Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Regionale mobiliteitsteams’ moeten werkgarantie bieden

Gemeenten kunnen rekenen op een flinke investering in het re-integratiebudget voor de komende jaren. Ook zullen gemeenten gaan samenwerken met het UWV en sociale partners (vakbonden en werkgevers) in nieuwe ‘regionale mobiliteitsteams’ die erop zijn gericht om werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden.

24 september 2020
werknemer-mondkapje.1.jpg

Het kabinet heeft meer duidelijkheid geboden over het aanvullende sociale pakket dat stijgende werkloosheid moet voorkomen. Gemeenten gaan inwoners die in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering de komende jaren intensiever begeleiden, in samenwerking met het UWV, vakbonden en werkgevers.

Mobiliteitsteams
Gemeenten kunnen rekenen op een flinke investering in het re-integratiebudget voor de komende jaren. Ook zullen gemeenten gaan samenwerken met het UWV en sociale partners (vakbonden en werkgevers) in nieuwe ‘regionale mobiliteitsteams’ die erop zijn gericht om werkgelegenheid te behouden. Dat maakten minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuw werk
In de brief gaat het kabinet in op de invulling van het sociaal pakket van 1,4 miljard dat op Prinsjesdag werd aangekondigd. Dat pakket staat los van inkomensondersteuning zoals de NOW en de Tozo en is bedoeld om mensen tijdens en na de coronacrisis zo veel mogelijk aan het werk te houden of te begeleiden naar nieuw werk.

Werkgarantie
De brief geeft invulling aan een aantal moties, waaronder die van PvdA-leider Asscher die erop aandrong dat het kabinet met voorstellen voor 'werkgarantie' zou komen. De afgelopen dagen hebben minister Koolmees en minister Wopke Hoekstra van Financiën overlegd over dit onderwerp met oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het plan.

Profiel
Voor gemeenten betekent de nieuwe aanpak dat er extra begeleiding komt voor inwoners die een aanvraag voor de bijstand doen. Na een aanvraag voor een uitkering stelt de gemeente een profiel van de werkzoekende op, en stuurt die zo nodig door naar het regionale mobiliteitsteam. Dat team is vervolgens verantwoordelijk voor begeleiding, scholing en financiële voorzieningen.

Budget
De totale som van bijna 1,4 miljard euro die in het sociaal pakket wordt gestoken, wordt uitgegeven tussen 2020 en 2024, waarvan ruim de helft (714 miljoen) in 2021. Een substantieel deel van de 1,4 miljard is bestemd voor gemeentelijke taken. Zo gaat er 320 miljoen extra naar het re-integratiebudget van gemeenten. Ook is er 195 miljoen beschikbaar voor de eerdergenoemde regionale mobiliteitsteams, waarop gemeenten, naast vakbonden, werkgevers en het UWV, een beroep kunnen doen.

Kwetsbaar
In het plan is speciale aandacht voor kwetsbare groepen, waaronder jongeren, zelfstandigen en mensen met een arbeidsbeperking. Aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid mogen scholen en gemeenten daarom samen 79 miljoen besteden. Ook is er 7 miljoen beschikbaar voor zelfstandigenloketten bij gemeenten en wordt er 36 miljoen extra uitgetrokken voor de begeleiding van arbeidsbeperkten in het kader van de banenafspraak.

Schulden
Ook de bijna 150 miljoen euro die in de Miljoenennota werd gereserveerd voor de aanpak van problematische schulden en armoede, is in de Kamerbrief verder verdeeld. Er wordt 75 miljoen geïnvesteerd in gemeentelijk schuldenbeleid en 11 miljoen in het versnellen van de schuldenaanpak. Verder komt er 30 miljoen extra beschikbaar voor de bijzondere bijstand. Ook stopt het kabinet 30 miljoen in een landelijk waarborgfonds dat het voor gemeenten makkelijker moet maken om saneringskredieten te verstrekken. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Alex
Asscher heeft met de verkiezingen in aantocht de wonden kunnen likken, en het kabinet gunt hem dit met deze zaken. Het spartelen van zijn partij is hopelijk nu afgelopen.
Advertentie