Advertentie
sociaal / Nieuws

Looptijd schuldenbewinden blijft vijf jaar

Het is nog te onduidelijk hoe de wijziging van de Wsnp in de praktijk zal uitwerken.

19 juli 2023
schulden-bewindvoering.jpg

Het inkorten van de looptijd van schuldhulpverleningstrajecten leidt vooralsnog niet tot een verkorting van de termijn van de schuldenbewinden. Tot deze conclusie komt de landelijke expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap, een overlegorgaan van rechters. Na beraad met de brancheverenigingen is besloten de termijn voorlopig op vijf jaar te houden.

Op 1 juli trad de vernieuwde Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in werking. In de wet zijn diverse wijzigingen doorgevoerd om procedures rondom schuldsanering toegankelijker en efficiënter te maken. Onderdeel van de vernieuwde wet is het inkorten van de looptijd van schuldhulpverleningstrajecten, van drie naar anderhalf jaar. Hierdoor zien mensen met schulden sneller een schuldenvrije toekomst tegemoet.

Meer duidelijkheid

De wetswijziging zorgde echter ook voor vragen. Onder andere of dit ook moest leiden tot een verkorting van de termijn van schuldenbewinden. De landelijke expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap (CBM), een overlegorgaan van rechters, stelt dat vooralsnog is afgesproken om de reguliere vijfjaarstermijn van de schuldenbewinden te handhaven. Dit omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe de wetswijziging in de praktijk zal uitwerken. ‘Totdat hierover meer duidelijkheid bestaat, zijn er voor de kantonrechter voldoende mogelijkheden om toezicht te houden op het verloop van het schuldenbewind’, aldus expertgroep CBM.

Ingrijpen kantonrechter

Hierbij kan ook rekening worden gehouden met de mogelijke invloed van de verkorting van schuldentraject op het bewind. Indien nodig kan de kantonrechter daarop ingrijpen. Bijvoorbeeld bij de driejaarsevaluatie of de controle van de jaarlijkse rekening- en verantwoording. ‘Daarnaast hebben de betrokkene en de bewindvoerder de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om opheffing van de maatregel’, verklaren de experts.

Januari 2024

Het besluit is tot stand gekomen na gesprekken met de brancheverenigingen. De landelijke expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap (CBM) overlegt regelmatig met deze koepelorganisaties. In januari 2024 wordt opnieuw bekeken of het gewenst is om de termijn van het schuldenbewind te verkorten.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie