Advertentie
sociaal / Nieuws

Kabinet: hard werken aan toekomstbestendigheid zorg

Het demissionaire kabinet trekt komend jaar 100 miljard euro uit voor de zorg. Er moet hard worden gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de zorg, om die toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden.

21 september 2021
geld-en-zorg---pixabay-1961431-640.jpg

Voor de totale zorg trekt het demissionaire kabinet komend jaar 100 miljard euro uit. Er moet hard worden gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de zorg, om die toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Dat stelt het demissionaire kabinet in zijn dinsdagmiddag gepresenteerde Miljoenennota 2022. De eerder bekendgemaakte 1,3 miljard euro extra voor de jeugdzorg maakt onderdeel van het totaalpakket.

Conflict

Die 1,3 miljard euro samen met de eveneens eerder toegezegde 300 miljoen euro zijn bedoeld om de structurele tekorten op de jeugdzorg bij gemeenten weg te werken. Die incidentele 1,3 miljard voor 2022 is het resultaat van het akkoord dat het rijk en gemeentekoepel VNG in juni sloten, na de arbitrage in het conflict over de tekorten op de jeugdzorg. Een nieuw kabinet moet een besluit nemen over een structurele verhoging van het jeugdzorgbudget. De uitspraak van de arbitragecommissie geldt daarbij als ‘zwaarwegend’.

 

Bezuinigen

Onderdeel van het ‘juni-akkoord’ tussen rijk en VNG is een hervormingsagenda voor het jeugdstelsel. Die agenda moet plannen bevatten voor een duurzaam beter en financieel houdbaar stelsel. Die plannen maken kabinet en gemeenten samen met beroeps- en brancheverenigingen, professionals en cliëntenorganisaties en moeten er op 1 januari liggen. De FNV uitte maandag kritiek op de gang van zaken in een ingezonden brief op de site van Binnenlands Bestuur. Van serieuze inbreng van jeugdzorgmedewerkers zou geen sprake zijn. Naast die lange termijnagenda nemen gemeenten nu al maatregelen die tot kostenbesparing kunnen leiden, zoals de inzet van praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts en regionale inkoop van (zeer) specialistische jeugdzorg. Het kabinet gaat er vanuit dat gemeenten met onder meer deze maatregelen komend jaar 214 miljoen euro kunnen bezuinigen.  

 

Extra budget GGD’en

Voor de bestrijding van corona trekt het kabinet komend jaar 2,1 miljard euro uit. ‘De meest ingrijpende fase van de coronacrisis ligt achter ons, maar er blijven risico’s’, aldus het kabinet in zijn Miljoenennota. De GGD’en krijgen extra budget voor bron- en contactonderzoek, teststraten en het vaccinatieprogramma. In crisistijd moeten de 25 GGD’en voortaan landelijk worden aangestuurd. Daarvoor wordt een landelijke infrastructuur ingericht. De bestrijding van een nieuwe epidemie moet daarmee sneller en adequater van de grond kunnen komen, zo is de gedachte. Vanaf 2022 wordt hier jaarlijks vijf miljoen euro voor gereserveerd.

 

Meer e-health

Voor mensen die thuis zorg en ondersteuning nodig hebben, trekt het kabinet komend jaar 14 miljoen euro extra uit. Het geld wordt gestopt in de stimuleringsregeling ‘e-health thuis’. Het kabinet wil ook op andere zorgterreinen digitale en e-health toepassingen vergroten. Die zijn tijdens de coronacrisis van grote waarde gebleken. Om onder meer de samenwerking tussen verschillende zorgsectoren te stimuleren, wordt vier miljoen euro uitgetrokken via de subsidieregeling ‘juiste zorg op de juiste plek’. Voor de wijkverpleging wordt 57 miljoen euro vrijgemaakt. Dat geld is bedoeld voor de vermindering van de administratieve lasten en projecten die tot meer samenwerking moeten leiden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Ca. 25% van de nationale begroting besteden aan zorg? Dat kan nooit goed gaan in de toekomst. Waar eindigt dit? M.i. moet er op dit onderdeel van de begroting een maximum worden gesteld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie