of 59185 LinkedIn

Almere hervat per direct alle jeugdhulp

Almere heft de gedeeltelijke gedeeltelijke stop op de jeugd-ggz per direct op. Dat heeft het college woensdag bekend gemaakt. Het gaat een onderzoek doen naar de reikwijdte van de wettelijke ‘zorgplicht’ van gemeenten.

Almere heft de gedeeltelijke toegangsstop op de jeugd-ggz per direct op. Dat heeft het college woensdag bekend gemaakt. B en W hebben tevens besloten tot onderzoek naar de reikwijdte van de wettelijke zorgplicht van gemeenten.

Gevolgen budget

‘Op 18 oktober hebben wij besloten om de tijdelijke aanpassing van de toegang tot de jeugd-ggz en de residentiële jeugdhulp per direct op te heffen’, schrijft het college aan de raad. Daarmee geeft het college uitvoering aan de donderdagnacht aangenomen motie om de instroomstop per direct op te heffen. Het opheffen van de tijdelijke stop heeft ‘direct effect op het jeugdhulpbudget van Almere in 2016 en de jaren daarna’, schrijft het college. Wat de omvang van dat financieel effect is, is nu nog niet bekend. Eind deze maand is daar meer zicht op. Het college wil snel met de raad in gesprek, onder meer om te kijken op welke manier (eventuele) budgetoverschrijdingen voor de jeugdhulp kunnen worden voorkomen. Tekorten worden niet uit de algemene reserves bijgepast, maar uit het jeugdhulpbudget voor de komende jaren.

 

Toekomstbestendig stelsel

Met dit collegebesluit vervalt de plicht aan aanbieders om bij de gemeente toestemming te vragen om een jongere in zorg te nemen. Ook hoeven aanbieders geen aanvullende toelichting meer te geven. Het college hamert op de noodzaak tot transformatie naar een ‘toekomstbestendig stelsel voor jeugdhulp’ en doet een dringend beroep op aanbieders en verwijzers om daar met de gemeente over mee na te denken. ‘Door het opheffen van de tijdelijke aanpassing van de toegang blijft het probleem bestaan van een grotere inzet van specialistische jeugdhulp dan begroot en afgesproken. Dit blijkt uit de aangeleverde prognoses van aanbieders. Het is daarom noodzakelijk om samen te blijven werken aan andere oplossingen voor problemen bij opvoeden en opgroeien’, zo schrijft het college aan de raad.

 

Onderzoek ‘zorgplicht’

B en W gaan (extern) advies inwinnen over de interpretatie en invulling van de wettelijke zorgplicht. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) hamerde daar vorige week in een Kamerbrief op, in reactie op de ophef over de maatregel van het Almeerse college. Hij stelde dat gemeenten, op grond van artikel 2.3 van de Jeugdwet, de plicht hebben passende jeugdhulp te leveren voor alle kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. ‘Het enkele feit dat het gemeentelijk budget voor jeugdhulp overschreden (dreigt) te worden doet niet af aan die jeugdhulpplicht’, benadrukte de staatssecretaris. Die brief is niet de enige aanleiding van het college om dat onderzoek te doen, B en W zijn zelf benieuwd naar de reikwijdte. 'De zorg voor jeugd en de kwaliteit van de geboden jeugdhulp stellen wij te allen tijde centraal’, schrijft het college. ‘Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over de interpretatie en invulling van die wettelijke ‘zorgplicht’. Om die goed te kunnen duiden, doen wij nader onderzoek. We vragen daarbij extern advies.’ De onderzoeksresultaten worden eind deze maand naar de raad gestuurd. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers