Advertentie
sociaal / Nieuws

Geweld tegen medewerkers Sociale Dienst neemt toe

Uit een rapportage over agressie tegen mensen in de publieke sector blijkt dat het geweld tegen medewerkers van de Sociale Dienst is toegenomen met 8 procent.

03 oktober 2011
Het geweld tegen medewerkers van de Sociale Dienst is in vergelijking met 4 jaar geleden toegenomen met 8 procent. Dat blijkt uit een rapportage over agressie tegen mensen in de publieke sector die minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ongewenst gedrag

In 2007 presenteerde het kabinet een stevigere aanpak van agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak. Het doel was het aantal incidenten terug te brengen met 15 procent. Zo'n twee derde van de medewerkers kreeg toen te maken met ongewenst gedrag. Nu is dat 59 procent. Het kabinet verlengt daarom de 4 jaar geleden begonnen aanpak. Daarnaast wordt er meer ingezet op het verhalen van schade op daders en worden slachtoffers meer gestimuleerd aangifte te doen. Over 4 jaar wil het kabinet dat het aantal gevallen van agressie en geweld met een kwart is afgenomen.

 

Divosa

Eerder dit jaar heeft Divosa, de organisatie voor sociale diensten, aangedrongen op een wetswijziging waardoor het voor sociale diensten mogelijk wordt de dienstverlening te staken indien klanten zich misdragen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer dit initiatief overgenomen. De sociale diensten vrezen een toename van het aantal incidenten de komende periode in verband met de aanscherpingen van de Wet werk en bijstand (Wwb). Die wordt momenteel in de Tweede Kamer besproken. Volgens Divosa zal dat leiden tot een aanzienlijk aantal slechtnieuwsgesprekken waarin medewerkers van sociale diensten klanten moeten meedelen dat zij geen of minder geld zullen ontvangen.

  

Minder agressie

Uit het rapport blijkt dat in zeven van de 15 onderzochte beroepsgroepen minder werknemers te maken kregen met agressie of geweld. Het gaat dan onder meer om personeel bij de Belastingdienst (‑20 procent), het voortgezet onderwijs (‑14 procent), het primair onderwijs (-12 procent), de ambulancezorg (-10 procent) en de NS (-5 procent). Alleen bij de Sociale Dienst nam het aantal gevallen toe. Bij de onderzochte beroepsgroepen werken ruim 600.000 mensen.

Onder alle onderzochte beroepsgroepen komt verbale agressie het vaakst voor: 57 procent van de gevallen dit jaar. Daarna volgen fysieke agressie (20 procent), intimidatie (19 procent), discriminatie (12 procent) of seksuele intimidatie (7 procent).

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

A. Bergsma
Nu de volgende kwestie: door een enorme mate van overbelasting heb ik voor het eerst in mijn leven moeten terugvallen op de bijstand. Ik vind dit vreselijk maar ook dankbaar dat het bestaat. Nu moet u weten dat mijn zoontje van 7 jaar autistisch is, daarnaast spelen er bij hem nog een aantal psychische problemen waaronder angststoornissen. Omdat ik wilde weten wat zijn belastbaarheid op cognitief gebied zou zijn hebben mijn ex-partner en ik in samenwerking met instanties getoetst in hoeverre hij naar naschoolse opvang kan. Deze toetsing in de praktijk heeft enorm veel problemen geleverd waardoor we na twee maanden daarmee zijn gestopt in overleg met Jeugdzorg, het Spec.Onderwijs, Dimence en Dagbehandelaar Lindenhout.U moet dan ook weten dat ik dit heb gedaan omdat ik zelf snak naar een baan! Vanaf mijn 17e werk ik, uiteindelijk commerciele functies bekleedt voordat de kinderen kwamen. Ik ben nu 40.

Bij mijn aanvraag tot bijstand aangegeven dat ik het heel fijn zou vinden als ik weer snel aan de slag zou kunnen en hoe ik dit met mijn zoontje zou kunnen regelen.Het antwoord was (logisch wel) dat dit mijn verantwoording was en dat ik opvang moest regelen. Mijn uitleg werd afgekapt en weggezucht met rollende ogen van de medewerker. Ik kan me nog herinneren dat ik aan de werkconsulent vroeg wat ik in hemelsnaam nu verkeerd deed door te vertellen dat ik een beperking kende t.a.v. mijn kind maar tevens ook veel mogelijkheden had.

Zij bleef hameren op kinderopvang en eigen verantwoordelijkheid waardoor het niet ging over hoeveel uren ik dan wel kon werken maar dat mijn kind met fikse beperking gewoon naar de opvang moest, of dit nu optimaal voor hem was of niet.

Op mijn antwoord dat ik regelrecht op uithuisplaatsing af zou stevenen als mijn zoontje naar de reguliere opvang moest werd nog niet eens met de ogen geknipperd. Ook mijn verzoek om het dossier van mijn kind te lezen is stelselmatig afgewezen.Ik laat me niet snel uit het veld slaan en schreef een brief naar de consulente dat ik de ene week 23 uur kon werken en de andere week 34. De kinderen zijn dan om het weekend naar hun vader en dan kan ik zelfs in dat weekend nog werken. Geen probleem.Het antwoord was een blokkade op mijn uitkering! Nee, niet overdreven en heus waar.Het is een heel vergaand proces geworden waarmee inmiddels drie blokkades en een sanctie is opgelegd, ikzelf 20 kg ben afgevallen van de torenhoge spanningen. Met Jeugdzorg, Ambulante Hulp, Dimence en spec. onderwijs ben ik bezig om een pad te plaveien voor mijn toekomst en mijn gemeente breekt stoïcijns dat zorgvuldig opgebouwde pad weer af.De clientenraad van de gemeente had mij inmiddels dringend geadviseerd om een zorgtraject aan te vragen doordat het emotioneel bijna niet meer te dragen werd, de zorg van en om een kindje met verscheidene psychische problematieken is op zich al een helse klus, zeker als je het alleen moet doen, maar goed, daar ben je moeder voor.Uiteraard werd die afgewezen maar in bezwaar gegrond verklaard. En daar zit ik nu in. Ik heb nu een half jaar de tijd om alles op de rit te zetten (onlangs gescheiden en verhuisd). Mijn ex-partner heeft een ww uitkering en kampt zelf met persoonlijke kwesties. Zorgtaken van de kinderen kan hij in beperkte mate aan maar hij doet wat hij kan en de samenwerking verloopt goed.Om een poep of een scheet krijg je een blokkade terwijl ik in achter de schermen keihard knok voor mezelf (ten aanzien van werk) en voor beide kinderen een fijne kinderjeugd te waarborgen.Van een doorsnee burger die midden in de maatschappij stond ben je vanaf de dag dat je bijstand moet aanvragen, gedegradeerd tot derderangs burger.Ik heb de gemeente onlangs gevraagd of zij mij kunnen vertellen hoe de gemeente nu denkt om te gaan met mij als alleenstaande ouder waarvan het kind niet geschikt is voor opvang.

Duidelijk er in vermeld dat ik geenszins ontheffing van de sollicitatie- of arbeidsplicht wens cq ambieer en dat zij er gewoon van uit kunnen gaan dat ik er alles aan doe om iets goed te regelen rondom mijn kind.Het antwoord was helder:Geachte mevr. .......U zijn de volledige arbeidsverplichtingen opgelegd volgens art 9 WWB! Ik verwijs u hiervoor naar de beschikking zoals opgesteld in juni 2011.Niets meer en niets minder.Jeugdzorg en de hele mikmak eromheen weten het ook niet meer. Laatste hoop: de pgb voor mijn zoontje zodat hij in de vakanties naar de zorgboerderij kan…..en die categorie pgb’s houden over jaar op met bestaan. Terug bij af omdat de awbz ook hervormd gaat worden.Nooit heeft iemand mij ooit kunnen betrappen op onheus taalgebruik. Nooit ben ik onbeleefd, onbeschoft geweest of mijn stem verheven. En toch ben ik weggezet als een moeder die zich verschuild achter de beperking van haar kind en mij letterlijk is medegedeeld dat ik irritatie had doen onstaan bij de mensen van Werk en Inkomen dóór die beperking van mijn kind.Ik raak inmiddels aan die blokkades gewend en weet nu hoe het systeem in elkaar zit. Fijn is anders maar ik hou me nu alleen nog maar bezig met zaken die er toe doen en dat is ervoor zorgen dat ik straks weer lekker kan werken en mijn kinderen de opvang hebben die ze horen te hebben.Nee, de medewerkers binnen mijn gemeente op die afdeling kwalificeer ik als onbeschoft, onverschillig, geen adequate gesprekspartner en weinig inschattingsvermogen. Helaas maar waar.harm idzes / wao
De Gemeente is over het algemeen mede verantwoordelijk dat het personeel het te verduren krijgt want die zitten achter de balie. Als B&W besluiten neemt laten zij het dan aan het publiek mondeling vertellen en niet het baliepersoneel. Ten 2e is er ook bijzondere bijstand waar aan het eind van het jaar wordt medegedeelt dat daar weinig gebruik van is gemaakt. Wie zou daar nou verantwoordelijk voor zijn?
Sanne
En weer is de cliënt agressief en moet worden aangepakt! Wanneer kijken we naar de rol en houding van de medewerker?
Het is een moeilijk vak, klantmanager, consulent of hoe je ook genoemd wordt, dat zal ik niet ontkennen. Zelf heb ik nooit problemen gehad met mijn klantmanagers, maar er zijn ook klantmanagers die zich misdragen naar de cliënt. Ik noem een paar voorbeelden waar ik zelf bij was.
Vb1: jongere (17 jarige) wil bijstand aanvragen, omdat de psychiater niet meer wil dat zij werk, school en zelfstandig wonen blijft combineren. Met een (aanvullende) uitkering wordt de gezondheidssituatie verbeterd. Bij het loket vertelt zij bovenstaande, waarop de medewerkster (doodleuk) zegt dat ze dus niet wil werken.
Vb 2: laaggeletterde vrouw (50+) heeft bijstand, maar zij begrijpt de brieven e.d. niet waardoor er veel fout gaat. De klantmanager zegt dat ze weet dat cliënt dingen niet begrijpt, maar doet er verder niets mee. Zo worden iedere maand de inkomstenformulieren fout ingevuld. Kan de klantmanager haar niet uitnodigen om maandelijks samen dit in te vullen?? Achteraf vertelt de vrouw dat de medewerker anders nooit zo reageert c.q. begripvol is. Maar ja, nu was er iemand bij, .... .
Vb 3: Man van 40+, allochtoon, redelijk NL sprekend (heeft daar wel tijd voor nodig), zit in schuldsanering met postblokkade. Een afspraak was gepland op maandag, maar hij krijgt altijd op dinsdag de post van de bewindvoerder. Ondanks dat de Sociale Dienst op de hoogte was van de postblokkade wordt op donderdag de brief verstuurd met de afspraak voor de daaropvolgende maandag. Hij meldt zich met brief alsnog op dinsdag, maar kan niemand te spreken krijgen: hij is te laat en de uitkering wordt beëndigd.

Ik heb ooit gesolliciteerd als klantmanager, maar werd niet aangenomen: ik was niet KRENGERIG of BITCHERIG genoeg!!!

Terugkijkend op al mijn ervaringen met klantmanagers zie je bij menigeen verkokering optreden: de cliënt wordt een nummer, is al snel een lastpak als hij/zij te vaak langskomt op een baliespreekuur met vragen. En niet in de laatste plaats vergeten klantmanagers welke machtspositie ze hebben: met één muisklik kan een uitkering stopgezet worden. Daarmee wordt het 'hart' van iemand direct geraakt: zonder uitkering ontstaan er schulden en kan uiteindelijk huisuitzetting volgen. Maar dat is dan de eigen schuld van cliënt, want die had zijn plichten beter moeten nakomen.
Raar toch, dat die meneer uit mijn voorbeeld dan boos wordt: welbewust werkt de Sociale Dienst niet mee, maar meneer is agressief en moet dus maar honds behandeld worden.

Ook is het me opgevallen, dat medewerkers al heel makkelijk "jij-en" en "jou-en" naar cliënten toe, die vaak nog al wat ouder zijn. Cliënten met "u" aanspreken kan al heel veel schelen, zeker als de klantmanager midden 20 is tegenover een cliënt van 45 jaar.
Het is echt niet moeilijk om op een professionele manier toch menselijk te handelen. Want wat je geeft, krijg je terug!!

Misschien moeten medewerkers van Sociale Diensten eens zelf de aanvraagprocedure ondergaan, dan voelen ze hoe het is om alles op tafel te moeten leggen en niet te vergeten alles te tonen bij een huisbezoek. Informatie, die normaliter als privé geldt.

Helaas is het nog altijd makkelijker om de cliënt te betitelen als agressief dan naar het gedrag, bejeging en houding van een sociale dienst-medewerker te kijken.
O. ten Hove
Beste Sanne,

Ik hoop Dat 'mr.drs.'Jos van Wesemael, directeur van de sociale dienst van Den Haag dit leest.

Bij zijn aantreden stelde hij dat de dienst in Den Haag goed funstioneerde, maar de afdelingen kleine eilandjes waren. Dus niet afgeven op de vertrekkende directeur maar wel punten van verbetering aangeven. Nu zijn de eilandjes ondergelopen en functioneert de dienst niet meer. En wie is daar verantwoordelijk voor? De vraag stellen is deze beantwoorden. Maar wie kunnen 'moven'? De kritische en goede medewerkers, maar niet de falende directeur. Je weet wel, ons-kent-ons...

Ik herken veel wat je schrijft. De klant is altijd fout, ook al ligt de fout bij de casemanager. Arrogantie ten top...

En een twintigjarige meid, allochtoon of autochtoon, is ten enemale ongeschikt voor de functie van consulent wegens gebrek aan levenservaring. Er zou bij het aannamebeleid een minimumleeftijd gehanteerd mogen worden.

En uw kritiekm beste Sanne, geldt ook Divosa, waarvan ik laatst merkte dat ze niet weten wat op de werkvloer plaatsvindt. Maar ja het is een belangenvereiging van directeuren van sociale diensten. Niet van Sociale Diensten waar deze mr.drs adviceur algemene zaken is. Kortom een inhoudsloze functie.

Laat ik maar stoppen, want uw kritiek zal door Divosa en de directeuren van de sciale diensten terzijde worden geschoven omdat zij, in hun onkunde denken kundig te zijn...
Sjoerd
De heer Donner heeft hard meegewerkt aan de chaos die er heerst in de WWB. Hij ' vergeet ' alleen ook eens te controleren naar de ùitvoering van al die wet- en regelgeving.Controleren bij beide partijen welteverstaan.
En straks... ach , dan is hij weg. Dan komt er een nieuwe enthousiasteling. Nieuwe ideeën, nieuw wetten, nieuwe ellende. Voor beide partijen.

@Sanne, een goede bijdrage !
Johannes Venekamp
Ik denk dat het ook hart tijd word dat er wat aan de houding van de medewerkers van de sociale diensten word gedaan , ik heb zelf dit jaar aantal maanden geen geld gehad van hen , heb een totaal verkeerde jaar opgave ontvangen etc . klachten worden niet behandelt bezwaar schriften terzijde geschoven en je word zeer onheus te woord gestaan met als gevolg dat je boos word en door de bewaking verwijderd word ze zetten je aan tot leugens tegen toekomstige werkgevers onder bedreiging van intrekking van je uitkering etc. geen aardige dames en Jonges dus die dit gedrag bii hun klanten want dat noemen ze je uitlokken .
Rob / Adviseur sociale zekerheid
Sanne heeft wel een aantal punten. Die herken ik ook wel. Ik zie toch ook veel onterechte agressie van klanten die totaal ten onrechte uit hun dak gaan omdat ze onfatsoenlijk zijn, agressie als instrument gebruiken om hun zin te krijgen. En er is een (kleine) groep die gewoon niet wil werken. Ook keurige nette collega's wordt regelmatig de huid volgescholden. Ik zit ernaast en zie het gebeuren. Het verhaal van Sanne is waar, maar ook het verhaal van de asociale klant is waar. Beide verhalen bestaan naast elkaar.
Bas / logicus
@Rob, het klopt dat er foute klanten tussen zitten die zeer onredelijk en bedreigend zijn naar de consulent toe. Maar dat verklaart niet het belachelijk hoge percentage van 59% van consulenten die hier mee geconfronteerd word. En juist bij de structurele groep kwalijke klanten (die slechts een klein promillage van het klantenbestand vertegenwoordigen) doen de consulenten vaak juist geen aangifte of melding omdat dit privé gevolgen heeft voor de eigen gezondheid. De meeste bedreigingen komen dus ergens anders uit voort, oftewel de klant wordt geprovoceerd. Dat kan komen door onredelijk gedrag van de consulent, het ontbreken van menswaardig begrip bij de consulent naar de klant toe en het stug handhaven van kromme regelgeving die de klant onnodig maar bewust schaad. Het erge van de kromme regelgeving is dat deze intern bekend is maar dat daar op geen enkel werkoverleg over gesproken mag worden tenzij de consulent bereid is om carrière schade op te lopen of zelfs het risico loopt ontslagen te worden. Horen zien en zwijgen dus. En dat onredelijk en mensonwaardig WWB beleid heeft niet alleen een vervelend gevolg voor de consulent maar voor de hele bevolking die te maken heeft met een verharding en verruwing als wel een toename van de criminaliteit. De massa wint uiteindelijk altijd hoe je het ook went of keert. Het brood komt sowieso op tafel. Of dat gefinancierd wordt door een redelijke WWB of criminaliteit maakt de hongerige niet veel uit.

@Sanne en @Joschke goede bijdrage!
Bas / logicus
@Rob, ter aanvulling, want ook u heeft wel een punt m.b.t. de onredelijkheid. Maar welk soort mensen maakt zich daaraan schuldig. In de zorg bestaat geen gedwongen opname meer. Psychische zorg + de medicatie is voor WWB’ers onbetaalbaar en leid dus ook tot een toename van dit soort taferelen. Maar o.a. uw leiding wilde in het kader van hogere CEO beloningen af van het ziekenfonds.
En daarmee hebben ze u en de uwen gedegradeerd tot kanonnenvlees.
piet brontsema / org adviseur
mak eens een analyse hoe dit komt, er is werk zat dus wat zit de klanten dwars of is het juist positief dat er heibel bij het loket ontstaat worden de klantmanager nu pas duidelijk, er is al zoveel over geschreven hoe je dit moet aanpakken, wil niemand leren
Bas / logicus
@piet brontsema, er is geen werk zat zoals je beweerd. Of je moet als ZZP’er bereid zijn om ongeveer 30% onder het minimumloon te willen werken. Bij het UWV zijn vacatures genoeg te vinden, de opdrachtgever vraagt minimaal MBO+ opleiding, soms zelfs een HBO opleiding en bieden daarvoor een bruto aanvangsalaris van € 8,22 met uitloop naar € 10,57. Voor dezelfde functies werd enkele jaren geleden nog ruim € 16,- bruto aanvangsalaris geboden. Met het geboden salaris zit iemand bijna € 100,- boven het uitkeringsloon. Maar daar gaan dan nog wel de eigen netto reiskosten af van € 50,- + de overige onkosten die men maakt. Al met al houd men minder over dan met een uitkering. Niet echt motiverend. Het is inderdaad makkelijk op te lossen maar niet op een naïeve wijze met oogkleppen op vanuit de ivoren toren.
m.berkelaar
Het personeel waar ik mee te maken krijg is laagopgeleid ('gesjeesde vmbo'ers'), heeft geen flauw benul van ethiek, integriteit, klantervaring of wat dies meer zij. Heeft bovendien geen wetskennis ("De Awb is afgeschaft, mevrouw") en beheerst geen Nederlands.
Als hoogopgeleide moet ik me af en toe echt inhouden, ik kan me voorstellen dat mensen die minder kennis hebben en verbaal minder sterk zijn eerder en forser zullen optreden tegen ambtenaren. Maar die laatsten roepen het wel over zichzelf af!
Ik ben 16 jaar werkzaam geweest als ambtenaar voor ik werd 'wegbezuinigd', toch heb ik niet een maal met geweld te maken gehad! En toch bracht ik soms een (heel) onaangename boodschap.
Kwestie van respect voor de burger.
Advertentie