Advertentie
sociaal / Nieuws

Richtlijn minister Schouten: geen energietoeslag voor studenten

Minister Schouten en de VNG adviseren gemeenten om studenten geen eenmalige energietoeslag te geven.

11 april 2022
studenten
Shutterstock

Laat studenten niet in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag, zo adviseert minister Carola Schouten (ChristenUnie) voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen in een richtlijn aan gemeenten. De richtlijn is opgesteld in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Principal recruitment consultant

BMC
Principal recruitment consultant

Gedragswetenschapper Opleidingsprogramma

BMC
Gedragswetenschapper Opleidingsprogramma

200 euro

De Tweede Kamerleden Henk Nijboer en Joris Thijssen (beiden PvdA) hadden minister Rob Jetten (D66) voor Klimaat en Energie gevraagd studenten een eenmalige energietoeslag van 200 euro te geven. Het kabinet vindt het onnodig, schrijft Jetten in een Kamerbrief, 'studenten als specifieke doelgroep extra te compenseren voor de gestegen energieprijzen bovenop de compenserende maatregelen die het kabinet reeds heeft genomen (...) voor alle huishoudens in Nederland, zoals de verlaging van de energiebelasting en de verhoging van de belastingvermindering.'

Bijzondere bijstand

Volgens Jetten is 'de woonsituatie van studenten (...) zeer divers, ook voor wat betreft de energiekosten.' Daarom vindt hij individuele bijzondere bijstand een beter instrument. Op die manier komt het geld 'uitsluitend terecht bij de studentenhuishoudens die het daadwerkelijk nodig hebben.' Dat is een goede reden, stelt de minister, om studenten als groep uit te sluiten van de eenmalige energietoeslag. Huishoudens met lage inkomens kunnen een eenmalige energietoeslag van 800 euro krijgen.

Wetsvoorstel

Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (Voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel geeft colleges van B&W de bevoegdheid om huishoudens met een laag inkomen ambtshalve (dus zonder aanvraag) een eenmalige energietoeslag uit te keren. Het wetsvoorstel kondigt ook de richtlijn aan die studenten uitsluit van de eenmalige energietoeslag.

Onbegrijpelijk

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) liet eerder weten deze categorale uitsluiting 'onbegrijpelijk' te vinden. Volgens het wetsvoorstel kunnen studenten van 18 tot 21 jaar zich wenden tot hun ouders, die een wettelijke onderhoudsplicht hebben. LSVb-voorzitter Ama Boahene zegt op de LSVb-website: 'Er zijn veel ouders die niet eens hun eigen energierekening kunnen betalen, laat staan dat zij hun kinderen kunnen helpen. De compensatie is bedoeld voor de laagste inkomens, maar juist de studenten uit de armste gezinnen worden nu niet geholpen.'

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie