Advertentie
sociaal / Nieuws

Kabinet biedt gemeenten NUL euro voor jeugdzorg

Het kabinet komt met geen enkele euro over de brug om de gemeentelijke financiële tekorten op de jeugdzorg te dichten. Het VNG-bestuur is boos en heeft besloten arbitrage in te zetten. Deze ‘commissie van wijzen’ komt voor 1 mei met haar advies.

12 maart 2021
recht-geld.JPG

Het kabinet komt met geen enkele euro over de brug om de gemeentelijke financiële tekorten op de jeugdzorg te dichten. Het VNG-bestuur is teleurgesteld en boos en heeft daarom besloten arbitrage in te zetten. Deze ‘commissie van wijzen’ komt voor 1 mei met haar advies. Dat is semi-bindend.

Acute financiële nood

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wilde voor 2021 en 2022 een fors incidenteel bedrag van het kabinet om de acute financiële nood van gemeenten te lenigen. Dat zou nog met het huidige kabinet geregeld moeten worden. Vanaf 2023 moeten er structurele afspraken komen. Daarover moet een nieuw kabinet beslissen, maar een voorstel van een mix aan maatregelen en budget moet klaarliggen voordat de onderhandelingen voor een nieuw kabinet beginnen.

 

Contouren

Donderdag was er een zogeheten bestuurlijk overleg met een brede kabinetsdelegatie en de VNG. ‘We zouden daar de contouren moeten krijgen van hoe we met het AEF-rapport zouden omgaan’, aldus de Utrechtse jeugdwethouder Eelco Eerenberg (D66) namens de VNG. AEF heeft vorig jaar de gemeentelijke tekorten op de jeugdzorg in kaart gebracht en geconcludeerd dat gemeenten structureel 1,7 miljard euro tekortkomen. ‘Het kabinet erkent het tekort, heeft alle begrip voor de moeilijke situatie van gemeenten en realiseert zich dat het jeugdstelsel piept en kraakt. Maar op dit moment ligt er nul euro’, aldus Eerenberg.

 

Arbitrage

Het VNG-bestuur besloot daarom later op de dag arbitrage in te zetten. Deze ‘commissie van wijzen’ moet op 1 mei met een semi-bindend advies komen. Zij moet zich buigen over twee vragen: hoe moeten de financiële problemen worden opgelost en welke afspraken moeten tussen kabinet en gemeenten worden gemaakt om te komen tot een toekomstbestendig jeugdstelsel. ‘Op 1 mei ligt er dan het AEF-rapport en het advies van de commissie van wijzen. Daar kun je als toekomstig kabinet niet van weglopen’, aldus Eerenberg. Wel wordt er, lopende de arbitrage, verder gepraat tussen kabinet en VNG, want de acute nood is hoog. ‘De wachtlijsten zijn lang en veel jongeren en hun ouders krijgen nu bij een acute hulpvraag nul op het rekest.’

 

Gigantisch probleem

Volgens Eerenberg erkent het kabinet die acute nood, ‘maar kennelijk wil het kabinet ze nu nog niet oplossen.’ De VNG stelt dat er voor zowel 2021 als 2022 zo’n 1,4 miljard euro bij moet. Dat is het door AEF berekende tekort minus de eerder toegekende 300 miljoen euro voor 2021 en 2022 door minister Hugo de Jonge (VWS, CDA) ‘We zijn echter helemaal niet toegekomen aan het praten over een bedrag. Het was “nul euro” punt.’ Evenmin is er gepraat over de mix aan maatregelen voor de jaren vanaf 2023. Hij benadrukt dat er sprake is van ‘een gigantisch structureel probleem’.

 

Geld noch perspectief

De VNG had erop gerekend dat het kabinet met een concreet voorstel tot financiële compensatie voor in ieder geval de korte termijn zou komen. ‘We willen geld van dit kabinet of een perspectief daarop, zodat we als gemeenten weten waar we aan toe zijn.’ Het werd geen van beiden. De gemeenkoepel is teleurgesteld en boos, aldus Eerenberg. Zelf denkt hij ook aan de kwetsbare gezinnen die nu niet geholpen kunnen worden. Hij refereert daarbij aan het onderzoek van de Nederlandse GGZ van eerder deze week. Daaruit blijkt dat de druk op de acute jeugd-ggz hoog is. Veel kinderen en jongeren die acute intensieve hulp nodig hebben, kunnen die niet krijgen. Het gaat om kinderen met ernstige klachten zoals suïcidaliteit, eetstoornissen en depressie. Er is directe politieke actie nodig, stelde de Nederlandse GGZ woensdag. ‘Het repareren van de decentralisatie en de ondersteuning aan de jeugd kan niet wachten tot na de verkiezingen of op een nieuw kabinet.’

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Endeveld / Medew. Beleidsondersteuning en uitvoering DIV
Stem 17 maart massaal op de juiste partijen (Pvda,D66 of Groen Links) om te zorgen dat de huidige coalitie geen kans meer krijgt en misschien verandert er dan iets (en niet alleen mbt deze kwestie!)
H. Wiersma / gepens.
@Jan Endeveld.

Wordt je niet door de hond gebeten, dan wordt je wel door de kat gebeten. Ze hebben allemaal wel iets geks, dus ...?
Ab / beleidsmedewerker
Dit wordt het laatste rechtse kabinet. De verzorgingsstaat is nu zover afgekalft dat de VVD geen uitspraak meer wil doen over de verdere verkorting van de WW duur. Waarom: dan hebben ze de volgende verkiezingen zeker verloren. WW in 15 jaar van 5 naar 1 jaar. iOAW afgeschaft, jongens, daar komt een enorm armoedeval aan.

Jeugdzorg staat minder op het netvlies van de kiezer, helaas, daar durven ze het wel.
Jan
Tja, was nu maar als VNG niet zo enthousiast geweest over al die decentralisaties... Namens de gemeenten en hun inwoners hartelijk dank!
Guus de Beer / onderzoeker
Als de gemeenten nou eens gewoon toegaven dat ze niet geschikt zijn om voor de jeugdzorg te zorgen. Dat de hele decentralisatie van de jeugdzorg een mislukking is en dat meer geld niets oplost. Wel: meer beleid en om uit te zoeken welk beleid is een parlementaire enquête nodig. In 2015 voorspelde ik die over zeven jaar. Dus: volgend jaar dan maar!
Win Bijman / wethouder
De gemeentes bewijzen iedere dag opnieuw zeer geschikt te zijn voor deze taken. daarom worden er zoveel mensen bereikt en laagdrempelig geholpen wat een betere en gelukkigere samenleving tot stand brengt. Het gaat heel veel beter dan voor de transities. Alleen het budget van 2014 met de normale prijscompensatie zou al bijna voldoende zijn.
Hans / afdelingsmanager
Gelukkig woon ik in een sterk vergrijsde gemeente die bijna niets aan jeugdzorg hoeft te doen en uit geven. En de jeugd die hier woont of op vakantie komt, heeft alle ruimte om leuke dingen te doen. Aan ouderen hoeft de gemeente ook weinig geld te besteden want dat wordt gewoon onderling geregeld. Iedereen blij.
Wietske
Geld geven aan aandeelhouders, Booking, Ikea, KLM etc is een stuk belangrijker volgens de VVD en D66
Gerben
Lijkt wel het loonbod van de VNG dat steeds op tafel komt sinds 2008
Gerrit / raadslid
Sorry dat ik moet vaststellen ( dat toch al langer ) dat Rutte en consorten eigenlijk alleen maar oog en oor hebben voor Europa... het bedrijfsleven.... commissarissen en aandeelhouders nog meer hun beurzen spekken van grote bedrijven die in stand gehouden moeten worden dan..... het welzijn van onze eigen inwoners, jeugd waar we het in de toekomst van moeten hebben. De gemeenten laten "zwemmen in armoe" en mijn eerdere genoemde categorie laten "zwemmen in geld." Zo lkomt het bij heeeel veel burgers over. Rutte en consorten staan veel te ver van de gewone mens af. en dat al jaren, Wie staat er eindelijk een keer op in Den Haag om daadwerkelijk de eigen problemen eens mee op te pakken ???
VVD
Van de week op nieuwsuur werd duidelijk dat Rutte ook 0,0 extra gaat besteden aan de zorg. De VVD en Rutte zijn zo rechts en voor het groot kapitaal . Mensen interesseert de VVD helemaal niets
B. Janssen / Ambtenaar
Gemeenten hebben de meest directe relatie met de burger. Bijna alles wat ze doen raakt de burger: direct of indirect. Maar het vreemde is dat ze steeds weer worden opgezadeld met ondoordachte wetgeving vanuit Den Haag met onvoldoende financiële middelen. Het enige wat gemeenten rest is om middelen dan maar bij de burger te halen via de OZB. Een andere optie is er feitelijk niet en dus worden gemeenten door vele burgers gezien als een geld verspillende overheid. Het geld verspillen gebeurt toch echt vooral in Den Haag en het geld halen waar het kan durven ze niet. Bol.com heeft goed gedraaid (dankzij de crises!) dus de CEO geeft zichzelf een schouderklopje van 6mln. en verdient in 2020 122 keer meer dan zijn gemiddelde werknemer. Schande, oneerlijke verdeling is nog steeds het grootste economische probleem.
H. Wiersma / gepens.
Als het Rijk niet afkomt met meer geld is kan o.a. de volgende methode worden gehanteerd:

1. maak een splitsing tussen de reguliere - en specialistische jeugdzorg.

2. geef i1e prioriteit aan de specialistische jeugdzorg.

3. verdeel de restgelden van het Rijk onder de overige jeugdzorgtaken op basis van resterende prioriteiten.

De specialistische jeugdzorg kan in ieder geval niet zonder voldoende financiële ondersteuning, is urgent en heeft daarom voorrang. Stuur klachten door naar het desbetreffende ministerie.
Advertentie