Advertentie
sociaal / Nieuws

Geen beschut werk? Dan 'telefoontje' van Klijnsma

Mensen die beschut werken kunnen een cao-loon en pensioenopbouw verwachten, aldus de staatssecretaris. Ze verwacht dat de 30 duizend banen er komen gaan.

29 oktober 2014

Gemeenten die anders dan afgesproken in regeerakkoord en sociaal akkoord, geen werk maken van beschut werk voor mensen met een lage loonwaarde kunnen ‘een telefoontje’ verwachten van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dat antwoordde zij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Cao en salaris

In antwoord op de vragen van haar partijgenoot John Kerstens stelt Klijnsma dat beschut werk ertoe strekt dat 'mensen onder cao kunnen gaan werken en dat zij daardoor een salaris krijgen op basis van een wettelijk minimumloon en natuurlijk ook een pensioenvoorziening.' Aan de Kamer zegde ze toe ‘heel goed te blijven volgen’ hoe dit wordt vormgegeven. Een eerdere motie die door de Kamer is aangenomen en waarin ze opgeroepen wordt de afbouw van de Sw-sector en de instroom in beschut werk 'op de voet te volgen', zal ze uitvoeren, meldt haar woordvoerder.

Knip
Vorige week bracht Binnenlands Bestuur naar buiten dat een aantal gemeenten geen beschut werk gaat organiseren voor deze groep allerzwaksten op de arbeidsmarkt. In plaats daarvan zoeken gemeenten het in het aanbieden van dagbesteding of vrijwilligerswerk. Een aantal andere gemeenten overweegt hetzelfde te doen. Reden is dat ze de ‘knip’ tussen beschut en niet beschut oneerlijk vinden. Bovendien zouden de kosten voor het organiseren van beschut werk te hoog zijn waardoor ze menen voor hetzelfde geld een grotere groep te kunnen bedienen.

In strijd met regeerakkoord
Vanuit SW-brancheorganisatie Cedris, vakbond en de Tweede Kamer kwam kritiek op de gemeenten die voor een alternatieve aanpak kiezen. PvdA-Kamerlid John Kerstens vroeg daarom in het Vragenuurtje staatssecretaris Klijnsma in te grijpen. Hij vindt de alternatieven in strijd met het sociaal akkoord en het regeerakkoord waarin gesteld wordt dat er 30 duizend plekken voor beschut werk komen. Gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor en krijgen vanuit het rijk geld om dit te betalen.


Passende voorziening

Als gemeenten hun beleid voor beschut werk niet in een verordening ‘met alles erop en eraan’ vastleggen, zal Klijnsma daar dus ‘zeker een telefoontje aan wagen’. Ze greep het debat in de Kamer daarom aan om gemeenten nogmaals te melden dat ze moeten zorgen voor een 'ordentelijk geslagen' verordening en dat het beschut werk daarin echt verankerd moet zijn. Tegelijkertijd geeft ze aan dat wanneer gemeenten een andere ‘passende voorziening’ gaan inrichten waardoor deze groep gaat participeren, dit in lijn kan zijn met het kabinetsbeleid.

Garantie van minimaal 30 duizend
Op vervolgvragen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut of Klijnsma kan garanderen dat er minimaal 30 duizend beschutte plekken komen, antwoordt de staatssecretaris: 'Wij hebben altijd gezegd dat door het Rijk, dus door ons met z'n allen, de financiële middelen worden gefourneerd om aan het eind van de rit in de structurele situatie 30.000 plekken beschut werk te kunnen realiseren en dat doen we ook. Er is dus geld voor 30.000 plekken en we gaan ervan uit dat die er ook zullen komen.

Helder opschrijven
Op verzoek van D66, die wees op mogelijke onduidelijkheid bij wat wel en wat niet mag, zegde Klijnsma toe in een verzamelbrief verzamelbrief aan gemeenten nog eens heel helder op te schrijven dat van hen wordt verwacht dat zij het fenomeen beschut werk in de verordening opnemen. 'Ik zal er ook bij vertellen wat dan precies daaronder verstaan wordt.'

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Drakenstein / Inpakmedewerker Sw-bedrijf
Ik vrees net als veel mijn collega's dat er een groep werkzoekenden op de arbeidsmarkt zal ontstaan die nooit meer een vast dienstverband zal krijgen. Deze groep mensen zal zoet worden gehouden met allerlei losse dienstverbanden die niet leiden tot vast werk en ook nog onderbetaald zijn. Gewoon omdat ze de aansluiting tot de arbeidsmarkt missen, omdat ze te oud zijn, te weinig werkervaring hebben of iets dergelijks.Wie bij een sociale werkplaats wil werken, weet dat hij kansloos is.Daarnaast heeft dezelfde rijksoverheid me geweigerd me in dienst te nemen omdat ik te hoog opgeleid was voor werk dat ik leuk vond. Maar het werk dat ik nu doe, is van een lager niveau dan voor het werk waarvoor ik ben afgewezen.Bovendien ben ik bij mijn vorige werkgever, een gemeente weggestuurd, omdat ik niet zou voldoen. En

nu moet dezelfde gemeente ander werk zoeken, terwijl ze geen tijd hadden om mij te begeleiden.Wat wil de Klijnsma nu eigenlijk. Als ze zegt dat mensen van een sociale werkplaats elders aan de slag moeten, dan kan dat werk van alles zijn. Het kan werk zijn van hetzelfde niveau en het kan werk zijn van een hoger niveau bij een ander bedrijf. Ik zou graag op een kantoor willen werken en niet in een fabriek, maar daar hoor ik Klijnsma nooit over.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JBM Onderwater / Ondernemer
"Mensen met een lage loonwaarde". Je zal toch zo betiteld worden. Als mens stel je dan blijkbaar niets voor en je wordt gezien als economische productiefactor en anders niet, Bah!

Is dit de wijze waarop de overheid over burgers denkt?

Als ondernemer heb ik gelukkig meer moreel besef. Ik zie wel het belang van het fatsoenlijk omgaan met mensen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.(Appie) Kootstra / Oud Wethouder GL Winschoten
De PvdA is wel heel heel laag gezakt op sociaal gebied als het om mensen gaat die beschut moeten werken,je wordt beschouwd als 2e of 3e rangs burgers en als je geluk hebt krijg je het minimum loon. Mevrouw Klijnsma breekt eerst alle vangnetten af voor de zwakkeren in de samenleving,weg de leus de sterkste schouders de zwaarste lasten.Het is nu prijs schieten op de zwakkeren door de PvdA. Het sociaal gevoel is volledig verkocht aan de VVD en D66 om zo maar te kunnen blijven door regeren ten koste van de zwakken heel A-Sociaal!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Zou het niet handiger zijn om Beschut Werk en Arbeidsmatige Dagbesteding te combineren en er één voorziening van te maken? Dan kunnen cliënten die nu met behoud van uitkering gebruik maken van de Arbeidsmatige Dagbesteding hun eigen loon verdienen. Daardoor stijgt de eigenwaarde en wordt armoede daarmee vermeden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wanhopige
Ja, zo gaat de overheid met haar burgers om...in onze gemeente worden bijstandsgerechtigden voor behoud van uitkering te werk gesteld onder de noemer werken met beperkte loonwaarde, ook al zitten mensen sinds kort in een uitkeringssituatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie