Advertentie
sociaal / Nieuws

Medewerkers jeugdzorg leggen werk neer

Gemeenten, rijk noch Jeugdzorg Nederland hebben gehoor gegeven aan het ultimatum van de vakbonden. Die eisen dat er extra geld komt voor loonsverhoging voor jeugdzorgmedewerkers. Donderdag leggen jeugdzorgmedewerkers het werk neer. Meer stakingen staan op stapel.

10 november 2021
staken.jpg

Aan het ultimatum van de vakbonden aan gemeenten, rijk en werkgevers in de jeugdzorg is geen gehoor gegeven. Geen van de partijen wil met extra geld over de brug komen waarmee de door de bonden geëiste loonsverhoging kan worden geregeld. Donderdag leggen jeugdzorgmedewerkers het werk neer. Als er niets gebeurt, volgen later deze maand meer stakingen.

Niemand beweegt

Zowel gemeentekoepel VNG en het ministerie van VWS hebben weliswaar aangegeven met de vakbonden opnieuw in gesprek te willen gaan, ‘maar als het een herhaling van zetten wordt, heeft een gesprek geen enkele zin', stelt Maaike van der Aar, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. 'We staan altijd open voor een gesprek, maar dan moeten ze wel met iets nieuws komen.’ Datzelfde geldt wat Van der Aar betreft ook voor de reactie van Jeugdzorg Nederland. Die schrijft in een brief niet op de eisen van het ultimatum te kunnen ingaan, maar wel de onderhandelingen te willen heropenen. Als niemand beweegt, wordt op 29 november opnieuw gestaakt, benadrukt Van der Aar. ‘Vooralsnog wijst iedereen naar elkaar. Wij roepen iedereen op hun verantwoordelijkheid te nemen.’

 

Verbeteren jeugdzorg

Het ultimatum werd door FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ vorige week naar alle gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, jeugdzorg) en Jeugdzorg Nederland gestuurd. Naast een loonsverhoging van twee procent voor dit jaar en van vijf procent in 2022 willen de bonden dat de aanbevelingen uit de nota ‘Toekomst Jeugd – De Samenvatting’ worden overgenomen. Daarin staan plannen om de jeugdzorg en de arbeidsvoorwaarden van medewerkers te verbeteren.

 

Geen reactie

Van negen van de 352 gemeenten waaraan het ultimatum is verstuurd, kregen de bonden een ontvangstbevestiging met de mededeling dat ze er later op terugkomen. ‘Zo werkt een ultimatum niet’, aldus Van der Aar. Woensdagochtend kwam Landerd met een inhoudelijke reactie, nagenoeg gelijk aan de reactie van de VNG, die Van der Aar ook woensdagochtend ontving. Kort gezegd komt die erop neer dat de 1,5 procent loonsverhoging voor al het zorgpersoneel − zoals kabinet en Kamer zijn overeengekomen – ook ten goede komt aan medewerkers in de jeugdzorg. Gemeenten krijgen structureel 94 miljoen euro extra van het rijk om die generieke loonsverhoging, die ook bedoeld is voor jeugdzorg- en Wmo-medewerkers, te kunnen betalen. De VNG roept alle gemeenten op hun deel van dat bedrag daadwerkelijk voor verhoging van de looncomponent voor medewerkers in de jeugdzorg en de Wmo in hun begroting op te nemen.

 

Ultieme noodkreet

Dat is volstrekt onvoldoende, stelt Van der Aar. De bonden vinden dat een deel van de extra miljarden die gemeenten van het rijk krijgen voor de jeugdzorg, aan loonsverhoging moet worden besteed. Zowel gemeenten als Blokhuis geven aan dat dit extra geld bedoeld is ter compensatie van de tekorten op de jeugdzorg, die gemeenten jarenlang uit eigen middelen hebben moeten opvangen. Van der Aar: ‘Ik begrijp het echt niet. We vragen tien procent van de 1,9 miljard euro die tot nu tot incidenteel aan gemeenten is toegezegd. Ons ultimatum was echt een ultieme noodkreet. De mensen voelen zich geschoffeerd, geminacht en niet belangrijk gevonden. Ze zitten er doorheen. Niets doen is geen optie. We willen dat Blokhuis het extra geld oormerkt.’ Gemeenten moeten het extra rijksgeld dan echt aan de jeugdzorg besteden.     

 

Donderdagmiddag trekken jeugdzorgverleners in een lichtjestocht naar het hoofdkantoor van Jeugdzorg Nederland in Utrecht. De actie begint om 13 uur en wordt om 14.30 uur afgesloten.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Ik weet niet wat er allemaal met al dit geld gebeurt maar dat er door die volledig falende jeugdzorg een stevige bezem moet worden gehaald is duidelijk. "Almelose filmmaker brengt ‘beerput’ van Jeugdzorg in beeld: ‘Belangen kind worden keer op keer geschaad" zie https://www.tubantia.nl/almelo/almelose-filmmake … "

Advertentie