Advertentie
sociaal / Nieuws

‘EK, schrap bezuiniging jeugdzorg’

Nieuwe poging gemeenten en oppositie om de bezuiniging in de jeugdzorg te schrappen.

11 februari 2022
Bezuiniging
Shutterstock

Gemeenten en jeugdzorgbranches dringen er bij de Eerste Kamer op aan de bezuiniging op de jeugdzorg te schrappen. Volgende week debatteert de Senaat er met premier Rutte over.

Projectleider Flexwoningen

JS Consultancy
Projectleider Flexwoningen

Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Stroomopwaarts via Galan Groep
Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Een door GroenLinks ingediende motie hiertoe sneuvelde vorige maand in de Tweede Kamer door een ‘njet’ van de vier coalitiepartijen. Die hebben in de Eerste Kamer echter geen meerderheid. Daarom zijn nu alle pijlen gericht op de Senaat. GroenLinks komt opnieuw met een motie, die gezien de verhoudingen in de Senaat grote kans van slagen heeft.

Gemeentekoepel VNG, de G40 en het samenwerkingsverband Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) dringen er ieder afzonderlijk in een brief bij de senatoren op aan een streep te zetten door het kabinetsplan om vanaf 2025 structureel een half miljard euro extra op de jeugdzorg te bezuinigen. Ook via de partijlijnen krijgen de senatoren de boodschap dat die extra bezuiniging onmogelijk en bovendien onfatsoenlijk is, gezien de uitspraak van de arbitragecommissie. Die commissie was ingeschakeld om het conflict tussen rijk en gemeenten over het jeugdzorgbudget te beslechten. Dat leek gelukt, totdat het coalitieakkoord verscheen. De Eerste Kamer debatteert dinsdag met premier Rutte over de regeringsverklaring.

De in het coalitieakkoord opgenomen extra bezuiniging op de jeugdzorg ‘dreigt de ingezette stappen op weg naar verbetering ruw te doorkruisen’, stelt het BGZJ. Gemeenten zijn uit woede op het negeren van de uitspraak van de arbitragecommissie door het nieuwe kabinet gestopt met de Hervormingsagenda Jeugd, waarin met een groot aantal partijen werd gewerkt aan voorstellen die tot verbeteringen en besparingen moeten leiden. Pas als de extra bezuiniging van tafel gaat, willen gemeenten verder praten.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De kosten voor de jeugdzorg zijn de afgelopen jaren bovenmatig gestegen. Voor de komende jaren is daarom een ombuiging (=minder méér) gepland van E 500 miljoen. Pas als na gesprekken met de VNG/Gemeenten zou blijken dat deze ombuiging niet mogelijk is dan is er er reden om deze voorgenomen ombuiging te verminderen. De specialistische jeugdzorg dient in ieder geval topprioriteit te krijgen.
René van Veen
Als een arbitragecommissie aangeeft dat de gemeenten 1,3 miljard te kort komen en het rijk gaat daarmee in 2021 akkoord, dan is het gewoon onbehoorlijk bestuur om te zeggen dat er weer 500 mio. op bezuinigd kan worden. Dan krijgen de gemeenten er dus slechts 800 mio bij.
Advertentie