Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten: ‘Jeugdzorg in oktober op orde’

Gemeenten, die met ingang van 2015 de jeugdzorg overnemen van de provincies, hebben volgens Jeugdzorg Nederland en diverse zorgaanbieders de boel niet op tijd in orde. De VNG zegt in een reactie de zorgen van Jeugdzorg Nederland te begrijpen over de effecten van het aanbestedingsproces.

29 augustus 2014

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deelt de zorg van Jeugdzorg Nederland niet dat hulpbehoevende kinderen vanaf 1 januari tussen wal en schip belanden. Het komt goed, ‘al is dat dan pas in oktober.’

Niet op orde
Gemeenten, die met ingang van 2015 de jeugdzorg overnemen van de provincies, hebben volgens Jeugdzorg Nederland en diverse zorgaanbieders de boel niet op tijd in orde. Met name het inkoopproces zou haperen. De VNG zegt in een reactie de zorgen van Jeugdzorg Nederland te begrijpen over de effecten van het aanbestedingsproces. Het beeld dat de VNG over dat proces heeft, is dat een overgrote deel van de jeugdzorgorganisaties er met gemeenten uitkomt, ‘al is dat dan pas in oktober.’

Alles op tijd klaar
De VNG erkent dat enkele regio’s achter lopen, maar gaat er vanuit dat ook die regio's voor 1 januari hun zaken op orde hebben. De VNG vertrouwt erop dat de gemeenteraden hun college erop aanspreken dat alles op tijd klaar is.

Inkoop
Bij het inkopen jeugdhulp moeten gemeenten volgens de VNG zorgvuldig te werk gaan, opdat voldoende en effectief wordt ingekocht. ‘Dat gaat soms ten koste van door velen gewenste snelheid’, voert de gemeentelijke koepelorganisatie als argument aan. Voorop staat dat zorgcontinuïteit moet worden gegarandeerd voor kwetsbare kinderen.

Gelijke kansen
Zorgvuldigheid is volgens de VNG ook van belang omdat gemeenten alle aanbieders de gelegenheid moeten geven te reageren zodat zij alle gelijke kansen krijgen. Ook moeten gemeenten uitzoeken waarin de verschillen zitten tussen aan de ene kant de offertes van zorgaanbieders en de beschikbare budgetten bij gemeenten aan de andere kant, zeker waar die offertes het beschikbare budget overstijgen.

Bovenregionale inkoop
Uit een eerste inventarisatie begin deze maand blijkt volgens de VNG dat in vrijwel alle regio's de aanbestedings- en subsidietrajecten zijn gestart en dat de meeste gemeenten al hebben aangegeven op welke budgetten de jeugdzorgaanbieders minimaal kunnen rekenen en dat het overgrote deel van de regio's het in oktober redt helderheid te verschaffen over de budgetten en subsidies. Alle regio's verwachten begin november de contractering formeel te kunnen afronden, waardoor de continuïteit van de zorg is gegarandeerd. Er moet nog wel extra inzet worden gepleegd op met name de bovenregionale inkoop van zorg.

Coördinatie
Als aanbieders en regio’s het willen, zullen rijk en VNG extra inzetten op de coördinatie van de bovenregionale zorg. Daar waar jeugdzorginstellingen verwachten niet meer in staat te zijn essentiële functies te kunnen uitvoeren, dienen zij zich te melden bij de Transitieautoriteit Jeugd. Die zal met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport optreden om het voortbestaan van die functies te garanderen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Pierre
Het is de vraag wat de VNG bedoelt met Jeugdzorg op orde brengen.Het grootste deel ligt niet in de macht van lagere overheden. VWS geeft garanties af zomder eigen rolneming.
De instellingen hebben al langere tijd problemen met de DBC (GGZ jeugdzorg) systematiek.opgelegd door de NZA.
Het rijk verdeelt op basis van wat ze kwijt wil zijn geld naar gemeenten, niet op basis van werkelijkheid.
NZA als toezichthouder is een club met te kleffe relaties met VWS, blijkt uit berichtgeving vandaag. En zou het bestuur de NZA daarom al zijn opgestapt ipv over de opgegeven reden, t.w. snoepreizen ?

En dan zouden de gemeenten falen? Dit is de omgekeerde wereld!

Als het Parlement nu lef heeft wiebert ze Schippers (en dus Van Rijn) per omgaande via een motie van wantrouwen en stelt ze de wet nog minimaal een jaar buiten werking.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie