of 64204 LinkedIn

CDA en D66 willen herbeoordeling jeugdzorgplannen

De Kamerleden Mona Keijzer (CDA) en Vera Bergkamp (D66) willen dat de regionale jeugdzorgplannen begin volgend jaar opnieuw worden beoordeeld. Hier dringen ze bij staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) op aan.

De regionale jeugdzorgplannen moeten eind januari opnieuw worden beoordeeld door de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). CDA en D66 dringen hier bij staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) op aan. De TSJ voelt zich niet geroepen.  

Onvoldoende

Bij de eerste beoordeling van de regionale jeugdplannen - bijna twee weken geleden - oordeelde de TSJ (de commissie Geluk) dat geen enkel plan voldoende waarborgen biedt voor zorgcontinuïteit en behoud van zorginfrastructuur. Onduidelijkheid over het budget dat gemeenten in 2015 krijgen om de jeugdzorgtaken op een verantwoorde manier over te nemen, werd aangemerkt als de grootste boosdoener. Gemeenten kunnen en/of durven daarom geen harde afspraken maken met aanbieders van jeugdzorg.

 

Concrete afspraken

Volgende maand moet duidelijk worden hoeveel geld gemeenten vanaf 2015 krijgen. Dat heeft Van Rijn aan de Kamer toegezegd. Dan kunnen wel concrete afspraken worden gemaakt tussen gemeenten en zorginstellingen. De Kamerleden Mona Keijzer (CDA) en Vera Bergkamp (D66) willen dat de commissie Geluk eind januari nogmaals bekijkt of gemeenten dan wel voldoende zijn voorbereid om 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de hulp aan en zorg voor jeugdigen over te nemen van provincie en rijk.

 

Negatieve score

Keijzer en Bergkamp vinden dat de staatssecretaris de commissie Geluk opnieuw de opdracht moet geven te onderzoeken of gemeenten concrete afspraken hebben gemaakt. Dit is voor de gemeenten die nu negatief gescoord hebben een kans om te laten zien dat ze klaar zijn voor de nieuwe taken, stellen beide Kamerleden. ‘De commissie is zo de diepte in gegaan en is zo goed inhoudelijk ingevoerd. Het is zo ‘onafgehecht’ als zij de plannen niet opnieuw gaat beoordelen’, licht Bergkamp toe.

 

Helicopterview belemmerd

Een nieuwe ‘ronde beoordelingen’ ligt echter niet voor de hand, vindt de commissie Geluk. Dat heeft zij ook begin deze week tijdens een overleg met de vaste Kamercommissie VWS gezegd. De commissie heeft een ‘helicopterview’ nodig om de algemene monitoringtaak te vervullen, stelt commissiesecretaris Léon Puffé desgevraagd. ‘Als je zo diep in dit aspect van de decentralisatie duikt, belemmert dit - door je gewijzigde blik maar ook door je beschikbare tijd -  je 'helicopterview' die je als TSJ nodig hebt om je algemene monitoringtaak te vervullen. In de tweede plaats wordt de TSJ bij nog een beoordeling van de regionale transitiearrangementen (rta’s) veel meer een partij in de decentralisatie, terwijl haar kracht ligt in haar onafhankelijke blik op het proces.’ De commissie ziet voor zichzelf genoeg mogelijkheden om - los van een nieuwe beoordeling - in haar reguliere rapportages in te kunnen gaan op de wijze waarop zorgcontinuïteit wordt gegarandeerd.

 

Kamer oneens

Bergkamp en Keijzer zijn het hier niet mee eens. ‘Wij merkten dat de commissie vindt dat ze klaar is met de beoordeling van de transitiearrangementen. Dat verbaasde ons, omdat meer dan tweederde van de  transitiearrangementen nog niet aan de vereisten voldoet, en geen enkele aan alle criteria. Bij een van de grootste hervormingen in de zorg is zorgvuldigheid, ook kijkend naar de kwetsbare groepen, zeer gewenst’, aldus Bergkamp.

 

Herkansing

‘Belangrijk voor ons als Kamer is om een onafhankelijk oordeel te krijgen vanuit de expertise van de transitiecommissie die dit eerder heeft gedaan. Wie zou dit anders moeten doen vanuit een overall view van de 41 transitie-arrangementen?’ De Kamerleden vinden het ook belangrijk dat gemeenten een herkansing krijgen. ‘Dat is netjes naar de gemeenten en de regio’s toe. Anders blijft toch een bepaald beeld bestaan’, voegt het D66-Kamerlid daaraan toe. De Kamerleden vinden het ook belangrijk om scherp te krijgen of het rijk heeft voldaan aan het scheppen van duidelijkheid over het budget. Bergkamp: ‘Dé showstopper volgens de transitiecommissie.’ Daarmee bedoelt de commissie dat van een verantwoorde overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 geen sprake zijn.

 

Motie

De twee fracties hebben een motie achter de hand. Als Van Rijn in het wetgevingsoverleg met de Kamercommissie VWS morgen geen toezegging voor een herbeoodeling wil doen, dienen Keijzer en Bergkamp deze in.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door corine (moeder van een GGZ client) op
Ga zo snel mogelijk met een bezem door de GGZ en Jeugdzorg en borstel alle overtollige medewerkers eruit.

door samen efficient te werken kan er veel geld bespaard worden wat weer gebruikt kan worden voor de mensen die met hun hulpvragen aankloppen bij GGZ en BJZ. Nu wordt je van het kastje naar de muur gestuurd en wordt er niets of te laat actie ondernomen.

Meer geld is niet nodig. alleen minder bureaucratie !
Door Moeder op
Het is niet raar dat ouders in paniek raken. De gemeente moet de hulp gaan betalen, maar kunnen zij en willen zij dat? Bijna iedere gemeentepoliticus roept enthousiast dat de problemen van ons kind alleen een opvoedprobleem zijn. Maar voor het autisme herkend werd door GGZ dacht school dat ons kind verstandelijk beperkt was. Dat is heel erg om van een kind te denken als hij een paar jaar later de Citotoets haalt met 547 punten, zonder veel moeite. ...maar de GGZ voorkwam dat, ontdekte het echte probleem en verzachtte het lijden.

Blij dat er Kamerleden zijn die een en ander kritisch volgen. Als ouder word je toch al niet gehoord in deze zaak. Wij nemen contact op met professionals uit de petitiegroep omdat wij onze monden niet kunnen opendoen. Ten eerste om privacy kind en ten tweede omdat men meent dat onze mening niet terzake doet omdat wij toch niet goed zouden kunnen opvoeden.

Mijn familie, die overigens zelf in de zorgsector werkt, weet van onze enorme inzet, de grote hoeveelheid opvoedtraining die we als ouders hebben gehad. En dat geldt ook voor onze professionals. Daarmee kun je echter niet autisme genezen. Net zo min als het wijkteam of de gezinscoach of wie er ook maar mag helpen straks als er nog geld is.

De gespecialiseerde GGZ kan de problemen wel veel draaglijker maken door enorme expertise en ervaring. De problemen zijn vaak niet te harden, als ouder verleen je zoveel extra zorg dat je vaak niet kunt telefoneren of lezen. Je kijkt geen voetbal op TV omdat je kind er onrustig van wordt, etc. Andere kinderen worden door ouders van hot naar her gesleept de hele week, en die kinderen gedragen zich doodnormaal en lijken vrij gelukkig. Toch krijgen wij de schuld van de extreme prikkelgevoeligheid en dwangmatigheidvan ons kind. Maar het potje geld van de gemeente voor hulp is hoe dan ook een keer op. Waarschijnlijk te snel. Ik wens dan ook de verantwoordelijken veel sterkte toe.
Door Fokko Witteveen (Bestuurder) op
Ik heb enige weken geleden alweer het uitvoerige kamerdebat over de jeugdwet met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd. Wat mij opviel was de enorme betrokkenheid bij dit onderwerp en de grote kennis waarover kamerleden beschikken als het gaat over dit dossier. Dit bleek ook wel uit de vele vragen. Ik heb dit in het verleden wel anders meegemaakt. Goede ontwikkeling in het parlement. Wat mij ook opviel was dat van Rijn vele vragen beantwoordde door te zeggen dat veel terug te vinden zou zijn in de transitiearrangementen ( RTA's). Wel nu deze zijn inmiddels openbaar (rood, oranje, groen) ik geef het CDA en D 66 groot gelijk er in januari opnieuw kritisch naar te kijken. Een kritische kamer ( regeringspartij of oppositiepartij) laat zich niet met een kluitje het riet insturen. Het is te gek voor woorden dat gezinnen en jongeren in de knel, professionals, zorginstellingen en gemeenten tot mei 2014 moeten wachten hoeveel er te besteden is. Zo ga je niet met elkaar om. De continuïteit is hiermee ernstig in gevaar en innovatieve krachten die hard nodig zijn om de transformatie vorm te geven worden zo niet aangeboord. Tegen de staatssecretarissen zou ik willen zeggen maak nu eens echt werk van een zachte landing en biedt een overgangsregime. Dan komt de wet glansrijk door de Eerste Kamer. Een geweldig resultaat is er dan geboekt.
Door Pierre op
Wat een politiek gedoe. Zeg gewoon dat je er geen goed gevoel bij hebt en dat je niet wilt dat die wet per 2015 in gaat. Beetje flauw ook om naar de gemeenten te blijven kijken,terwijl de grootste veroorzaker van alle onduidelijkheid, VWS, zelf aan zet is!

Eerst duidelijkheid over geld, dan pas de inhoud. Hoe kun je nu afspraken maken zolang je niet weet hoeveel geld je krijgt? Dat hele traject rond indienen van plannen bij TSJ is slechts politieke likkerij. Wat wil je horen/ lezen? Oh, dat is misschien ook wel een idee: zet je transitieplan op facebook en kijk eens hoeveel likes ( likken) je krijgt -;)
Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op
Ik lees veel bureaucratentaal van regenten en andere belanghebbenden die er veel geld aan verdienen.
Uitgangspunt moet zijn dat de jeugdzorg van de wurgende bureaucratie wordt ontdaan en er weer is voor wie de zorg nodig heeft. Managers en notaschrijvers zijn alleen maar kostenposten die bovendien de echte hulpverlening in de weg staan.