Advertentie
sociaal / Nieuws

1 op 5 gemeenten keert hogere energietoeslag uit

Sommige gemeenten hanteren een hoger bedrag of een hogere inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag.

27 juni 2022
verwarming
Shutterstock

De energietoeslag voor minimahuishoudens wordt niet overal op dezelfde manier uitgekeerd. Sommige gemeenten keren meer dan 800 euro uit, andere hanteren een hogere inkomensgrens dan 120 procent van het sociaal minimum. Maar erg groot zijn de verschillen niet.

Hogere prijzen

Dat blijkt uit een Kamerbrief van armoedeminister Carola Schouten (ChristenUnie). In de brief geeft ze een update over de energietoeslag voor huishoudens met lage inkomens, die bedoeld is om het effect van de hogere energieprijzen te dempen. Het rijk heeft gemeenten gevraagd om de eenmalige toeslag van 800 euro uit te keren aan alle inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.

Te weinig

In maart leek het er nog op dat gemeenten te weinig geld kregen om dat waar te maken. De gemeente Rotterdam gaf bijvoorbeeld aan dat alleen inwoners tot 110 procent van het sociaal minimum de volledige toelage konden krijgen. Minister Schouten stelde daarom extra geld beschikbaar zodat alsnog alle huishoudens in de doelgroep de toeslag konden ontvangen. In de Kamerbrief schrijft ze dat de verschillen in de uitvoering tussen gemeenten sindsdien zijn afgenomen.

Hoger

Enkele gemeenten hanteren nog wel een lagere inkomensgrens dan 120 procent van het sociaal minimum, meldt Schouten. Die gemeenten zijn op haar verzoek aangesproken door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ongeveer een kwart kiest juist voor een hogere inkomensgrens. Dat geldt onder andere voor Utrecht (125 procent), Den Haag (130 procent) en Rotterdam (140 procent). Een vijfde van de gemeenten kiest bovendien voor een hogere toeslag. Een voorbeeld daarvan is Den Haag, die geen 800 maar 900 euro uitkeert. De meeste gemeenten betalen de toeslag in één keer, maar een klein aantal kiest voor gespreide uitbetaling.

Druk

Zo goed als alle huishoudens die al in beeld waren bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat ze een bijstandsuitkering ontvangen of gebruik maken van lokale minimaregelingen, hebben de toeslag inmiddels ontvangen. Andere huishoudens die in aanmerking komen, moeten zelf een aanvraag doen. Gemeenten zijn druk bezig de toeslag ook aan deze groep uit te keren, maar geven aan dat ze moeite hebben om het rond te krijgen. De afgelopen twee jaar zijn er al verschillende ondersteuningsregelingen bijgekomen – denk aan de TONK en de Tozo tijdens de coronacrisis, de hulp aan slachtoffers van de toeslagenaffaire en de leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen – waardoor de capaciteit schaars is.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Ook de regeling van de energietoeslag voor minimahuishoudens lijkt weer eens een warboel te worden. Enerzijds komt het Rijk veel te laat af met een duidelijke regeling, anderzijds maken (sommige) Gemeenten er bij de uitvoering een potje van. Een feit is dat teveel uitbetalende Gemeenten dit ongetwijfeld via hun algemene middelen (dus ten laste van hun andere burgers) zullen moeten compenseren. De manier waarop dit soort regelingen door het Kabinet dan ook tot uitvoering worden gebracht vraagt om problemen. Er lijkt bij Overheden nog weinig goed te kunnen verlopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie