Advertentie
sociaal / Nieuws

Limburgse gemeenten leggen winstuitkeringen aan banden

De gemeenten sorteren hiermee voor op de invoering van de nieuwe Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz).

09 augustus 2022
geld

Steeds meer Limburgse gemeenten stellen eisen aan de hoogte van de jaarlijkse winstuikeringen van zorginstellingen. Dit gebeurt bij aanbestedingen voor zowel de Wmo als de jeugdzorg.

Jaarrekeningen

Dit meldt De Limburger die uitgebreid onderzoek deed naar winstuitkeringen en topsalarissen bij lokale zorginstellingen. Zeven Noord-Limburgse gemeenten namen in aanbestedingen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de eis op dat de winstuitkering niet hoger mag zijn dan 5 procent van de omzet.

Maastricht

Het gaat onder meer om Sittard-Geleen, Stein en Beek. ‘Om te controleren of gecontracteerde partijen zich er ook aan houden, laten ze jaarlijks een analyse op de jaarrekeningen uitvoeren’, aldus De Limburger. Maastricht eist dat de dividenduitkering  van jeugdzorgaanbieders niet hoger is dan 5 procent. Deze gemeente regelt de aanbesteding op het gebied van jeugdzorg voor veel andere Zuid-Limburgse gemeenten. 

Wibz

De gemeenten sorteren hiermee voor op de invoering van de nieuwe Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz). Dankzij deze wet kunnen er makkelijker voorwaarden worden gesteld aan de hoogte van de winstuitkeringen van zorginstellingen.

Wet normering topinkomens

In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Helder van Langdurige Zorg onlangs weten dat de Wibz naar verwachting op 1 januari 2025 in zal gaan. Winstuitkeringen vallen niet onder de Wet normering topinkomens omdat ze niet worden beschouwd als inkomen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
Goede actie.
Toine Goossens
Concreet houdt dit in dat gemaakte winst niet uitgekeerd mag worden. Dat treft dus slechts het uitgavenpatroon van de eigenaren.

Bij een v.o.f. met een hoge winst, zal er mogelijk heel veel inkomstenbelasting afgedragen dienen te worden. Dan is er, verplichte, uitkering van winst nodig. Het kan en mag niet zo zijn dat het ene wettelijke vereiste, het betalen van belasting, leidt tot een straf zijnde een heffing over het bedrag van dat wettelijk vereiste. Zou er een uitzondering geregeld zijn, of gaan we procederen tot aan de Raad van State?

Bij een vennootschap is het simpeler. Die betaalt de belasting van het geld van de onderneming zelf. Daar is het betalen van belasting geen privé besteding, dus geen uitkering.

Veel effect zal deze regeling niet hebben. Het vermogen van de ondernemers zal groeien. Uitkering volgt als de onderneming geen opdrachten meer uitvoert.
Advertentie