Advertentie
sociaal / Nieuws

Harde aanpak bedelaars en straatmuzikanten

In Nederland wordt het steeds vaker verboden om te bedelen of op straat muziek te maken. De komst van Midden- en Oost-Europeanen zorgt voor een forse toename.

27 november 2012

Het wordt in heel Nederland een stuk lastiger voor bedelaars. Veel steden nemen maatregelen zoals een bedelverbod om overlast tegen te gaan. De komst de zogenaamde MOE-landers, mensen uit Midden- en Oost-Europa, heeft de problematiek alleen maar verergerd. Ook voor straatmuzikanten worden de regels aangescherpt.

Bedelverbod

In Den Haag dient burgemeester Jozias van Aartsen een voorstel in bij de raad om een bedelverbod van in te stellen in de stad. Vorig jaar deed hij een soortgelijk voorstel, maar dat strandde omdat de PvdA en D66 er de noodzaak niet van inzagen.

Inventarisatie

Inmiddels is er meer onderzoek gedaan naar de veroorzaakte overlast. Daarin geeft 93,5 procent van de winkeliers aan overlast te ondervinden van bedelaars. Ruim 32 procent geeft aan dat het een ‘groot probleem’ is. ‘Ik ben geschokt door die cijfers, vooral omdat het er zo veel zijn’, vertelt Ibo Gülsen, fractievoorzitter van de VVD in de hofstad. ‘Ik verwachtte dat het ging om een stuk of 20, maar het lijken er eerder 50 te zijn. Dat komt ook door de toename van MOE-landers. Andere grote steden hebben al een bedelverbod, dus komen ze hier heen.’

Bekende gezichten

Marieke Bolle, raadslid namens de PvdA, ziet ook dat de problematiek erger is dan verwacht. ‘Vorig jaar stemden we nog tegen het voorstel omdat we dachten dat het om een paar bekende gezichten ging, die wilden we niet extra dwarszitten. Deze inventarisatie verandert de zaak.’

Zorgwekkende zorgmijders

De bedelaars bestaan uit twee groepen. Een is georganiseerd: ze werken in teamverband en veinzen handicaps om zo meer geld op te halen. De tweede groep bestaat uit de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders, die vaak verslaafd zijn en bedelen omdat ze niet in een zorgtraject willen belanden. ‘Juist die groep is er bij gebaat dat bedelen verboden wordt’, vindt Gülsen. ‘Dan kunnen ze hun verslaving niet meer betalen en zullen eerder richting de zorg gaan.’

Algemene Plaatselijke Verordening

In Rotterdam gaat per 1 januari 2013 een bedelverbod voor de hele stad in. In de meeste wijken was dit al van kracht, maar omdat er in sprake was van een toename is wordt de APV nu aangepast zodat het verbod voor de hele stad gaat gelden.

Auditie voor straatmuzikant

Naast bedelaars krijgen ook straatmuzikanten krijgen het lastig. Zo wordt in Amsterdam het initiatief van het CDA onderzocht om muzikanten eerst auditie te laten doen voordat ze toestemming krijgen hun kunsten op straat te presenteren. In Haarlem is de raad al langer bezig om een soort ‘Idols voor straatmuzikanten’ op poten te zetten. ‘Het werd wel tijd dat de burgemeester er wat aan ging doen’, vertelt fractievoorzitster van het CDA in Amsterdam Marijke Shahsavari-Jansen. ‘Gelukkig wordt het beleid nu strenger. Zo kunnen twee verschillende bands niet om het half uur van plaats wisselen zonder aangepakt te kunnen worden.

Overlast

Ook in Den Haag worden veel muzikanten als overlastgevend gezien. ‘Er zijn veel straatmuzikanten die gewoon slecht zijn’, vertelt Bolle. ‘Die trekken aan hun accordeon, en een minuut later duwen ze hem weer samen. Dat is voor winkeliers natuurlijk ontzettend irritant.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bas / logicus
In de Weissebruchstraat van het het Haagse Benoordehout is een AH alwaar een zeer vermogende MOE-lander actief is met het verkopen van zijn krantje en het bedelen. In deze wat rijkere buurt hebben veel van de oudjes het te doen met deze zielige man. Dagelijks krijgt hij een keer of twintig een stevige gift van €5,- of meer. En hoe vaak hij €2,- krijgt is niet te tellen. Al met al gaat hij huiswaarts met een netto maand inkomen ruim boven de € 4.000,-. Zo bezit deze arme man twee mobiele telefoons en heeft zijn auto geparkeerd op de Wassenaarseweg een eind verderop. Het parkeergeld betaald hij wel netjes.
Anoniem
In de Haagse binnenstad worden elke morgen met personenauto busjes tientallen Moerlanders gebracht die uitgebreid gaan bedelen in de binnenstad. 'S avonds worden ze weer netjes opgehaald om de buit te incasseren. En wij maar werken en belasting betalen tot ons 67e jaar. Aanpakken dus en opzouten met die hap en zo ook retourtje land van herkomst ! Terecht dat de burgemeester dus zo'n bedelverbod instelt.
JHAGM Sneuf vanm Toetellaere / Herder BD
Typiusch het geluid van Opstelten-paladijnen: van elke, grootscheeps(aangekondigde) bestuursmaatregel haalt er niet een de realiteit.....Luchtfietsen heet zoiets.Windowdressing in het Haags Bargoens der parlementariërs.Overogens , nimmer meer bedelaars, schooiers en lawaaimakers in de openbare ruimte meegemaakt sinds de bovenstaande kretologie rondzinght.
Kritikus / Geen Hagenees
En zoals altijd loopt de PvdA weer achter de feiten aan.Wanneer gaan de ogen van de Nederlanders nu eens open dat deze partij iedere tijdige aanpak frustreert en pas in actie komt als de boel volledig uit de klauwen is gelopen.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
wordt tijd dat paal en perk wordt gesteld aan die straatmuzikanten en bedelaars

zelfde geldt voor het fenomeen de straatkrant wat ook in handen is van georganiseerde moelanders en niets meer te maken heeft met het uitgangspunt waar het voor bedoeld was.

Advertentie