Advertentie
sociaal / Nieuws

Kopzorgen gemeenten over jeugdbudget ‘opvallend’

Het is ‘heel interessant’ dat gemeenteambtenaren de grootste zorgen hebben over de jeugdhulp, ‘terwijl wij nu weten dat er in het eerste jaar 1,2 miljard voor Wmo en Jeugd niet is uitgegeven door gemeenten.’ Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) in een reactie op het onderzoek van Binnenlands Bestuur.

03 november 2016

Het is ‘heel interessant’ dat gemeenteambtenaren de grootste zorgen hebben over de jeugdhulp, ‘terwijl wij nu weten dat er in het eerste jaar 1,2 miljard voor Wmo en Jeugd niet is uitgegeven door gemeenten.’ Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) in een reactie op het onderzoek onder ambtenaren die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Kwaliteit voorop

De staatssecretaris benadrukt nogmaals dat het grote overschot vragen oproept en dat hij daarover snel met gemeenten in gesprek wil. ‘In ieder geval moet na de grote aandacht die we de laatste jaren hebben gehad voor de centen vanaf nu de kwaliteit van de zorg bovenaan elke agenda staan. Alle aandacht kan en moet gericht zijn op goede persoonsgerichte ondersteuning, hulp en zorg voor alle jongeren en ouderen die dat nodig hebben.’


Minder versnipperd

De ambtelijke zorgen gaan niet alleen over het budget, maar ook over het gebrek aan voldoende sturingsinformatie, te weinig zicht op cliënten en de gevolgen voor de inwoners, zo komt in het onderzoek van Binnenlands Bestuur, uitgevoerd door I&O Research, naar voren. Eén op de vijf ambtenaren geeft aan dat de overheveling van de jeugdzorgtaken van rijk en provincie naar gemeenten (grote) negatieve gevolgen voor burgers met zich meebrengt. ‘Het is heel belangrijk om oog te blijven houden voor wat er op het terrein van jeugd wordt bereikt. Het was heel versnipperd en inmiddels zit er door de nieuwe centrale rol van gemeenten veel meer samenhang in’, aldus Van Rijn.


Scherper zicht

‘Omdat we er allemaal zoveel aandacht voor hebben en er hard aan werken, hebben we ook scherper zicht op wat er nog niet goed gaat. Ik kan me goed voorstellen dat dat soms leidt tot hoofdbrekens. Maar ondertussen plukken kinderen en hun ouders de vruchten van de enorme inspanningen die door alle betrokkenen worden gedaan. En dat is het allerbelangrijkste.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Erik
Er komen verkiezingen aan en de beeldvorming begint. Van Rijn doet ook aan mee. Hebben mensen wat aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Zo verrassend is dat niet. In dit bericht wordt alleen teruggegrepen op de overschotten van vorig jaar. Op het totaal bezien 3% overschot. Het had net zo goed 3% tekort geweest kunnen zijn. Dit hoort bij open-einde regelingen.

Interessanter is om ook al de signalen over de uitgaven 2016 hier naast te leggen. En het feit dat er ook afgelopen jaar weer allerlei "correcties" en "aanpassingen" zijn doorgevoerd in de beschikbare budgetten (zoals in de mei- en septembercirculaire).

Hierbij een oproep aan BinnenlandsBestuur om daar onderzoek naar te doen (dus naar de feiten en niet alleen naar de percepties zoals met het I&O onderzoek).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Op voorhand een domme opmerking van Van Rijn. Hij kan beter eerst eens wat nader onderzoek doen, alvorens in de fout te gaan en later alles weer moeten recht zetten. Nader onderzoek kan nog wel eens verrassende conclusies opleveren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / Locatie leider
Een regelrechte aanfluiting dat het speciaal onderwijs voor een groot deel verdwijnt. En vervolgens klagen dat er zoveel hangjongeren nu ook al overdag de stad onveilig maken. Ouders die hun kinderen niet meer in de hand hebben doordat hun kind de roc opleiding toch niet waar kon maken en vervolgens niet terug naar het speciaal onderwijs kan door het passend onderwijs . 16 jaar geen diploma en geen werkervaring maar thuis hangen en laat op straat zwerven . Meer politie op straat ?? Nee dat is niet de oplossing heren!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk de Ridder
Van Rijn heeft zich kennelijk nooit verdiept in de verschiilen tussen het kasstelsel, dat het rijk hanteert, en het baten-lastenstelsel waarmee de gemeenten hun financiele huishouding managen. Want die 1,2 miljard 'teveel' zijn gewoon uitgestelde rekeningen van de zorgverleners.

Maar wat kan je eigenlijk anders verwachten van dit stuk PvdA-onbenul ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie