of 58952 LinkedIn

De Jonge ziet weinig heil in één loket zorgvragen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) vindt één centraal loket voor zorgvragen geen panacee voor de bureaucratische jungle waarin mensen met een complexe zorgvraag terechtkomen. Dat laat hij weten in een reactie op een rapport van de Nationale Ombudsman, waarin werd geconstateerd dat  mensen niet altijd de zorg krijgen waarop zij recht hebben.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) vindt één centraal loket voor zorgvragen geen panacee voor de bureaucratische jungle waarin mensen met een complexe zorgvraag terechtkomen. Dat laat hij weten in een reactie op een rapport van de Nationale Ombudsman, waarin werd geconstateerd dat  mensen niet altijd de zorg krijgen waarop zij recht hebben.

Altijd een ‘adequaat antwoord’

In zijn brief aan de Tweede Kamer gaat De Jonge in op de aanbevelingen van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Die laatste riep onder meer op tot de vorming van één integraal zorgloket waarbij burgers met een zorg- of ondersteuningsvraag terecht kunnen. De Jonge vindt dat een  ‘sympathieke gedachte, maar geen geschikte oplossing voor alles en iedereen.’ Hij wijst erop dat ondersteuningsvragen zich voor verschillende groepen op verschillende plekken manifesteren. Wel moeten de huidige loketten volgens De Jonge beter samenwerken om mensen met een ondersteuningsvraag altijd een ‘adequaat antwoord’ te geven, ‘ook al melden ze zich in eerste instantie bij het ‘verkeerde’ loket’. Dat is volgens De Jonge in veel gemeenten al de gangbare praktijk en bovendien ook het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Tijd nodig voor grensoverstijging

De Jonge is het eens met de aanbeveling van de Nationale Ombudsman dat professionals meer over hun grenzen heen moeten kijken en meer met elkaar moeten samenwerken. Wel benadrukt hij dat gemeenten hier al mee bezig zijn en dat hiervoor eenmaal wat tijd nodig is. Gemeenten trainen wijkteams momenteel in gespreksvoering en methodisch werken. Daarnaast onderzoeken gemeenten volgens de minister momenteel hoe zij ‘meer autonomie kunnen toekennen aan professionals die het dichtst bij de cliënt staan’, aldus De Jonge.

 

Creatieve oplossingen mogelijk

Op aanbeveling nummer drie van Van Zutphen, een overbruggingsbudget voor zorg waarbij niet direct duidelijk is welke partij binnen de wettelijke kaders verantwoordelijk is, is de reactie van de minister tweeledig. Enerzijds zijn binnen de huidige kaders volgens hem creatieve oplossingen mogelijk:  ‘De Taskforce De Juiste Zorg op de Juiste Plek heeft benoemd dat binnen de wettelijke kaders vaak meer kan dan men denkt’, aldus De Jonge. ‘Als men zegt dat het niet kan volgens wet-  en regelgeving is dat in de praktijk vaak een andere formulering voor  ‘ik wil het niet’ of ‘ik heb er geen belang bij’.’ Als voorbeeld van een goede manier waarop met onduidelijkheid wordt omgegaan, wijst De Jonge op een overeenkomst tussen de gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Wanneer daar een crisisbed nodig is, wordt dat eerst geregeld. Achteraf pas wordt uitgevogeld voor wie de rekening precies is. Anderzijds zegt De Jonge onduidelijkheden rondom de zorgwetten en -regelgeving te willen wegnemen en zaken waar mogelijk te willen vereenvoudigen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Keizers (Ledenserviceconsulent) op
De oplossing is waarschijnlijk een Nationaal Zorgfonds, maar daar wil dit rechtse kabinet niet aan. Marktwerking in de zorg is een ramp.
Door Alexander (oud gemeenteraadslid) op
Meneer zegt dus eigenlijk niks. Uit zijn commentaar blijkt dat niet alle problemen opgelost zullen worden, er al het nodige gebeurt gelardeerd met 2 voorbeelden, constateert dat er meer over grenzen moet worden gekeken en benadrukt samenwerking, maar verbindt nergens een te nemen maatregel aan. Zelfs niet een grotere spoed betrachten. Pappen en nathouden. Geen krachtdadige bestuurder dus. Soms kunnen dingen heel snel zoals Rutte onlangs heeft laten zien, mar dat geldt kennelijk niet voor ons sociale klimaat.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Eén centraal loket voor zorgvragen lost niet alle problemen rond de zorg van zorgvragers op, maar is wel de opstap voor een efficiënte organisatie voor de aanpak deze materie. Dat is een positievere benadering.