Advertentie
sociaal / Nieuws

Gros gemeenten krijgt minder geld voor Wmo

Het gros van de gemeenten (351) krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan waarmee ze tot nu toe rekening hielden. Het verschil kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner. Dat blijkt uit de meicirculaire.

02 juni 2014

Maar liefst 351 gemeenten krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan waarmee ze tot nu toe rekening hielden. Het verschil kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner.

Meicirculaire

Dat blijkt uit de vrijdag verschenen meicirculaire. Zo krijgt Oudewater 132 euro en Schiermonnikoog 109 euro minder voor de Wmo dan volgens de januari-berekeningen van het kabinet. Slechts enkele gemeenten – waaronder Venlo, Almelo en Doetinchem − krijgen meer dan waarop ze eerder dit jaar hadden gerekend, respectievelijk 65, 60 en 48 euro per inwoner.

Grote verschillen

De bedragen die gemeenten per inwoner aan de uitvoering van de Wmo te besteden hebben, verschillen kortom sterk. Uit het complete overzicht blijkt dat de gemeente Ouder-Amstel 7 euro, terwijl Vlissingen maar liefst 848 euro per inwoner beschikbaar heeft. Uiteraard speelt de centrumfunctie van gemeenten mee. Ouder-Amstel ligt onder de rook van Amsterdam, dat 227 euro per inwoner krijgt.

Vergrijsde gemeenten

Onder de vergrijsde gemeenten, met een verhoudingsgewijs groot beroep op de Wmo, doen zich aanzienlijke verschillen voor: van 12 euro per inwoner op Schiermonnikoog tot 416 euro per inwoner voor Groningen.

Totaalbudget: 8 miljard

Komend jaar is in totaal 8 miljard euro beschikbaar voor de Wmo: 4,4 miljard voor de taken die de gemeenten nu ook al uitvoeren plus 3,6 miljard voor de nieuwe Wmo-taken, zo blijkt verder uit de meicirculaire. In de eerste berekeningen voor de verdeling van de Wmo-gelden, die in januari naar buiten kwamen, ging het kabinet uit van een totaal beschikbaar budget van 8,8 miljard. Daarin zat al een bezuiniging verwerkt van 1,2 miljard. In totaal haalt het kabinet nog eens ruim 200 miljoen weg uit het budget voor de nieuwe en een kleine 600 miljoen extra uit het budget voor al bestaande Wmo-taken.

Kortingen door correcties

De aanzienlijke verschillen tussen de bedragen uit de meicirculaire en die van januari worden mede veroorzaakt door de periode waarop de berekeningen zijn gebaseerd. De meicirculaire baseert zich op (zorg)cijfers uit 2013. De in januari gepresenteerde berekening maakte gebruik van (zorg)cijfers uit 2011 en 2012. ‘Er wordt een correctie uitgevoerd voor de ontwikkelingen in de periode tot 2015’, meldt de meicirculaire.

Overhevelen

Voor een ander deel worden taken die aanvankelijk binnen de Wmo vielen, overgeheveld naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (persoonlijke verzorging) en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de gemeenten (korting: 620 miljoen euro). En was er in januari nog sprake van een cluster 'Maatschappelijke Zorg en Jeugd' in het gemeentefonds, nu heet het nieuwe cluster alleen 'Maatschappelijke Zorg'. 'Hierdoor vallen bijvoorbeeld uitgaven voor jeugd in het nieuwe cluster Jeugd', aldus de meicirculaire. Verder moeten de gemeenten een taakstellende bezuiniging van 650 miljoen euro opvangen.

Objectief verdeelmodel

De bedragen die gemeenten krijgen voor de uitvoering van de Wmo veranderen vermoedelijk vanaf 2016. Dan volgt de invoering van een objectief verdeelmodel.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jeroen Hoenderkamp
In deze lijst zijn de middelen voor alle gemeenten en die voor de centrumgemeenten mbt beschermd wonen op een hoop gegooid. Nogal wiedes dan, dat die centrumgemeenten de lijst aanvoeren. Appels en peren (voor ons in Maastricht maken de BW middelen 60% van het budget uit). Slordig werk van Binnenlands Bestuur
Jos Moerkamp / redacteur
@Jeroen Hoenderkamp: dit artikel vergelijkt de cijfers uit het internetbericht van januari. Daarin zat beschermd wonen als taak van centrumgemeenten ook al verwerkt. Wat dat betreft is het dus appels met appels vergelijken.

Overigens is het niet waar dat centrumgemeenten de lijst aanvoeren.

Als de centrumfunctie buiten beschouwing wordt gelaten, steken de cijfers specifiek voor Maastricht trouwens relatief gunstig af. Maastricht krijgt 179 euro per inwoner. Dat is 32% meer dan het gemiddelde van de centrumgemeenten en op vier centrumgemeenten na het hoogste bedrag per inwoner. Maastricht levert t.o.v. de januariberekening ook aanzienlijk minder in dan de andere centrumgemeenten.

Het zij Maastricht overigens van harte gegund.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Hallo redactie, heb ik iets gemist? Het is vandaag 17-06-2014. In deze digitale BB loopt nogal wat doorelkaar, kan men stellen.
Maarten Glorie
Gaat het om minder geld per inwoner of om minder geld per Wmo-gebruikende inwoner? Nogal een verschil voor de gemeentelijke begrotingen, me dunkt.
Pierre
Wat ook belangrijk is om duidelijkheid te krijgen welke taken nu van WMO naar de wet langdurige zorg gaan. Maar op zich moeten zulke grote verschillen fatsoenlijk door VWS worden uitgelegd. Meicirculaire solide?
Het lijkt wel het rad van fortuin!
BZK als eerstverantwoordelijke voor gemeentelijke budgetten zou zich kapot moeten schamen dat ze zo om gaat met gemeenten.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Nog afgezien van de totstandkoming van het totaalbedrag zijn de verschillen per gemeente (zie overzicht) dermate indrukwekkend dat het m.i. gerechtvaardigd zou zijn om daar eerst nader onderzoek naar te doen, alvorens tot definitieve vaststelling van deze bedragen te komen. Zou dat al hebben plaatsgevonden? Gemeenten let op uw zaak!
Rinus / vrijwilliger
Wat heeft de gemeente Vlissingen onderaan in deze lijst met zulke opvallende cijfers nu toch gedaan om met deze positieve scores tegenover de lage kortingen gedaan om dit te bereiken. Zijn daar de demografische gegevens zoveel anders ?
Lady
Gezien de eerdere reacties bevat dit stuk voor niet-ingewijden kennelijk veel te weinig informatie om verduidelijkend te werken. Misschien iets voor de redactie om zich aan te trekken?
Advertentie