of 62236 LinkedIn

Actal uiterst kritisch op Wmo

Adviesorgaan Actal is bang dat de nieuwe Wmo juist meer in plaats van minder regels zal opleveren. Dat stelt Actal in een advies aan staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA).

Met de komst van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgen gemeenten met veel meer regels te maken dan met minder, vreest  het adviescollege voor de regeldruk, Actal.

Onduidelijkheid

In het advies aan de minister over de nieuwe Wmo schetst het orgaan dat het niet helder is welke sociale netwerken burgers, die niet zelfredzaam zijn, kunnen helpen. ‘Onduidelijkheid leidt onvermijdelijk tot spanningen en irritaties, waardoor de ervaren regeldruk weer toeneemt’, zegt collegevoorzitter Jan ten Hoopen.

 

Eén keuring
Gemeenten moeten in de nieuwe wet beoordelen hoe groot de noodzaak is voor ondersteuning of begeleiding. Als mensen hiervoor gekeurd moeten worden, mag dit volgens Actal niet dubbel gebeuren, omdat dat weer tot extra regeldruk leidt. ‘Gemeenten moeten hier een uiterste inspanning voor doen’, zegt collegevoorzitter Jan ten Hoopen. Het college  wil dat staatssecretaris Van Rijn in overleg gaat met de gemeenten om ervoor te zorgen dat dubbele keuringen voorkomen worden.

 

Veel onduidelijkheid
‘Het wetsvoorstel heeft niet uitdrukkelijk tot doel onnodige regeldruk en bureaucratie weg te nemen’, stelt Actal in het adviesrapport.  Onduidelijk is ook hoe de regeldruk afneemt. Hierdoor is ook niet te beoordelen of en in welke mate de nieuwe wet zal bijdragen aan een vermindering van de regeldruk die 2,5 miljoen euro moet opleveren.

 

Meer regeldruk
De wijziging in de wmo is nodig om maatwerk voor gemeenten mogelijk te maken, maar draagt ook een risico met zich mee. Vanuit het rijk komt er minder regeldruk, maar voor de burger kan het lijken alsof er meer regeldruk komt, omdat gemeentes verschillende aanpakken hanteren. De conclusie van het advies is helder: de wet moet eerst beter worden toegelicht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.