Advertentie
sociaal / Nieuws

Koolmees staat achter BKR-registratie bij schuldhulp

'De minister bagatelliseert het probleem', reageert schuldenexpert André Moerman.

26 januari 2021
schulden.jpg

Het omstreden besluit om iedereen die schuldhulpverlening krijgt te registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), is volgens verantwoordelijk minister Wouter Koolmees gerechtvaardigd. 'De minister bagatelliseert het probleem', reageert schuldenexpert André Moerman.

Laagdrempelige hulp
In een column op Binnenlands Bestuur uitte Moerman onlangs zijn zorgen over een gevolg van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Die wet bepaalt dat gemeenten actiever op zoek gaan naar mensen met schulden, maar zorgt er ook voor dat iedereen die schuldhulpverlening accepteert, automatisch bij het BKR wordt geregistreerd. Ook als het gaat om laagdrempelige hulp, zoals het afsluiten van een betalingsregeling.

Telefoonabonnement
Dat schrikt mensen af, verwacht Moerman. Het vooruitzicht dat je door je BKR-registratie bijvoorbeeld geen telefoonabonnement meer kan afsluiten, kan ervoor zorgen dat je liever niet wordt geholpen door de gemeente – terwijl de wet juist is bedoeld om vroegtijdige hulp bij schulden te stimuleren. 'Natuurlijk is het niet de intentie om mensen af te schrikken om hulp te vragen, maar registratie als wanbetaler heeft wel dat effect', aldus Moerman.

Dilemma
Minister Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoordde onlangs Kamervragen over Moermans zorgen. De minister schetst de BKR-registratie als een dilemma: de registratie kan hulpvragers wegjagen, maar helpt ook om nieuwe schulden te voorkomen. Koolmees vindt de tweede overweging zwaarder wegen dan de eerste, ook als het gaat om laagdrempelige hulp, en vindt de wetswijzing dus gerechtvaardigd.

Effecten

'Ik snap dat een BKR-registratie het aangaan van schulden moeilijker maakt', reageert CDA-Kamerlid René Peters, die de vragen aan de minister indiende. 'Ook dat is uiteraard belangrijk. Het is dus inderdaad een dilemma.' Wel wil Peters meer weten over de uitwerking van de wet. 'Ik wil dat goed gemonitord wordt wat de effecten van de registratie zijn', aldus Peters.

Wonderbaarlijk
Moerman reageert minder begripvol. 'De beantwoording is echt wonderbaarlijk', zegt hij. 'De gemeenten en schuldhulpverleners die ik hierover spreek, die onderstrepen wat ik zeg. En dat zijn toch wel de mensen die de klanten kennen. De minister bagatelliseert het probleem.' Moerman is benieuwd hoe gemeenten hierop gaan reageren: 'Worden ze burgerlijk ongehoorzaam of gaan ze de wet uitvoeren?'

Niet bedoeld
Een van de Kamervragen ging over een onduidelijkheid in de wet, die volgens Moerman betekent dat gemeenten zelf mogen kiezen of ze mensen wel of niet bij het BKR registreren. 'Zo is de regelgeving echter niet bedoeld', schrijft Koolmees. Gemeenten moeten een beschikking voor schuldhulpverlening altijd doorgeven aan het BKR, stelt de minister. Koolmees wil de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op dit punt dan ook 'verduidelijken'.

Discussie
Het feit dat de wet aangepast moet worden, biedt mogelijkheden, denkt Moerman. Dat betekent namelijk dat de Tweede Kamer zich moet buigen over dit specifieke punt. Daarmee komt het onderwerp opnieuw op de politieke agenda, en dat creëert wellicht kansen om de wetgeving anders in te richten. 'Verdere discussie is nodig', beaamt Kamerlid Peters, 'en dat kan mooi bij de behandeling van de wetswijziging.'

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ben Quint
Ik begrijp beide standpunten. Het is hoe goed bedoeld ook een smet voor het leven voor de betrokken persoon. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat geeft de persoon die er zijn best voor doet en er weer bovenop komt beperktere mogelijkheden dan degene die deze ellende niet overkomt. Het is geen bewuste keus om in de bijstand en schuldhulpverlening terecht te komen! Daarmee Ontstaat rechtsongelijkheid. Kan het een oplossing zijn om de BKR na een bepaalde termijn wordt geschrapt, als de situatie weer stabiel is? Politiek ik roep u op om in het belang van de mens die het overkomt te handelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Sociale en economische studies hebben aangetoond dat mensen met langdurige schulden meer kosten en meer schade aan de maatschappij toebrengen dan een snelle en ruimhartige sanering van deze schulden kost. En toch blijven we hangen in de hartvochtigheid van "wie zijn gat verbrand moet op de blaren zitten. Diezelfde hartvochtigheid heeft ons in de toeslagenaffaire gestort. Leren van fouten uit het verleden is ons blijkbaar niet gegeven. We sturen steeds verder aan op een tweedeling tussen de "have's"en de "have not's". We willen blijkbaar net zo worden als Amerika, het land waar de middenklasse is verdwenen en 1% van de bevolking 50% of meer bezit. Hartvochtigheid lost niks op maar stimuleert wel radicalisering, dat effect wil blijkbaar niemand meer zien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@B. Janssen.

Je kunt natuurlijk niet de deuren wagenwijd openzetten voor het maken van schulden. Er moet een bepaalde rem op zitten anders helpt het nog niet. Dat heeft niets met hardvochtigheid te maken. Sommige mensen moeten nou eenmaal een wake up call ontvangen, alvorens ze wakker worden. Pamperen maakt de problemen nog groter.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Je zult maar gedupeerde zijn in de toelagen-affaire en bij de schuldhulpverlening zijn terecht gekomen. Het blijft altijd maatwerk, minister Koolmees!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W Jacobs
@Ben: De BKR-registratie is niet voor je hele leven. Maximaal ca. 8 jaar: 3 jaar tijdens een lopende schaderegeling (minnelijk en wettelijk) en daarna nog 5 jaar.

Onderzoek wijst uit dat menden vaak jarenlang zelf met hun financiële problemen rondlopen en die zelf of in hn netwerk proberen te regelen. Lukt dat niet, dan wordt het probleem groter, waarna ze aankloppen bij de gemeente. Preventie en vroegsignalering zijn daarom erg belangrijk om Fin problemen zo vroeg mogelijk aan te pakken. Ik vrees dat verplichte registratie bij lichtere vormen van hulp (bv betalingsregelingen of het meekijken met het budgetplan) mensen afschrikt en daarmee averechts gaat werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. Huisman
De (veelal) kwetsbare groep die in financiële problemen komt is ook de groep die het moeilijk vindt om om hulp te vragen, als ze überhaupt al weten waar ze terecht moeten. Als dan blijkt dat ze ook nog een BKR registratie krijgen OMDAT ze om hulp vragen, gaat dat averechts werken. Ik ben er van overtuigd dat er andere preventieve maatregelen te bedenken zijn!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie