Advertentie
sociaal / Nieuws

Tienduizenden banen door minder obstakels in grensregio

Wanneer in de grensregio’s obstakels worden weggenomen om aan de andere kant van de grens te werken, zou dit tussen dit tienduizenden banen kunnen opleveren. Dit concluderen Joost van Gemeren, Paul Verstraten en Peter Zwaneveld in het onderzoek ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau (CPB).

23 november 2016

Wanneer in de grensregio’s obstakels worden weggenomen om aan de andere kant van de grens te werken, zou dit tussen dit tienduizenden banen kunnen opleveren. Dit concluderen Joost van Gemeren, Paul Verstraten en Peter Zwaneveld in het onderzoek ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau (CPB).

Jaarloon neemt toe
Minimaal 7 duizend en in het gunstigste geval 42 duizend banen levert het wegnemen van belemmeringen om aan de andere kant van de grens te werken op, zo becijfert het CPB. En het jaarloon van een gemiddelde voltijdbaan in de grensprovincie zou toenemen met een bedrag van tussen de 30 en 140 euro. 


Cultuurverschillen
Maar obstakels blijken in de praktijk niet gemakkelijk weg te nemen. Er zijn bijvoorbeeld taal- en cultuurverschillen met de andere landen. Ook erkennen buitenlandse werkgevers niet altijd de Nederlandse diploma’s. Door dit soort belemmeringen kunnen werknemers niet altijd een geschikte werkgever vinden en andersom. Dit vertaalt zich in lagere werkgelegenheid, lagere productiviteit en lagere lonen.

Taalprobleem
Vooral de Duitse grens vormt nu een belemmering voor de arbeidsmarkt, meer dan de Belgische. Dit kan volgens de onderzoekers te maken hebben met het feit dat het voor Nederlandse werknemers minder een taalprobleem oplevert om in Vlaanderen te gaan werken dan in Duitsland.

Afbeelding
Weinig kennis
Het Centraal Planbureau stelt dat er in het algemeen heel weinig kennis is over welk beleid nu effectief is om de grensproblematiek op te lossen. Een uitzondering op die regel is het erkennen van diploma’s aan beide kanten van de landsgrens. Daarover is voldoende bewijs dat dit de mogelijkheden om over de grens te werken vergroot. 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Theo Schouten / Burgemeester van Oldenzaal
De invoering van tolheffing in Duitsland kan dit effect (deels) weer teniet doen omdat dit een financiële barrière opwerpt. Vandaar dat wij ons in het grensgebied fel verzetten tegen die voorgenomen tolheffing.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul Mollink / beleidsmedewerkers arbeidsmarkt, Regio Twente afd Economie
Voor deze problematiek is in het Nederlands-Duitse 'Euregio-gebied' (In Nederland Hardenberg, Twente, Achterhoek) vanaf 2015 een aanpak gekomen via een pact van overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Zie:

http://www.pactarbeidsmarktoverdegrens.eu/

Een groot aantal 'pact' initiatieven loopt sinds de instelling van het pact (zie onderdeel 'bijdragen' op de site !).

Op 9 december 2016 is er een euregionale bijeenkomst van alle partijen waarin resultaten en voortgang aan de orde zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul
Voor wat betreft de sociale zekerheid, ziektekostenverzekering en in fiscaal opzicht valt er nog een hele wereld te winnen om het grensoverschrijdend werken daadwerkelijk aantrekkelijk (lees: minder gecompliceerd!) te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie