of 60264 LinkedIn

Cijfers beschermd wonen niet compleet

Van zes centrumgemeenten ontbreekt een actueel inzicht in het aantal cliënten beschermd wonen. Dat kan de bepaling bemoeilijken van een overgangsregeling voor de herverdeling van het budget beschermd wonen. Dat constateert gemeentefondsspecialist Dirk Jans van Frontinfo op basis van recent gepubliceerde cijfers door het CBS.

Zes centrumgemeenten hebben geen cijfers aangeleverd over het aantal cliënten beschermd wonen. Ook kunnen vraagtekens worden gezet bij enkele opgaven van gemeenten. Dat kan de bepaling bemoeilijken van een overgangsregeling voor de herverdeling van het budget beschermd wonen.

Dat constateert gemeentefondsspecialist Dirk Jans van Frontinfo op basis van recent gepubliceerde cijfers door het CBS. Dat verzamelt voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein elk half jaar gegevens over beschermd wonen.

 

Herverdeeleffecten

In 2021 wordt het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015 ingevoerd. Dit gaat gepaard met herverdeeleffecten. Gemeenten met een negatief herverdeeleffect krijgen tijdelijk compensatie uit het gemeentefonds. In een eerder artikel hierover van een maand geleden werd abusievelijk gemeld dat het rijk ook het woonplaatsbeginsel in het nieuwe verdeelmodel gaat aanpassen. In de door het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakte herverdeling van de budgetten gaan onder meer Apeldoorn, Arnhem en Zwolle er flink op achteruit ten opzichte van het nu gehanteerde historische verdeelmodel. Het nieuwe verdeelmodel, en daarmee de herverdeling, is echter nog niet definitief. De cijfers moeten onder meer worden geactualiseerd. Bij de voorlopige berekening zijn cijfers over 2017 gebruikt.


Opvallende verschuivingen

Het CBS heeft nu de cijfers van 2018 gepubliceerd. Jans heeft die met de cijfers uit 2017 vergeleken en stuitte op een aantal opvallende verschuivingen. ‘In de regio Amsterdam zou volgens de gegevens in 2017 0,4 promille van de inwoners beschermd wonen krijgen en in 2018 3,1 promille. In Dordrecht daarentegen zou beschermd wonen meer dan gehalveerd zijn.’ De regio Vlissingen zou bijna niemand in beschermd wonen hebben. ‘Complete en eenduidige cijfers zijn van groot belang voor het bepalen van een overgangsmaatregel. De aankomende herverdeling bij beschermd wonen is mogelijk groot, dan is het belang van complete en eenduidige cijfers voor die overgangsmaatregel ook groot’, benadrukt Jans.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.