Advertentie
sociaal / Nieuws

Van de kostendelersnorm wordt nauwelijks afgeweken

Het probleem is dat die maatwerkoplossing in de praktijk maar weinig wordt ingezet, merkte Utrechts D66-raadslid Anne-Marijke Podt op in Binnenlands Bestuur. Een rondvraag van Argos, een onderzoeksjournalistiek radioprogramma, bevestigt dat beeld.

29 juli 2020
daklozenopvang.jpg

De beleidsruimte die gemeenten hebben om in schrijnende gevallen af te wijken van de kostendelersnorm wordt maar weinig gebruikt, bevestigt een rondvraag van onderzoeksplatform Argos. Dit ondanks het feit dat de verantwoordelijke bewindspersonen wijzen op deze 'maatwerkoplossing' om bezwaren tegen de regeling te ontkrachten. Het grootste bezwaar is dat de kostendelersnorm dakloosheid onder jongeren kan veroorzaken.

Prikkel
Gemeenten mogen volgens de Participatiewet afwijken van de kostendelersnorm in specifieke gevallen waar dat problemen zoals dakloosheid kan voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als volwassen kinderen bij een ouder in huis wonen die een uitkering ontvangt. Vanaf de 21e verjaardag van het kind wordt de ouder, volgens de kostendelersnorm, gekort op de uitkering. Dat is een prikkel die ervoor kan zorgen dat jongeren uit huis worden gezet en het risico lopen dakloos te worden.

Voldoende mogelijkheden
Zorgen over dit effect van de kostendelersnorm werden begin juni nog door toenmalig staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,VVD) van de hand gewezen met een verwijzing naar de maatwerkoplossing. 'Voor wat betreft kwetsbare groepen biedt de Participatiewet gemeenten voldoende mogelijkheden om in een individueel geval maatwerk toe te passen', schreef ze. 'Zo hebben gemeenten de mogelijkheid om de kostendelersnorm niet toe te passen voor personen van 21 jaar en ouder die tijdelijk inwonen bij een bijstandsgerechtigde. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen in een crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken.' Ook staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie), verantwoordelijk voor de aanpak van dakloosheid, wijst op de mogelijkheid tot maatwerk.

‘Zelden’
Het probleem is dat die maatwerkoplossing in de praktijk maar weinig wordt ingezet, merkte Utrechts D66-raadslid Anne-Marijke Podt op in Binnenlands Bestuur. Haar gemeente maakte in een jaar bijvoorbeeld slechts tien keer gebruik van de mogelijkheid. SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt de maatwerkoplossing daarom een 'wassen neus'. In de Kamervragen die hij onlangs stelde, voegde hij raadsvragen uit een aantal gemeenten bij waaruit blijkt dat maatwerk ook daar, net als in Utrecht, nauwelijks wordt gebruikt. In Den Haag komt het 'zelden' voor, in Leiden minder dan tien keer per jaar, en in Arnhem zo'n tien tot twintig keer per jaar.

‘Wel eens’
Een rondvraag van Argos, een onderzoeksjournalistiek radioprogramma, bevestigt dat beeld. In Nijmegen wordt maatwerk 'wel eens' toegepast. In Eindhoven gebeurt het jaarlijks voor 'zo'n tiental situaties' en in Almere 'circa twintig keer'. In die twee laatse gemeenten zijn respectievelijk rond de zeshonderd en achthonderd huishoudens die een uitkering volgens de kostendelersnorm ontvangen. De gemeente Amsterdam wijkt naar schatting zo'n 150 tot 200 keer per jaar af van de regel. Daar staat tegenover dat de hoofdstad meer dan vijfduizend huishoudens telt met een uitkering volgens de kostendelersnorm – velen malen meer dus dan bijvoorbeeld Almere of Eindhoven.

Verantwoordelijkheid
Rotterdams online magazine Vers Beton, dat samen met Argos en videoplatform OPEN Rotterdam onderzoek doet naar dakloosheid onder jongeren, meldt dat het toepassen van maatwerk volgens de gemeente Rotterdam veel verantwoordelijkheid van ambtenaren vraagt. Bovendien vreest de gemeente voor willekeur. Ook de gemeente Utrecht vindt de beleidsvrijheid rond de regel maar 'zeer beperkt'. Volgens de gemeente Den Haag schiet de maatwerkoplossing tekort 'als effectief instrument om uitkeringsgerechtigden aan te moedigen tot het in huis opnemen van een in nood verkerende medeburger'.

Lobby
Naast raadslid Podt en Kamerlid Van Dijk, vakbond FNVDe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, verschillende ombudsmannen en het Leger des Heils, maken ook de verantwoordelijk wethouders van de G4 zich zorgen over het verband tussen de kostendelersnorm en jongerendakloosheid. Wethouder Moti (werk en inkomen, PvdA) van Rotterdam zei tegen Vers Beton dat hij gaat lobbyen bij het rijk om de minimale leeftijd van de kostendelersnorm van 21 naar 27 te verhogen.

Onderzoek
Kamerlid Van Dijk heeft op zijn vragen aan staatssecretaris Van Ark, die inmiddels is opgevolgd door Bas van 't Wout, nog geen antwoord gehad. Wel heeft het kabinet een onderzoek ingesteld naar de effecten van de kostendelersnorm op huisvesting. De resultaten daarvan worden 'rond de zomer' van dit jaar verwacht.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

C. Bijvoet (CDA-lid) / gepensioneerd
Hierbij een schrijnend voorbeeld, waaraan kennelijk niets gedaan kan worden:

Alleenstaande ouder met bijstandsuitkering en inwonend kin van 22 jaar met arbeidsinkomen.

Arbeidsinkomen kind ca. €.2100.-- per maand - bijstandsuitkering ca.,€.840,-- per maand( na toepassing kostendelersregeling)- huur woning €.640,-- per maand. Als gevolg kostendelersnorm wordt bijstandsuitkering gekort met ca. €.300,-- per maand en de huurtoeslag verminderd met ca. €.300,-- Het besteedbaar inkomen wordt derhalve met €.600,-- per maand gekort. Bijkomend verschijnsel is dat het inwonend kind ca. €.750,-- per maand moet bijdragen om in de huurwoning te kunnen blijven wonen en geen enkel recht op bewoning heeft. Overlijdt de alleenstaande ouder, dan staat het kind op straat.

Een drastische aanpassing van de kostendelersnorm is dus vereist, naar reactie naar een tweede kamercommissie levert niet eens een reactie op, laat staan resultaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de vries / ambtenaar
De kostendelersnorm is ingevoerd door een kabinet waar het CDA deel van uit maakte. Met name de VVD was er een groot voorstander van (de casuistiek vloog over de commissietafel destijds in de TK). Het CDA en leden daarvan past slecht een bescheiden 'mea culpa' in deze. Ze waren er bij, hebben het laten gebeuren en nog een beetje tegengesputterd toen bleek dat behoeftige familieleden er ook ondervielen (want dat vloekte met de 'zorgzame samenleving', kent u dat begrip nog, waar het CDA voor stond.). En nu gaat het CDA weer vrolijk hand-in-hand verder met diezelfde VVD en blokkeert ze samenwerking PvdA-GL. De CDA leden die hieronder kritisch reageren rest maar één ding: het lidmaatschap opzeggen. Dan heb je recht van spreken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft / afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger
Je wordt gewoon geschoffeerd als je erover begint, of je krijgt te horen dan trap je haar gewoon op straat. Zelf ben ik 80-100% afgekeurd voor al het werk. In het verleden minder gaan werken, moeder kwam te overlijden en mijn mv.geh.broer bleef thuis achter. Tja mijn man vonden het niet goed voor mijn broer om in de crisisopvang te worden opgevangen. Dus vingen we hem thuis bij ons op, ondertussen bij ons in een gvt op proef laten wonen/logeren. Ging helemaal fout, hielden totaal geen rekening met zijn autisme. Dus hij kreeg het stempel aggressief.. Bij een ander gvt laten proefdraaien tja zelfde verhaal, en mijn broer kwam doodziek thuis.Dus mijn echtgenoot en ik besloten dat die dan maar bij ons bleeft, want dat was voor hem het beste. Ik ging minder werken omdat mijn echtgenoot niet lekker ging en de verzorging voor mijjn kind anderhalf toen en mijn broer best zwaar was. Ondertussen zelf een ernstig ongeluk gekregen waardoor ik zelf lichamelijk beperkt ben.Maar goed ik ging door, mijn echtgenoot vond ik 's morgens vroeg dood in de woonkamer in 2001, ik ben toen verder gegaan met mijn kind en broer wat mij heel erg kwalijk is genomen door familieleden aangetrouwd. Ik kreeg een anw-minus wao voor een verzorgingsrelatie vergelijkbaar met de kostendelernorm. Daar mijn broers inkomen niet meetelde voor de huurtoeslag redde ik het. Mijn kind werd ouder en hielp mee zorgen en woning was hier toch niet te krijgen wachttijd 17 jaar, Mijn broer is 2015 overleden, heb 26 mooie jaren voor hem mogen zorgen. Mijn anw-uitkering werd omgezet naar de kostendelernorm., ondertussen wel steeds de max huurverhoging gekregen huurtoeslag moeten stoppen. Vette huur ruim 700, en al de overige rekeningen gaan naar mijn dochter inclusief mijn zorgkosten en extra hulp/aanpassingen etc heeft zijn een wereld baan met loon. Nee ze houdt amper 100 over en die is nog voor het eten ook. Dan is het kabinet voornemens in het nieuwe jaar de uitkeringen te verlaten met 20-25% de anw te stoppen wanneer men een uitkering ernaast heeft , dat je voor in aanmerking te komen voor een anw minimaal 60% afgekeurd moet zijn..... En de pensioenen worden gekort met dank aan Wb.Hoekstra W.Koolmees en E.Wiebes, Bron Soc. Web, Nee ik ga mijn kind niet op straat zetten, ik maak er zelf een eind aan. Geen uitvaart, niet opbaren, geen bloemen enz enz gewoon een crematie en de klikobak in. Ik heb uitgerekend dat ze dan nog 6 maanden kan wonen voor ze de straat op moet, die 6 maanden ga ik imijn kind geven. Misschien dat ze daarna bij een .. kan wonen. Maar dit is tenslotte heel sociaal volgens Mw v. Ark en Mw ,C. Nijkerken, en haar opvolger B van 't Wout is geen haar beter. En al die immigranten lachen zich rot.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
@Door Mw. A.T C.W. Rommen van der kroft (afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger) op 29 juli 2020 13:20:"Dan is het kabinet voornemens in het nieuwe jaar de uitkeringen te verlaten met 20-25%"Het verlagen van de Bijstand wordt wel genoemd in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverh … op pagina 13. Maar ik heb tot op heden nergens vernomen dat het kabinet volgend de Bijstand fors zou willen verlagen. Dus geen dingen roepen die nu nog niet aan de orde zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft / afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger


@M (CDA-lid) op 30 juli 2020 08.13

Het verlagen van de Bijstand wordt wel genoemd in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverh … op pagina 13. Maar ik heb tot op heden nergens vernomen dat het kabinet volgend de Bijstand fors zou willen verlagen. Dus geen dingen roepen die nu nog niet aan de orde zijn.Bron. Soc. Web. Helaas is het wel aan de orde.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / mee-lezer
@MWat een "hartverwarmende reactie" geeft u. U wenst het CDA-straatje schoon te vegen ipv oog te hebben voor het schrijnende verhaal van mw Rommen. U gaat daarbij wel zwaar de fout in. Mw Rommen doelt op onderstaand artikel:Minister Hoekstra van Financiën heeft in het kader van de Brede maatschappelijke heroverwegingen, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan de Tweede Kamer een aantal rapporten aangeboden.(1) Het is natuurlijk mooi dat er ook in deze coronacrisis, los van de waan van de dag, wordt nagedacht over de toekomst van ons land. Maar waarschijnlijk is juist vanwege die coronacrisis nog niet veel aandacht besteed aan de inhoud van dit rapport. En dat terwijl er in het rapport “Naar een inclusieve samenleving” onder meer het voorstel wordt gedaan om de bijstandsuitkeringen met 20 tot 25% verlagen.(2) Dat zou een kleine aardschok betekenen in bijstandsland
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Hier op https://www.sociaalweb.nl/blogs/kunnen-we-de-bij … "Kunnen we de bijstandsuitkering verlagen met 20 tot 25%?" over het verlagen van de Bijstand met zo'n fors percentage.Ik denk dat dit kabinet volgend jaar de Bijstand niet zo fors gaat verlagen, maar ik houd er wel rekening mee dat volgend jaar de hoogte van de Bijstand niet meestijgt met de loonontwikkeling, maar wordt bevroren om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Dit heet ook wel de ontkoppeling in het kader van de Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden (Wet WKA).Ik denk een rechts kabinet met VVD, PVV en FvD wel in staat is om de Bijstand met 20-25% te verlagen. En dat vind ik een slecht idee. Verder moet er, als het om de kostendelersnorm gaat, veel meer naar schrijnende situaties als die van Mw. Rommen gekeken worden en ook maatwerk worden toegepast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie