of 61441 LinkedIn

Budgetkorting op Wmo moet van tafel

Gemeentekoepel VNG vindt dat het kabinet minder moet korten op de budgetten voor huishoudelijke hulp en begeleiding. Gebeurt dat niet, dan is het voor gemeenten onverantwoord om extra zorgtaken op zich te nemen. De G32 is het daar volledig mee eens.

De budgetkortingen die het kabinet gaat doorvoeren op huishoudelijke hulp en begeleiding moeten omlaag. Dat is een minimale vereiste om als gemeente de nieuwe zorgtaken op een nog enigszins verantwoorde manier te kunnen uitvoeren, nu de persoonlijke verzorging niet via de Wmo wordt geregeld.

Onhaalbaar

Dat stelt Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad. Het kabinet gaat 40 procent bezuinigen op de huishoudelijke zorg en 25 procent op begeleiding. Onhaalbaar, zeker nu de persoonlijke verzorging niet naar gemeenten gaat, vindt ook de Groningse wethouder zorg en welzijn Jannie Visscher (SP), dossiertrekker Wmo van de G32. Zij is het ‘ honderd procent eens’ met Kriens dat de rijkskortingen van tafel moeten. Bedragen en percentages willen VNG noch G32 noemen. ‘Daar gaan we het op 29 november met de leden over hebben’, aldus Kriens.

 

Teleurgesteld

Dan gaan gemeenten op de buitengewone algemene ledervergadering van de VNG met elkaar in gesprek of en hoe ze verder willen met de decentralisatie van zorgtaken. Kriens weet ‘oprecht’ niet hoe het gaat uitpakken −‘wethouders zijn ontzettend teleurgesteld en gemeenten hebben veel tijd gestoken in de voorbereidingen’ −, maar wél dat staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) op het punt van de kortingen moet bewegen.

 

Geen ‘slimme arrangementen’

Met het schrappen van de persoonlijke verzorging uit de Wmo is niet alleen een streep gezet door de afspraken in het regeerakkoord, maar ook door de mogelijkheid om ‘slimme arrangementen’ te maken, stellen zowel Kriens als Visscher. Door het bieden van integrale zorg en ondersteuning, toegesneden op de behoefte van de burger - waarbij ook een beroep wordt gedaan op diens sociale omgeving -, zou de broodnodige efficiencywinst kunnen worden bereikt.  

 

Cruciaal

Het tweede punt dat voor gemeenten cruciaal is, zijn de afspraken die met zorgverzekeraars moeten worden gemaakt. Dat moeten niet-vrijblijvende afspraken worden, waarbij ook kwaliteitseisen moeten worden geborgd. In wet- en regelgeving moet dat worden vastgelegd, vindt Kriens.

 

Tekentafel

‘We worden door het kabinet met een schier onmogelijke opdracht opgezadeld’, stelt Visscher. ‘Ruim een jaar voordat de Wmo 2015 zou ingaan, wordt het helemaal anders. We moeten terug naar de tekentafel.’ De Groningse wethouder wil nog niet zo ver gaan om het kabinet een onbetrouwbare partner te noemen, maar wel dat het ‘ lastig is dat we zo weinig aankunnen op eerder gemaakte afspraken’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nanno Ymus (schrijver autijeugdroman "Bevriend met Ewout en Lambiek") op
Hoe wil je mensen langer thuis houden als je de voorzieningen om thuis te blijven wegbezuinigd. Daarnaast bezuinig je ook al op voorzieningen zoals instellingen/verpleeghuizen/bejaardenhuizen etc.
Door R. Broeren (beleidsmedewerker) op
Waarom hoor ik hier niets over de splitsing in de pv die er kennelijk in aangebracht wordt en de (on)wenselijkheid daarvan? Een deel van de pv (5%?) naar de Wmo en de rest niet? Wat de keus aangaat: je hebt winnaars en verliezers. Vraag is wat voor de klant het beste is....
Door Myriam (ZZP-er) op
Gelukkig is Van Rijn op tijd wakker geworden. Persoonlijke verzorging, lees lijflijke verzorging, hoort niet in dezelfde groep van welzijn en schoonmaak thuis maar inderdaad bij het aspect verpleging. De redenatie van de VNG dat men door die verschuiving nu onvoldoende budget heeft voor huishoudelijke hulp en begeleiding zegt al iets over hoe men dit werk beoordeelt.
Door leen (jurist/adviseur) op
Beter ten halve gekeert dan ten hele gedwaald zou ik tegen van Rijn willen zeggen. Het was natuurlijk een gospe en bepaald niet van deze wereld als je zag hoe wethouders, beleidsambtenaren in den lande meenden de verpleging en de zorg te kunnen gaan buitvoeren met hun zgn, welzijnsinstellingen.
Je verklaart een gezin/familie met een verpleeg/zorgbehoeftige gewoon als een multiprobleem-gezin/familie waarop je middels de maatschappelijkwerk- en welzijnsmethodiek desnoods verplicht werkzoekenden uit de WWB op los kunt laten (zie berichten wethouders Deventer, Enschede, Houten etc.) binnen het mom van zelfredzaamheid, eigen kracht en maatwerk.
M.i. zit de teleurstelling bij de gemeenten/VNG erin dat zij die 3 miljard jaarlijks vrij te besteden gelden moeten missen nu de verpleging en de zorg hun neus voorbij gaat. en daardoor houdt kennelijk de creativiteit bij wethouders en beleidsambtenaren om de overige taken van de Wmo en aanverwante wetten op een menswaardige manier uit te voeren.
Als Wmo-raadsleden zien wij met enige regelmaat incompetente en nauwelijks praktisch haalbare beleidsnota's voorbij komen.
Wellicht heeft dit ook de aandacht op 29-11- a.s.!!!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Bij de decentralisatie van taken richting gemeenten gewoon goede afspraken maken over de randvoorwaarden en garanties van het Rijk vragen voor de financiële middelen. Anders kunnen nieuwe taken immers niet (goed) worden uitgevoerd? Wat is er eigenlijk simpeler dan dat VNG?
Door Martin (ZZP) op
Ik vind het helemaal niet erg dat de 65 plussers ook eens stevig worden aangepakt. Wat mij betreft gaat de inkomensgrens waaronder thuiszorg en hulp wordt vergoed, flink omlaag. De meeste van die lui hebben AOW en een vet pensioen. Maar ze stemmen WEL allemaal PVV, VVD, PvdA en CDA, dus eigen schuld, dikke bult.
Door robert (ambtenaar) op
Het interessante is natuurlijk dat de NCPF wel tevreden is over deze keuze om geen knip aan te brengen tussen verpleging als verzorging. En dat is een belangrijke vertegenwoordiger van 'onze klanten'.
Door Pierre op
Ik sluit niet uit dat Van Rijn hierin aanleding ziet om ook de rest bij verzekeraars onder te brengen.
Het rijk is nu eenmaal een onbetrouwbare partner.

Het slaat echter NERGENS op dat gemeenten in de laatste oprisping van Van Rijn aanleiding zien om eisen over voldoende budget te stellen. Die eis had ze vooraf moeten stellen, bij alle over te nemen taken.
VNG en gemeenten diskwalificeren opnieuw zichzelf. En nu boos achterover leunen bewijst slechts positiespel. Het gaat gemeenten te weinig om de burger.

Verzekeraars snappen beter hoe het Rijk werkt. Waarschijnlijk gaan de nominale premies omhoog?
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (kantklosser) op
Mijnheer joepKH: doe er dan ook het onderwijsbudget bij, de onderhoudskosten, de vieze-lucht preventie, de salarissen, de concierges,het budget voor verkeer en onderhoud kunstwerken,etc.etc.Is er nog iemand die deze overheid vertrouwt? Dan woont ie in de Bermudavierhoek van het Binnenhof.
Door joepKH (ambtenaar) op
Ik sta er telkens weer versteld van dat gemeenten (lees: onze lokale bestuurders) het niet lijken willen te snappen. Blijkbaar hebben ze niet het vermogen iets te laten liggen en is hun aandacht gericht op méér macht voor de gemeenten (of zichzelf?).
En dan wordt je per definitie teleurgesteld. De landelijke politiek is nu eenmaal notoir onebtrouwbaar. Kijk naar de wwb, naar de wmo en al die andere wetten die met "beleidsvrijheid" bij gemeenten werden gestald. Uiteindelijk komt het er op neer dat de beleidsvrijheid op enig moment wordt ingeperkt en de beschikbare middelen vooraf en/of tijdens de rit worden afgeroomd.
Daarbij doet het er voor het dan zittende kabinet niet toe dat gemeenten die wetten goed uitvoeren, Beloften van eerdere kabinetten gelden niet meer, "makkelijk geld" of wat op dat moment politiek opportuun is, wel.