Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Migrant kost overheid minder dan eigen burgers’

Met het oog op de vergrijzing van de autochtone bevolking wordt de rol van migranten steeds belangrijker, volgens de onderzoekers.

ANP
29 mei 2024
Arbeidsmigranten

Migranten kosten Europese overheden minder dan eigen burgers. In veel gevallen is hun bijdrage positiever dan die van de autochtone bevolking. In een aantal landen dragen migranten zelfs netto bij aan de overheidsfinanciën. Dat stellen economen van de Universiteit Leiden.

Coördinator Planning & Control

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Planning & Control

Coördinator Financiële Administratie

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Financiële Administratie

Over de periode 2007-2018 werd de nettobijdrage van migranten van binnen en buiten de EU en de autochtone bevolking van vijftien Europese lidstaten berekend. Uitkeringen en toeslagen, zoals WW, AOW, zorgtoeslag en huurtoeslag werden afgetrokken van aan de overheid betaalde belastingen en premies. Daaruit bleek dat migranten in de meeste onderzochte landen een stuk minder kosten dan de autochtone bevolking.

Populistische mythe

Volgens econoom Giacomo Boffi, die aan het onderzoek werkte, is tot dusver maar heel weinig onderzoek gedaan naar de feitelijke kosten van migratie. ‘Dit onderzoek ontkracht de populistische mythe dat migranten de sociale zekerheid en de schatkist meer belasten dan de eigen bevolking. Het omgekeerde is juist het geval.’

Nederland behoorde niet tot de groep onderzochte landen. De Leidse onderzoekers keken naar cijfers uit België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Lager pensioen

Migranten die naar de EU komen, zijn over het algemeen vrij jong. De autochtone bevolking in de onderzochte landen is een stuk ouder en dat betekent dat veel van die mensen pensioen ontvangen. Oudere migranten ontvangen vaak ook nog eens een lager pensioen, omdat ze minder opgebouwd hebben.

Crisis

Tijdens de financiële crisis kelderde de nettobijdrage van zowel migranten als de autochtone bevolking, zegt onderzoeker Boffi. ‘Na die crisis klom de bijdrage van migranten snel weer tot het niveau van voor de crisis, terwijl de autochtone bevolking achterbleef, omdat er meer pensioengerechtigden bijkwamen.’

Economische belang

Migranten raken beter geïntegreerd, hun opleidingsniveau stijgt, ze verdienen meer en dus betalen ze meer belasting. Met het oog op de vergrijzing van de autochtone bevolking wordt de rol van migranten steeds belangrijker, volgens de onderzoekers. Vanuit een financieel-economisch perspectief lijkt van een migratiecrisis geen sprake te zijn, stelt Boffi. ‘Integendeel. Het zou verstandig zijn als Europa in haar migratiepolitiek ook het economische belang meeweegt.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Een aantal sectoren in Nederland draaien op reusachtige aantallen arbeidsmigranten. Dat zijn de typisch Nederlandse sectoren tuinbouw, distributiecentra etc. Dat heb je in die andere landen niet zo. Hieruit conclusies trekken voor Nederland levert geen goed oordeel op. Oppassen.
P. Smit
Is in financieel opzicht ook onderzocht wat het effect is van het aantal migranten dat zeer ruim vertegenwoordigd is in de bijstand? Of kent men deze voorziening in de onderzochte landen niet?
Hielco Wiersma
Deze conclusies roept veel twijfels op. Gemist wordt de financiële onderbouwing in dit artikel.
Advertentie