Advertentie
sociaal / Nieuws

Kamer wil snel debat over eigen bijdrage Wmo

Er moet zo snel mogelijk een Kamerdebat komen over de gevolgen van de eigen bijdrage die burgers voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. De Kamer is geschrokken van het grote aantal zorgmijders en wil hierover in debat met staatssecretaris Martin van Rijn (Wmo, PvdA). Aanleiding is het onderzoek naar eigen bijdragen van Binnenlands Bestuur en Ieder(in).

10 februari 2016

Er moet zo snel mogelijk een Kamerdebat komen over de gevolgen van de eigen bijdrage die burgers voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. De Kamer is geschrokken van het grote aantal zorgmijders en wil hierover in debat met staatssecretaris Martin van Rijn (Wmo, PvdA).

Dat stellen Kamerleden in een reactie op het onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar het beleid rondom eigen bijdragen van gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening. Daaruit blijkt onder meer dat een kwart van de zorggebruikers door de (hoge) eigen bijdrage afziet van zorg en dat tien procent van de gemeenten geen zicht heeft op het aantal zorgmijders.


Onderzoek

Volgens Van Rijn onderzoekt het CBS momenteel de inkomenspositie van mensen die zorg ontvangen op basis van de Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz). ‘Dit is een breed onderzoek waarin aandacht is voor eigen bijdragen. Met de signalen van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) zal het ministerie - gecombineerd met de conclusies van het CBS-onderzoek - bekijken welke acties hier nodig zijn’, zo laat Van Rijn desgevraagd weten. Het CBS verwacht in juni met voorlopige resultaten (over het eerste half jaar) te kunnen komen en in het najaar met definitieve resultaten over heel 2015. ‘Zorg dient voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te zijn’, benadrukt de staatssecretaris. ‘De regels voor de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo 2015 zijn bewust zo vormgegeven dat de eigen bijdrage een redelijk bedrag is. Dit bedrag is afhankelijk van iemands persoonlijke (ook financiële) situatie.’


Toegankelijkheid in gedrang

Volgens een deel van de Kamer blijkt uit het onderzoek echter dat die toegankelijkheid en betaalbaarheid door de (hoge) eigen bijdrage in het gedrang komt. ‘De bezuinigingen op de zorg zijn te groot en te ondoordacht doorgevoerd. Ik zie dat veel gemeenten de rijksbezuinigingen op de Wmo één-op-een doorvertalen naar hun inwoners’ stelt SP-Kamerlid Renske Leijten. ‘Dit is precies waarom we destijds tegen de Wmo hebben gestemd. Het was compleet onduidelijk wat de effecten van onder meer de eigen bijdragen zouden zijn’, aldus Mona Keijzer (CDA). ‘Op deze manier wordt de Wmo een armoedewet. Een wet waar je in alle redelijkheid alleen aanspraak op kunt maken, wanneer je een laag inkomen hebt. Middeninkomens betalen zo het gelag.’ De PvdA is het daar niet mee eens. ‘Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft moet die ook krijgen. Daarvoor wordt een eigen bijdrage naar draagkracht gevraagd’, stelt Otwin van Dijk (PvdA).

Meer budget

In ieder geval SP, GroenLinks en CDA vinden dat het Wmo-budget moet worden verhoogd. ‘Het is evident dat er geld bij moet. Dat moeten we in de voorjaarsnota regelen’, aldus SP-Kamerlid Renske Leijten, die samen met GroenLinks het debat heeft aangevraagd. Het is nog niet duidelijk wanneer het debat plaatsvindt.


Zorgmijding voorkomen

Zorgmijding kan tot grote problemen leiden, stellen de Kamerleden. Voortman: ‘Het gaat om persoonlijk leed voor de zorgbehoevenden, nog zwaardere belasting voor hun mantelzorgers en een groter beroep op, duurdere, tweedelijnszorg.’ ‘Ik vind het zorgwekkend dat één op de vijf zorgbehoevenden regelmatig afziet van zorg, door de hoge eigen bijdragen. D66 wil onnodige zorgmijding voorkomen’, stelt Vera Bergkamp. ‘Gemeenten moeten inzicht krijgen in de eventuele stapeling van eigen bijdrages en als dit negatief uitpakt, moet het beleid worden aangepast.’ Dat vinden ook CDA en GroenLinks. De SP vindt dat gemeenten de eigen bijdragen waar mogelijk zo veel mogelijk schrappen en dat het rijk gemeenten financieel tegemoet moet komen om dit mogelijk te maken.


Gebrekkige informatie

Uit het onderzoek blijkt ook dat burgers vooraf nauwelijks worden geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als deze omhoog gaat. Dat kan en mag niet, stelt Van Rijn. ‘Mensen hebben het recht te weten of en zo ja hoeveel eigen bijdrage er van hen verwacht wordt. De Wmo is helder over de plicht van de gemeenten om bij onderzoek - 'keukentafelgesprek' - na te gaan of de cliënt ook financieel in staat is om wat bij te dragen. En mocht dat niet zo zijn: om maatwerk te leveren en de cliënt hierin tegemoet te komen. Het ministerie gaat er van uit dat wethouders de uitkomsten van enquête serieus nemen en in hun gemeenten nagaan of het daar goed geregeld is.’


Gemeenten aan de bak

Ook de Kamer heeft grote moeite met de gebrekkige informatie door gemeenten. ‘Het is belangrijk dat mensen vooraf weten of een eigen bijdrage geldt en hoe hoog die is. De PvdA wil dat gemeenten dit altijd helder inzichtelijk maken', aldus Van Dijk. 'Als je aanklopt bij de gemeente voor hulp of ondersteuning dan moet de gemeente je goed informeren. Dat betekent wat de VVD betreft dat je vooraf eerlijk bent over kosten en eigen bijdrages. Als gemeenten daar onduidelijk over zijn dan is dat niet goed', stelt Sjoerd Potters (VVD). 'Daarbij mag de gemeente wat ons betreft nooit een eigen bijdrage vragen die hoger is dan de kostprijs. Want eigen bijdragen zijn niet bedoeld om de portemonnee van de gemeente spekken.' ‘Het is belangrijk dat mensen hier vooraf goed over worden geïnformeerd. Het mag geen verrassing zijn. Voor D66 staat voorop dat mensen zorg krijgen die ze nodig hebben en hier hoort goede informatie bij’, benadrukt Bergkamp. ‘Het is heel erg dat mensen niet weten dat en wat ze aan eigen bijdrage moeten betalen’, stelt Voortman (GroenLinks). 

Nieuwsuur besteedt vanavond vanaf 22 uur uitgebreid aandacht aan het onderzoek en sprak ook met gedupeerde zorgmijders.

Lees het hele artikel over het onderzoek in Binnenlands Bestuur nr. 3 van deze week. De komende tijd brengt Binnenlands Bestuur meer artikelen over het onderzoek.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Nog maar een keer: goed hè? Die privatisering van de zorgtaken?! Komt allemaal goed. Een hele geruststelling voor de zorgbehoeftigen. En het (de) kabinet(ten) en de gemeenten, en de opkomende en wegzakkende "zorgkantoren", en u en ik. Wat verlang ik toch terug naar de bejaardencentra, en de ouwe zorgcentra voor hen die niet meer zelfstandig kunnen. Nu wordt de mens gedwongen zelfstandig te zijn en te (verschrikkelijke term) participeren...................
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ricus Tiekstra / raadsgriffier
Krokodilletranen in het parlement. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben uiteindelijk met de decentralisaties inclusief de daarbij behorende bezuinigingen ingestemd. De gemeenten hebben daarbij beleidsruimte gekregen om deze decentralisaties vorm te geven, met als voorwaarde dat de bezuinigingen moet worden gerealiseerd, zonder lastenverzwaring. Wat willen ze in Den Haag nou?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sytze Dijkstra / Raadsgriffier
Loslaten is blijkbaar moeilijk, ook als het decentralisaties naar de eerste overheid betreft! Raadsleden moeten actie ondernemen, niet TK-leden!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel
Weer een boel hypocriete reacties in het parlement. Regelgeving over de eigen bijdragen is al ruim een jaar geleden gepubliceerd. Is er niemand in het parlement met een rekenmachine die ook zelf wel eens wat narekent? Is geen hogere wiskunde. En het staat gemeenten vrij om de ruimte nemen die de wet hen biedt. De geachte parlementariërs moeten hun collega’s in de gemeenteraadsfracties eens een schop onder de kont geven als zij naar hun mening hebben zitten slapen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lekker vol register
Zorgmijden. Dat komt al jaren voor bij mensen die onder de participatiewet vallen. Ze kunnen het eigen risico niet ophoesten en sluiten geen aanvullende verzekering meer af. En steeds weer komen er bezuinigingen en hogere lasten bij. Maar daar kraait geen haan meer naar. Mensen die hun eigen kiezen trekken, met pijn blijven rondlopen en geen onderzoeken laten doen in een ziekenhuis. Welkom bij de club der onrendabelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ro
In februari zitten we al opgescheept met voor 2 personen de maximale bijdrage aan eigen risico. Niet omdat we het zo leuk vinden om daar een dokter of specialist te gaan maar gewoon omdat dat de enige manier is om te "over"leven. Als je arbeidsongeschikt bent dan ontvang je nog maar 70% van je normale inkomen. Je eigen bijdrage ten aanzien van de zorg schiet omhoog, je bent daardoor 24/7 thuis waardoor het huishouden ook meer geld kost (Gas en licht) Als je 3 x per week naar het ziekenhuis moet kan je dat doen met de auto, alleen kost het parkeren op een parkeerterrein bij het ziekenhuis ook 1,80 per uur. Openbaar vervoer kost ook ongeveer € 1.80 maar dan moet je nog zeker 15 minuten lopen voordat je het ziekenhuis bereikt.Thuishulp kost een eigen bijdrage en er is meestal geen duidelijkheid over wat de kosten voor de patient zijn. Door het in de WIA terecht komen EN alle extra kosten voor medische hulp is ons inkomen gehalveerd. Soms is de keus om maar een paar dagen minder medicijnen in te nemen de enige oplossing om te voorkomen dat je eten meet in huis kan halen omdat de bankrekening DEBET aangeeft.Een uitspraak van Loesje: Chronisch ziek zijn vraagt om chronisch optimisme. (al wordt dat wel steeds moeilijker in een land waar je tegenwoordig rijk moet zijn om ziek te mogen worden)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Een gepensioneerd echtpaar met AOW en een redelijk beperkt pensioen gaat er netto ca. E 10,50 per maand op vooruit. Waar denk je dat deze mensen alle extra kosten (chronisch zieken met eigen risico, WMO-bijdragen, huurverhoging, vermindering huurtoeslag, verhoging ZW-premies, verlaging/afschaffing ouderentoeslag etc. etc.) van gaan betalen?

Rutte c.s. kunnen beter alvast starten met hun cabaretprograma 'eerlijk zullen we alles delen' voor lege zalen in maart 2017. Veel applaus zullen zij dan vast niet ontvangen.

Eerlijk delen in 2016 noemen het Kabinet Rutte (VVD, PvdA), gesteund door o.a. D'66 en CDA dat.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
G.Boer / Afgekeurd zit in de WIA
Waar ik mij over verbaas is het volgende de het CAK heeft de WTcg vergoeding er af gehaald scheelt voor mij 200€ per 4 weken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
vissers
Terug naar ziekenfonds en particulier dat is beter v iedereen.Is niet meer te betalen met wat het nu is.en betaal je nu geen premie net als bijv polen ...word je toch wel geholpen.zijn ze toe verplicht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Gewoon afschaffen die eigen bijdragen. De enige partij die daar vóór is, is de SP. Dus weet op wie je stemt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Valt het u ook op dat de fracties in de TK niet de eigen bijdragen zelf maar vooral de openheid, transparantie en communicatie daarover op de korrel nemen. Terwijl mensen de zorg mijden vanwege de kosten en niet vanwege de communicatie daarover. Het mijden van zorg vanwege de kosten was en is een doel van eigen bijdragen: onnodige zorgconsumptie bestrijden door er geld voor te vragen. En ja, dan gaan mensen minder of geen zorg afnemen. Dat was dus de bedoeling volgens mij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gemeenteambtenaar
Men moet tegenwoordig voor meerdere zaken een eigen bijdrage (of risico) betalen. Op een gegeven moment is dat niet meer betaalbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Douglas
De Kamerleden vinden dat de gemeente de klanten moeten informeren over de hoogte van het inkomen. Maar bij wet hebben deze zelfde kamerleden er voor gezorgd dat de gemeenteambtenaar niet de inkomensgegevens van de klant mag inzien (Suwinet). Dit mag alleen het CAK. Ik heb het idee dat ze niet altijd weten wat ze zelf hebben besloten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie