Advertentie
sociaal / Nieuws

Maatschappelijke alliantie: inburgering terug naar gemeenten

In navolging van de Algemene Rekenkamer pleit nu ook een brede maatschappelijke alliantie ervoor om gemeenten de regierol te geven bij het inburgeringsbeleid. De organisaties uit onderwijs, vluchtelingenhulp en gemeenten luiden de noodklok vanwege de tegenvallende resultaten bij inburgering

27 maart 2017

In navolging van de Algemene Rekenkamer pleit nu ook een brede maatschappelijke alliantie ervoor om gemeenten de regierol te geven bij het inburgeringsbeleid. De organisaties uit onderwijs, vluchtelingenhulp en gemeenten luiden de noodklok vanwege de tegenvallende resultaten bij inburgering

Regierol
De maatschappelijke organisaties hebben een pamflet opgesteld waarin ze de nieuwe regeringscoalitie oproepen om gemeenten een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars. Ook willen zij dat inburgeraars meer mogelijkheden krijgen om scholing en werk te combineren, zodat de kansen op (duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt toenemen.
 

Slagingspercentages
De slagingspercentages zijn dramatisch verslechterd sinds gemeenten geen rol meer hebben in de inburgering van nieuwkomers, zo bleek in januari uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.
De informatievoorziening aan inburgeraars voldoet niet en het aanbod van taalaanbieders is voor inburgeraars onoverzichtelijk en sluit niet altijd goed aan bij de capaciteiten van de inburgeraar.
Omdat er bijna geen mogelijkheden meer zijn om werk en inburgering te combineren, hebben vluchtelingen minder kans op een vaste baan.

Ketenaanpak
De maatschappelijke alliantie vindt dat gemeenten, onderwijsinstellingen en vluchtelingenorganisaties gezamenlijk tot een ketenaanpak moeten komen om de inburgering en integratie te versnellen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. Daarom spreekt het volgens de opstellers van het pamflet voor zich dat zij ook nieuwkomers geïntegreerde maatwerk-trajecten aanbieden, in samenspraak met taalinstituten, onderwijsinstellingen, werkgevers en vluchtelingenorganisaties.

Ingrijpen 

Job Cohen, voorzitter Raad van Toezicht UAF : ‘Zonder voldoende kennis van de samenleving en de Nederlandse taal hebben nieuwkomers langdurig een moeilijke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt en zijn zij blijvend afhankelijk van sociale voorzieningen. Dit moeten we voorkomen en daarom is ingrijpen nú nodig.’


Pamflet
Het pamflet is opgesteld in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa. Medeondertekenaars zijn onder andere de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, de VSNU en de G32. De tekst van het pamflet komt op de websites van de ondertekenende organisaties te staan.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Daarmee is de stelling bewezen dat slechts één bestuurslaag echt functioneert: wel de laagste inkomens, wel de meeste over de schutting gekieperde zooi van provincie (jeugdzorg, verkeer en vervoer etc) en rijk : roept u maar. En dat onder leiding van een afgeschaafd Ministerie van Biza. Wees zuinig op Uw gemeente ! O ja, GS/PS opdoeken, Waterschappen idem, Ministeries beperken tot één: Torenwachterij en kofiiedikkijkerij
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Inburgering naar de gemeenten: prima. Maar wel boter bij de vis!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie