of 59318 LinkedIn

Beleid tegen kindermishandeling nog vaak gebrekkig

Gemeenten gaan mondjesmaat vooruit in hun beleid tegen kindermishandeling, blijkt uit een rapport van Nationale Kinderombudsvrouw en het Nederlands Jeugdzorginstituut (NJi). Bijna een vijfde van de gemeenten behaalt echter nog geen kwart van de totaal te behalen score.

Gemeenten gaan mondjesmaat vooruit in hun beleid tegen kindermishandeling, blijkt uit een rapport van Nationale Kinderombudsvrouw en het Nederlands Jeugdzorginstituut (NJi). Bijna een vijfde van de gemeenten behaalt echter nog geen kwart van de totaal te behalen score.

Geen doelstellingen bij 5 procent gemeenten

In het onderzoek, uitgevoerd onder 169 gemeenten, werd op basis van zelfevaluatieformulieren gekeken naar de mate waarin gemeenten invulling geven aan tien doelstellingen omtrent kindermishandeling. Slechts vijf gemeenten behaalden daarvoor een gemiddelde score per doelstelling die hoger was dan een 7,5. Achttien procent haalde niet eens gemiddeld een 2,5. Vijf procent van de onderzochte gemeenten bleek helemaal geen doelstellingen voor de preventie van kindermishandeling in haar beleid te hebben opgenomen. Vooral kleinere gemeenten hebben nog in mindere mate beleid gemaakt van de preventie van kindermishandeling. Gemiddeld gaven gemeenten zichzelf een 6,6 voor hun huidige beleid.

 

Bereik onduidelijk

Desondanks wijst kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op vooruitgang; gemeenten maken meer beleid van doelstellingen op het gebied van kindermishandeling ten opzichte van 2014. Ook zou er meer zicht zijn op het bereik van het beleid, hoewel dat volgens Kalverboer vooralsnog beperkt is. Gemeenten hebben hun beleid vaker afgestemd op bepaalde doelgroepen. Het aantal dat doelgroepsgericht werkt is de afgelopen vier jaar met zo’n dertig procent gestegen. Dat doelgroepenbeleid is het vaakst gericht op arme gezinnen en gezinnen in vluchtelingenopvangcentra. Ondanks dat het zicht op risicogroepen flink zou zijn verbeterd, zijn veel van die groepen nog niet bij gemeenten onder de radar, aldus de ombudsvrouw.

 

Kinderen en jongeren meestal niet betrokken

Een saillante conclusie van het rapport is dat kinderen en jongeren in het overgrote deel van de gemeenten die meededen aan het onderzoek niet worden betrokken bij de vorming van nieuw beleid tegen kindermishandeling. Slechts 18 procent maakt daar werk van. Een bescheiden toename van vier procent ten opzichte van 2014.

 

Veel aandacht voor signalering en meldcode

De kinderombudsvrouw en het NJi zien bij drie doelstellingen nog veel ruimte voor verbeteringen; voorlichting aan jonge ouders over geweldloos opvoeden en shakenbabysyndroom, en voorlichting aan kinderen over het herkennen van en omgaan met mishandeling, zijn vaak nog niet opgenomen in gemeentebeleid. Gemeenten hebben volgens het rapport laatste jaren wel veelvuldig en uitgebreid werk gemaakt van het trainen van professionals op het signaleren van kindermishandeling en het hanteren van de daarvoor bedoelde meldcode.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.