Advertentie
sociaal / Nieuws

Nederlandse variant basisinkomen komt er aan

Het is niet helemaal hetzelfde uitgangspunt als dat van het Finse basisinkomen. Maar de experimenten die Utrecht, Groningen, Wageningen en Tilburg gaan uitvoeren met een bijstandsuitkering zonder verplichtingen lijkt er wel op.

29 december 2016

Over enkele dagen gaat het veel besproken experiment van start. In Finland krijgen dan 2000 willekeurig gekozen werklozen geen werkloosheidsuitkering meer, maar een basisinkomen. In Nederland begint in een aantal gemeenten binnenkort een vergelijkbaar experiment. De regels voor een selectie bijstandsontvangers worden dan dermate versoepeld dat ze bij mogen verdienen en geen sollicitatieplicht hebben. Utrecht verwacht in het voorjaar al de eerste kandidaten voor de uitkering nieuwe stijl te kunnen selecteren.

Niet gekort
De Finse overheid wil met de proef bekijken of een basisinkomen doelmatiger is dan een uitkering en of de ontvangers meer gemotiveerd worden te werken. Door de bureaucratie rond uitkeringen deinzen veel werklozen ervoor terug werk aan te nemen, omdat er dan op de uitkering zal worden gekort via belastingen. Mogelijk valt die schroom weg bij een basisinkomen. 


Experiment
Eerder dit jaar besloot het kabinet om op beperkte schaal experimenten met de bijstand toe te staan, onder strikte voorwaarden. 'Ik hoop dat de beide Kamers snel laten weten wat zij ervan vinden. En als de Raad van State ook snel adviseert, zou het nog mogelijk zijn om de zaak op 1 januari in het Staatsblad te plaatsen en deelnemende gemeenten vlot te laten starten', aldus Klijnsma in een gesprek met Binnenlands Bestuur.
 
Universiteiten betrokken 

De ‘voortrekkersgemeenten’ Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen gaan als eersten van start met de experimenten, die inhouden dat bijstandsgerechtigden een relatieve mate van vrijheid hebben en mogen bijverdienen tot een maximum van 20,4 procent van de uitkering, of juist intensievere begeleiding krijgen. De vier universiteiten in de steden kijken over hun schouder mee. ZonMw, instituut voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, werkte mee aan het opstellen van de Algemene Maatregel van Bestuur die nodig is voor het experiment en toetst later de resultaten.

Ander regime
‘Er gaan binnenkort enkele honderden mensen meedoen, legt een gemeentewoordvoerder van Utrecht uit, ‘op vrijwillige basis overigens. Ze worden verdeeld in testgroepen die vervolgens elk een ander regime krijgen. Van weinig tot helemaal geen verplichtingen en controle,’ verduidelijkt ze. ‘Geen sollicitatieplicht bijvoorbeeld en ze mogen naast hun uitkering ook bijverdienen, in meer of mindere mate. Zo kunnen we na afloop zien wat het beste heeft gewerkt.’ De gemeente Utrecht denkt dat de tijd rijp is voor een andere uitvoering van de bijstandsuitkering. ‘Jarenlang was dat gebaseerd op wantrouwen, controle en handhaven wat veel geld kost. Het is de tijdsgeest; het is tijd voor een andere aanpak,’ aldus de woordvoerder.
 
Wereldwijd nagedacht 

In heel de wereld wordt er over het basisinkomen nagedacht en worden er plannen gemaakt om het uit te proberen, zoals in Nederland, Canada en Californië. De Indiase regering doet er onderzoek naar. In Zwitserland verwierp een grote meerderheid van de kiezers eerder dit jaar het idee van een basisloon. 

Reacties: 22

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Josefien Harmsen / betrokken burger
Hoe onethisch is het om bijstandsgerechtigden onvrijwillig mee te laten doen aan onderzoek? Wat een kwaad bloed zal dit zetten bij de oneerlijkheid, vooral als je behoort tot de groep, die geen basisinkomen krijgt en zelfs onder druk gezet wordt voor ziekmakende begeleiding? Moet nu nog onderzocht worden hoe ziekmakend dit is? Mens, geef gelijk dat basisinkomen i.p.v. zo walgelijk mensen zonder rechten als proefpersonen te misbruiken! Het is ook een stuk goedkoper en waarheidsgetrouwer om gewoon die bijstandsgerechtigde eens te vragen hoe hij/zij het het liefste en beste heeft om goed aan het werk te komen en/of gezond te blijven.
Lady
En toch merken we na iedere crisis weer dat er minder mensen aan de slag komen, dat er voor een 'verbetering' van de concurrentiepositie meer geautomatiseerd wordt, we door andere 'verbeteringen' opnieuw meer produceren met minder mensen. Uiteindelijk ontstaat er een steeds grotere groep van mensen die buiten dit proces staan. Er moet dan ook een nieuwe oplossing gevonden worden voor een verdeling van de welvaart. Een basisinkomen is een goede start en tsja, er zullen altijd kinderziektes optreden. Daarom moet je ook beginnen met experimenten. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen!
Siem Zeilemaker / Gemeenteraadslid Medemblik
Dit richting de "roeptoeteraars" die alweer blèren dat het idee van een basisinkomen "natuurlijk" uit linkse hoek komt. Lees eerst eens de hele geschiedenis op basisinkomen.net. N.B. In Amerika wilden de Republikeinen het al jaren geleden invoeren.

Ik ben het eens net degenen die schrijven dat het experiment i.h.k. van de bijstand waarschijnlijk niet de oplossing is. Dan blijven we nog met allerlei regeltjes en controlemechanismen zitten.
Ben Trooster
Het past natuurlijk helemaal niet binnen het huidige beleid van Rutte III. Vandaar dat er op deze manier geëxperimenteerd wordt. Het voordeel van het basisinkomen is, niet op de laatste plaats, de besparing op torenhoge overheidskosten veroorzaakt door oa controle en administratie. Door het systeem nu halfslachtig in te voeren zal het niet slagen en kan deze regering toch zeggen dat ze het geprobeerd hebben.
Jan Jansen / betrokken burger
@Josefien Harmsen. Over dat ethische vraagstuk zijn de regels duidelijk ‘je mag mensen niet dwingen tot deelname aan een onderzoek’. Daar zijn de onderzoeker zich echt wel van bewust. Ja, het vrijwillig aanmelden voor een onderzoek blijft een manco bij dit soort onderzoek. Maar wie een beter ‘tegenbod’ heeft mag het zeggen.@Frans de Groot, u hebt gelijk. Maar de Nederlandse regelgeving laat niet meer ruimte toe. Te voorzichtig terwijl het in eerste instantie alleen gaat over onderzoek.@ Door Bors (social criticaster), “Voor mensen die nog wel hun best doen met scholing en carriere opbouw vormt het basis inkomen een verdere ontmoediging. “ u hebt gelijk, maar u hebt ook geen enkel bewijs.

Steven de Jong / Salarisadminstrateur
Dit werkt niet voor alleen een groep uitkeringsgerechtigden. Het basis inkomen zal ingevoerd moeten worden voor alle Nederlanders met of zonder werk.Uitkeringsgerechtigden ontvangen binnen de pilot op deze manier een hoger inkomen dat een persoon met 40 uur werk achter de lopende band in ploegendienst. Het verschil is op dit moment al minimaal en zal nu omslaan in een voordeel voor de persoon in de uitkeringssituatie. Of is het basisinkomen lager dan een WWB-uitkering?En vervallen alle toelagen dan ook, bv de korting op de ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden?Het zal vast het gebrek aan inhoudelijke informatie zijn van mijn kant....
Cees / medewerker kwaliteitsondersteuning
Vernieuwing is zeker de moeite van het experiment waard. Maar hoe leg je uit dat iemand met bijstand meer geld per maand overhoudt dan menig werknemer in de lagere loonsegmenten die zich een slag in de rondte werkt. Met de verkiezingen voor de deur een mooie opdracht aan onze bestuurders.
Marco Nauta / DOP camera
Prima ID
Hazem / Tandarts
De bijstangerichtigden gaan op zo'n manier aangezet worden en gemotiveerd om hun positie in de samenleving een beetje omhoog te brengen door een plek in de arbeidsmarkt motiverend op te zoeken om lekker erbij te verdienen. De profijt daarvan blijft niet alleen in hun potje maar maakt ook de economie draaiend verlopen.kortom : Concrete motivatie leidt tot een concrete resultaat.
Trevor
@Cees. Dat is niet zo moeilijk. Bij een écht basisinkomen valt uiteindelijk iedereen onder de regeling. (Enige beperkingen als leeftijd, startkwalificatie e.d zijn mogelijk, maar we kijken niet naar vermogen of overige inkomstenbronnen.)Direct en volledig invoeren van een basisinkomen wordt echter voor zover mij bekend ook door de meeste voorstanders niet als reëel gezien dus wat nu gebeurt is experimenten met een regelarme/-vrije bijstand.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
De kop die boven dit artikel staat is zonder meer misleidend. Het is een kwestie van Framen met een grote F.Er bestaat in Nederland een zeer kleine, maar ook zeer fanatieke groep, die Nederland hoe dan ook aan het basisinkomen wil brengen. Vooral vanuit Noord Nederland wordt heftig gefraamd om dit thema op de politieke agenda te krijgen.De experimenten die nu in het kader van de bijstandswet worden gestart hebben niets met basisinkomen te maken.

Deze experimenten zullen ook niets veranderen aan de warboel aan inkomensregelingen, inkomensbegrippen, maximum- en minimumtermijnen in de diverse regelingen, betaalmomenten en lokale en regionale extraatjes die door deze en gene worden bedacht. Er komen nu zelfs allerlei extraatjes bij; de warboel wordt alleen maar groter gemaakt.Al sinds 2 september 2014 ligt er een keihard rapport van Actal over de complexiteit van inkomensregelingen bij het kabinet. Dat heeft het dringende advies van Actal om tot een duidelijke, eenduidige en begrijpelijke herdefinitie van de in de inkomensregelingen gehanteerde definities te komen naast zich neergelegd. Het kabinet vindt dat uniformering afdoende is geregeld in de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (2005). Maar vrijwel niemand houdt zich daaraan, dus wordt de chaos groter.Overigens is het kabinet van mening dat in het kader van de grote decentralisaties bij de gemeenten veel meer mogelijkheden ontstaan voor ´maatwerk´.:´Zo wordt er bij de bijzondere bijstand per individu bekeken waar de burger extra ondersteuning kan gebruiken. Daarnaast zorgen deze wijzigingen ervoor dat steeds meer regelingen via één loket, dat van de gemeente, kunnen worden aangevraagd. Dit schept duidelijkheid voor de burger en zorgt ervoor dat ondersteuning dichtbij begint. Het kabinet heeft bewust voor deze aanpak gekozen, met als belangrijkste doelstelling om de zorg en ondersteuning meer op het individu toe te spitsen. De situatie verschilt immers van persoon tot persoon. Regelingen kunnen, binnen rijksbreed vastgestelde kaders, per gemeente verschillen, en gemeenten kunnen per persoon maatwerk leveren. De controle op de regeldruk is hiermee ook meer bij de gemeenteraad komen te liggen.U leest het goed. Het scenario voor een nog grotere chaos ligt allang klaar. De deskundige overheidsdienaren achter het gemeentelijke loket gaan het allemaal voor ons oplossen, ook al signaleert Actal in 2014 al dat die het ook niet meer weten.Ik hoor Asscher al zeggen: ´De gemeenten bulken van het geld dat zij op zorgdossiers overhouden. Dat kunnen zij inzetten voor de inkomensregelingen. Vertweevoudig het aantal behandelaars, dan kan 50% permanent op bijscholing, met als beloning een certificaat.Asscher: ´Waarom zouden we het eenvoudig maken als het ook moeilijk kan. Collega van Rijn heeft laten zien dat je daar met gemak mee weg komt.´Ondertussen droomt een deel van Nederland verder over de eenvoud van het basisinkomen.
M
Er bestaan al zolang ideeën over een vast basisinkomen voor iedereen (werkenden en niet-werkenden). Uitvoering door het Rijk (lees de fiscus) waardoor ook inkomensnivellering d.m.v. de inkomstenbelasting geborgd kan worden. Ineens goed invoeren lijkt me veel bevredigender dan dergelijke experimenten (die mogelijk scheve verhoudingen scheppen).
Kaas !
de utopisten zijn gemakshalve vergeten dat heel Europa straks aanspraak kan maken op een Nederlandse basisuitkering, gaat 'm niet worden dus.
Outofthebox / P-Wet victim
1. Door Jos de Reiger (Reiger) op 29 december 2016 11:26

Het moet toch godverdomme niet heel veel gekker worden in dit fokking apenland!!!!"En met deze openbaring, heeft u zichzelf als eerste weten te profileren als inwoner van de apenheul. Niks mis mee, apen zijn leuke dieren.

2. Door één front tegen socialisme op 29 december 2016 11:09

de utopisten zijn gemakshalve vergeten dat heel Europa straks aanspraak kan maken op een Nederlandse basisuitkering, gaat 'm niet worden dus.U als solo beweging van de kapitalistiche utopie, bent u eigen utopie gemakshalve maar vergeten. Wel eens overwogen dat heel europa straks aanspraak kan maken op uw kaptitalistiche utopie en uw geen inkomen meer heeft
Christel Terwiel / Voorzitter bestuur buurtcoöperatie Wederzijds
Heel heel lang geleden was er, in een ver land, een tijd waarin ook het zorgen voor je buurvrouw, voor jouw kinderen en die van een ander, het maken van een praatje met een buurman, het zorgen voor je eigen ouders of voor die van een ander, het maken van mooie handige dingen, het verbouwen van groente, het harken van bladeren, het zorgen voor dieren, het ruimen van sneeuw, het koken voor een ander WERK werd genoemd en HOOG gewaardeerd werd. Gehonoreerd, zelfs. Toen liep er iets fout. Vanaf dat moment werd alleen het produceren van tandenborstels, cola, auto's en het vertellen aan anderen wat ze moesten doen en hoe, 'werk' genoemd. En al dat andere werd een soort luiwammesen, profiteren, klaplopen. En het stomme was dat iedereen dat ook nog ging geloven.
Niels / Ambtenaar
Ik vrees dat dit experiment met gemeentelijke uitkeringen geframed gaat worden als een mislukt experiment met basisinkomen. Dat het ironisch genoeg dus niet is.
H. Wiersma / gepens.
Het gaat hier om experimenten in het kader van de Bijstandswet (bijstandsuitkering). Dat is heel wat anders dan wordt bedoeld met het streven van sommigen naar een zgn. basisinkomen (in die situatie wil men een gelijk basisinkomen voor alle werkende Nederlanders). Door de begrippen uitkering en inkomen gelijktijdig te gebruiken zonder daarover voldoende toelichting te geven dreigt verwarring te ontstaan.

Kaas !
De bomen groeien weer eventjes tot in de Hemel, tot 16 maart want dan zijn de verkiezingen geweest en gaan we over tot de orde van de dag.
Albert van Nuil / organisatieadviseur
Op zich best sympathiek om een beetje te experimenteren, maar het gaat hier niet verder dan zeer lokaal wat regelvrije uitkeringen. Dat is in het geheel geen experiment met een basisinkomen. De resultaten kunnen zelfs contraproductief zijn. Bij een echte proef moeten alle mensen betrokken zijn, ook werkenden (!) en moeten we de koppeling tussen verplicht werk en je noodzakelijke basisinkomen durven los te laten.
Kaas !
..en met een beetje geluk zijn we dan verlost van de Pvda, al is dat sneue stukje electoraat hardnekkig hardleers..

Bors / social criticaster
basis inkomen is de kat op het spek binden.

Als mensen en allerlei subsidies huursubsidie, kinderopvang, kindgebonden budget, zorgtoeslag, voedselbank, kinderbijslag enzovoorts kunnen krijgen. En dan ook nog maar een beetje aan kunnen rommelen met bijwerken zonder enige vorm van controle. Dan heeft goed je best doen op school en studeren geen zin meer als mogelijkheid om het beter te krijgen. Het basis inkomen is de grondslag voor een verdere verloedering van de Nederlandse samenleving. Finland kan je niet vergelijken met Nederland. Want dat land kent altijd al een betrekkelijk hogere werkloosheid vooral in het Noorden. Voor Nederland is het andersom. Polen, Bulgaren en alllerlei ander volk komt nu banem bezetten waar mensen met bijstand de neus voor ophalen.

Voor mensen die nog wel hun best doen met scholing en carriere opbouw vormt het basis inkomen een verdere ontmoediging. Want zij worden door de fiscus overgeregistreert. Als ze huren worden ze ook extra gestraft door de politiek door een oneigenlijk fiscaal volgsysteem. Dus ongelijke behandeling ten opzichte van andere burgers. Onwenselijk dus, dat basis inkomen!
Frans de Groot / bveleidsadviseur
Enkele honderden deelnemers. Verdeeld over verschillende regimes. Harde, bruikbare uitkomsten zijn alleen al door het beperkte aantal deelnemers niet te verwachten. Dat doen ze in Finland beter.Advertentie