of 59130 LinkedIn

Amsterdam vergoedt eigen risico GGZ 18-jarigen

Een deel van de jongeren met een GGZ-behandeling stopt daarmee wanneer zij 18 jaar worden en het eigen risico van minimaal 385 euro zelf moeten betalen. De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat zij op latere leeftijd terugkomen met grotere problemen en gaat hun eigen risico vergoeden. Een pilot start op 1 december en duurt maximaal twee jaar.

Het eigen risico van minimaal 385 euro dat jongeren moeten betalen als zij 18 jaar worden, is voor een deel van hen reden hun GGZ-behandeling te staken. Om te voorkomen dat ze op latere leeftijd terugkomen met grotere problemen gaat de gemeente Amsterdam hun eigen risico vergoeden. Een pilot start op 1 december en duurt maximaal twee jaar.

10 procent staakt behandeling

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut uit 2010 blijkt dat landelijk 5,5 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar GGZ-zorg gebruikt vanwege psychische problemen of problemen met alcohol of drugs. Amsterdam heeft 87.000 jongeren in die leeftijdsgroep. In gemeentelijk onderzoek onder GGZ-aanbieders uit 2016 zegt 10 procent van de jeugdigen die GGZ-zorg ontvangen om financiële redenen de behandeling te staken als zij 18 worden. Vermoedelijk ligt het werkelijke percentage hoger. Daarom houdt de gemeente in de pilot rekening met 20 procent.


Kosten: twee ton

Concreet betekent dit dat de gemeente er rekening mee houdt dat 169 jongeren (20 procent van de 845 17-jarigen die GGZ-zorg ontvangen) financieel gecompenseerd moeten worden. Uitgaande van een eigen risico tussen 385 en 885 euro en ongeveer 50.000 euro uitvoeringskosten zou het eerste jaar van de pilot maximaal twee ton kosten. Doel van de pilot is zorgcontinuïteit bevorderen en onderzoeken of de uitval vermindert. 


Fonds beoordeelt aanvragen

De J-GGZ-behandelaar doet de aanvraag voor het vergoeden van het eigen risico als de jongere 17 jaar is en duidelijk is dat de behandeling na het 18de jaar doorgaat. De behandelaar maakt daarvoor een inschatting of de vergoeding kan voorkomen dat de jongere met de behandeling stopt. Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) ontvangt de aanvragen, beoordeelt of ze aan de gemeentelijke voorwaarden voldoen en betaalt het GGZ-deel van de eigen risico’s direct aan de zorgverzekeraar. Het expertpanel van het Doorbraakfonds van het FBNA doet de beoordeling, waarbij de afdeling Jeugd van de gemeente af en toe aansluit. Het panel kijkt ook wat de jongere nog meer nodig heeft qua inkomen, werk en wonen.

 

Integraal traject

De pilot komt voor uit een integraal traject 18-/18+ dat de gemeente Amsterdam heeft ingezet sinds de decentralisaties, legt wethouder Simone Kukenheim (D66) uit. ‘Dit is een aparte prioriteit in mijn beleid. De problemen van deze kwetsbare jongeren verdwijnen niet na hun 18de jaar, maar ze krijgen wel te maken met een andere zorgwetgeving. Ze moeten hun zorgverzekering betalen en ook huur betalen. Dat is een grote overgang. Juist op deze leeftijd goede passende hulp bieden maakt veel uit voor de rest van hun leven.’

Kostenbesparing
De gemeente wil in de pilot kijken of en hoe de aanpak werkt en verwacht kostenbesparing. ‘Als je naar de macro GGZ-cijfers kijkt heeft 75 procent ermee te maken voor het 27ste jaar en 50 procent daarvan voor het 18de jaar. We zien een hele harde knip op veel domeinen, terwijl die continuïteit zo belangrijk is. De jeugdhulp kunnen we verlengen naar 23 jaar. Met het vergoeden van het eigen risico willen we het obstakel voor de GGZ wegnemen.’ Het ministerie van VWS gaat de pilot met interesse volgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door vraagtekens op
Alle kinderen die bij jeugdzorg belanden krijgen een stoornis aangemeten in hoeverre berust dit op waarheid.
Door eigen risico (-gewoon zelf betalen-) op
Dat eigen risico is niet voor niets bedacht. En dag gaat de communistische radenrepubliek Amsterdam er met hun eigen beleid doorheen fietsen.
Door Ria Huisman (directeur) op
De gemeente gast het eigen risico vergoeden.
Komt daarmee gelijktijdig de vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten te vervallen?
Hier € 225,00.
Wat dacht je straks van gehoor gestoorden die groep wordt later nog veel groter.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Martijn. Uw reactie is op zich logisch. Maar het is even logisch dat o.a. alcohol en drugs hun werk doen en hebben gedaan.En dat is maar een deel van de problematiek. Tegenwoordig heeft bijna iedereen ADHD (aangepraat) of een afgeleide. Niet gek in een veranderende maatschappij waar velen door de bomen het bos niet meer zien en vluchten in o.a. psychedelica. Wat je niet ziet is er nl. niet. Dat is ook zoiets van: als we allemaal zuipen, is het normaal. Het zal nog veel erger (kunnen) worden. De toekomst is voor velen helaas niet weg gelegd. We verarmen, we verpauperen en de tweedeling zal duidelijker worden.
Door Martijn op
Waarom moeten al die jongeren ggz hulp hebben ?
Er zijn zoveel alternatieven te bedenken.