of 64740 LinkedIn

Daling jongeren in jeugdhulp zet niet door

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

In de eerste zes maanden van dit jaar kregen meer jongeren jeugdzorg dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het gaat om een stijging van 0,6 procent. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van het CBS. In de eerste helft van 2020 was, voor het eerst sinds jaren, sprake van een daling van zes procent.

Geen trendbreuk

Het CBS gaf destijds aan dat corona mogelijk een rol speelde, maar ook dat er van een trendbreuk sprake kon zijn. Uit de vrijdag openbaar gemaakte voorlopige schatting over de eerste zes maanden van 2021 kan worden geconcludeerd dat van een trendbreuk geen sprake is. Zeker als de gegevens worden meegeteld van aanbieders die tot nu toe niet door het CBS werden meegenomen, maar vanaf dit jaar wel. Dan is sprake van een stijging van ruim 22.000 jongeren met jeugdhulp (plus 5,5 procent). De grootste toename van het aantal jongeren met jeugdhulp is te zien bij de ambulante jeugdhulp. Bij gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf is relatief gezien de toename het grootst.

 

380.000 jongeren

Om vertroebeling te voorkomen, vergelijkt het CBS de voorlopige cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar met de definitieve cijfers over het eerste half jaar van 2020. Het laat de gegevens buiten beschouwing van de aanbieders waarvan het CBS tot nu toe geen cijfers opnam, omdat zij niet bij het CBS in beeld waren. Het beeld is dan dat tot en met juni dit jaar 380.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg kregen. Dat is ruim een op de twaalf van alle Nederlandse jongeren. Van hen kregen 368.000 jongeren alleen jeugdhulp. Ruim 77 procent van de 37.000 jongeren met jeugdbescherming kreeg ook jeugdhulp. Bijna de helft van de jongeren met jeugdreclassering krijgt eveneens jeugdhulp.

 

In Raalte, Staphorst, Urk, Vlieland en Westvoorne krijgen relatief weinig jongeren jeugdzorg; minder dan vijf procent. Jongeren uit Heerde, Terneuzen, Tiel en Veendam krijgen bovengemiddeld vaak jeugdzorg. Het aandeel jongeren met jeugdzorg ligt in deze gemeenten hoger groter dan 12,5 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Efficiënt organiseren en specialistische jeugdhulp prioriteit geven. Maandelijkse rapportage van kosten en lopende opdrachten derden. Verder drempels, drempels en drempels creëren!