Advertentie
sociaal / Nieuws

Half jaar uitstel voor nieuwe inburgeringswet

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) heeft meer tijd nodig om zijn wetsvoorstel voor het nieuwe inburgeringsstelsel voor te bereiden. Hij meldt aan de Tweede Kamer dat die het definitieve voorstel pas in het eerste kwartaal van 2020 tegemoet kan zien.

18 februari 2019

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) heeft meer tijd nodig om zijn wetsvoorstel voor het nieuwe inburgeringsstelsel voor te bereiden. Hij meldt aan de Tweede Kamer dat die het definitieve voorstel pas in het eerste kwartaal van 2020 tegemoet kan zien.

Moordend tempo

Als gevolg van de vertraging kan de nieuwe inburgeringswet niet vóór 1 januari 2021 ingaan. Volgens Koolmees is een van de redenen dat het nieuwe inburgeringsstelsel langer op zich laat wachten dat er wijzingen van aanpalende wet- en regelgeving nodig zijn omdat de nieuwe inburgeringswet aan de uitvoeringspraktijk van gemeenten en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) raakt. Ook zijn er nog belangrijke juridische vragen over de rechten van verschillende potentiële doelgroepen. Enkele partijen die met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de tafel zitten, zouden het tempo achter de eerdere planning als ‘moordend’ ervaren.

40 miljoen voor betere hulp huidige inburgeraars

Koolmees maakte verder bekend dat gemeenten in de komende jaren al op extra middelen kunnen rekenen om hun nieuwe regierol op te pakken en de huidige inburgeringsplichtige statushouders beter aan een deugdelijke taalcursus te helpen. Daarvoor maakt het kabinet in 2019 en 2020 elk jaar 20 miljoen euro vrij. Daarnaast is er 4,5 miljoen euro uitgetrokken voor ondersteuning door regiocoördinatoren van Divosa.

Versterking fraudeaanpak

Minister Koolmees laat ook weten dat dat hij overweegt om geen regionale samenwerking verplicht te stellen voor de inkoop van de begeleiding en cursussen. Die ligt volgens hem min of meer voor de hand. Na overleg met kleine gemeenten maakt hij hierover een beslissing. Wel overweegt Koolmees een aanbodplicht voor gemeenten in de wet te laten opnemen die gemeenten drie mogelijkheden geeft om voor het aanbod van begeleiding en taalcursussen te zorgen; inbesteding, overheidsopdracht of open-house aanbesteding. De aanpak van frauduleuze taalscholen wordt versterkt door de certificering van de aanbieders over te laten aan de stichting Blik op Werk. De criteria daarvoor zijn verder aangescherpt met financieel toezicht, toezicht in de klas en aanvullende eisen voor nieuwe taallesaanbieders.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Timmermann / Pensionado
Zeer jammer dat gemeenten nog geen wettelijke dwang zullen ervaren om hun regierol bij het taalonderwijs op te pakken. Dat betekent in de praktijk dat de statushouders nog langer overgeleverd zullen zijn aan de 'taalmaffia' en geen of nauwelijks ondersteuning ondervinden bij het selecteren van een voor hen geschikt taalinstituut.

Ik maakte recent nog mee dat een statushouders door 4 verschillende taalinstituten een verschillende inschatting ontving van het niveau waarop hij zou kunnen starten. Welkom in Nederland!!!
H. Wiersma / gepens.
Het probleem bij Sociale Zaken is dat het nog trager is als een slak (pensioenen, arbeidsmarkt, ZZP-problematiek, inburgering etc). Dit ministerie heeft tot nu toe nog niets gepresteerd.
Advertentie