetzelfde geld voor minder werk (want lichtere casussen) krijgen levert meer winst op. Minder input voor dezelfde output betekent lagere kosten en hogere winst. Basaal stukje bedrijfseconomie.
Door Bram op
Is en blijft een feit dat dat die "marktwerking" de houdbaarheidsdatum al jarenlang overschreden heeft. En telkens slaagt Den Haag er weer in zogenaamde oplossingen te verzinnen, die het probleem alleen maar verergeren en eigenlijk alleen gericht zijn om die marktwerking coûte que coûte in stand te houden. Want dan ontstaan er mooie baantjes voor uitgerangeerde politici. Dat er dan ook wel eens slimmeriken zijn die volop profiteren ziet men als ongewenste, maar onvermijdelijke nevenschade. En we nemen nog een glas .....
Door Spijker (n.v.t.) op
In de contracten gewoon maximale winstpercentages opnemen voor de te verrichten werkzaamheden. Naderhand verrekenen.
Door CW (Adviseur interne controle en kwaliteit) op
Als die hoge winsten het probleem zijn, wordt er nog steeds verkeerd gestuurd. Goede resultaten moet uitgangspunt zijn, dus prestatieafspraken. Hoge winsten zijn eenvoudig op te lossen met creatief boekhouden.
Door Call me @ (ervaringsdeskundige) op
Ja slechte Wetten zijn voer voor slechte mensen.
Het wordt de hoogste tijd dat de (rijks)overheid weer op kwaliteit gaat letten i.p.v. op de waan van de dag.
Maar ja zolang VISIE door onze grijze olifant Mark uit zicht wordt gehouden gaat dat niet lukken. Fijn dat die hobbel volgend jaar4 vertrekt als langstzittende, slechts MP ooit.
Door Spijker (n.v.t.) op
Eerst goed onderzoeken of dit werkelijk zo is. Als dat inderdaad zo is subiet maatregelen nemen. Preventief goed regelen is beter dan repressief handelen. Wanneer stopt het prutswerk op ministeries en de Tweede Kamer?