Advertentie
sociaal / Nieuws

Islamitische scholen in de knel

Islamitische basisscholen komen zwaar in de problemen door de grote terugvorderingen die het ministerie van OC&W hen oplegt als gevolg van mogelijke fraude in de voorgaande jaren. Vijftien islamitische schoolbesturen moeten in totaal 4,6 miljoen euro terugbetalen.

21 oktober 2011

De Stichting Noor, voorheen SIS Almere, voorspelt dat diverse islamitische scholen de deuren moeten sluiten als ze binnen de gestelde termijnen vele tonnen moeten terugbetalen uit de huidige reserves. Dit staat in schril contrast met de beantwoording deze week van PVVKamervragen over deze kwestie.

Volgens de minister van OC&W ‘hebben de terugvorderingen over het geheel genomen geen negatieve gevolgen gehad voor de kwaliteit van het islamitische onderwijs.’ Deze kwaliteit, aldus OC&W, ‘is sinds 2008 namelijk verbeterd. In 2008 was 35,9 procent van de islamitische scholen zwak en 12,8 procent zeer zwak. Per 1 september 2011 is 22 procent zwak en 2,4 procent zeer zwak’.

Volgens Redouan Boudil, als algemeen directeur van Noorscholen aangetreden ná de periode van onrechtmatigheden, is dit ‘flauwekul’. Boudil: ‘Een kind weet dat je een euro maar één keer kunt uitgeven. Natúúrlijk raakt deze terugvordering het onderwijs rechtstreeks’.

Rechtszaak

 

Stichting Noor vecht, net als diverse andere islamitische schoolbesturen, in een rechtszaak de hoogte van de terugvorderingen aan. De stichting moet 7,5 ton retourneren omdat het oude schoolbestuur onderwijsgeld in strijd met de regels heeft uitgegeven aan onder meer leerlingenvervoer en externe adviseurs. Onder hen bevinden zich voormalig GroenLinks-raadslid Aziz Adahchour en consultant Khalid Boutachekourt.

Over beide kwesties schreef Binnenlands Bestuur al eerder. Het bestuur van Noorscholen heeft - vooralsnog vergeefs - ook gepleit voor een terugbetalingsregeling, uitgesmeerd over 15 jaren. OC&W wil dat alles binnen 4 jaar is voldaan. Volgens het nieuwe schoolbestuur kan dit alleen door flink te bezuinigen op leerkrachten: voor elke 50 duizend euro bezuiniging één fulltime leerkracht minder.

Daardoor zal de onderwijskwaliteit kelderen, terwijl de scholen wegens slechte resultaten toch al onder verscherpt toezicht staan van de Inspectie. Die zal een verdere teruggang niet accepteren, aldus het bestuur van Noorscholen in een pleitnotitie tijdens de rechtszaak.

‘Aldus is de kans aanzienlijk dat de scholen binnen korte tijd op last van de Inspectie de deuren zullen moeten sluiten.’ Volgens de advocaten van de school zal deze terugvordering de kwaliteit van het onderwijs ernstig benadelen.

Achterstanden

 

Op huisvesting en overhead valt niet verder te bezuinigen, zo rekent de school voor. Het geld zal ‘noodgedwongen moeten worden onttrokken aan de middelen voor leerkrachten’: één fte minder dit schooljaar, 1,5 fte het jaar daarna, en 2,5 fte in de jaren 2013 tot en met 2017. En dat terwijl de leerlingen ‘nu al met forse achterstanden kampen’. Daarmee is het gevolg van de terugvordering ‘niet meer evenredig met het doel van deze maatregel’, aldus de school.

Directeur Boudil: ‘Als we over 15 jaar hadden mogen terugbetalen, hadden we het nog kunnen beperken tot één fte minder. Dan nóg worden we gedwongen de groepen groter te maken terwijl ze eigenlijk juist kleiner zouden moeten worden.’

Uit de tijdens de rechtszaak gewisselde stukken, in bezit van Binnenlands Bestuur, blijkt dat het ministerie al deze argumenten kent en terzijde schuift. Het geld moet zo snel mogelijk terugkomen zodat het ‘weer kan worden aangewend voor de bekostiging van het onderwijs’. Een afbetalingsregeling gespreid over 15 jaar was voor OC&W alleen bespreekbaar als de school dan rente zou gaan betalen.

Onrechtmatig

 

Noorscholen en de andere schoolbesturen kunnen zich, aldus OC&W, ook niet verschuilen achter de jaarverslagen en de goedkeurende accountantsverklaringen die elk jaar werden opgesteld over uitgaven die pas achteraf als ‘onrechtmatig’ zijn bestempeld.

‘Het jaarverslag wordt door mij niet goedgekeurd of gecontroleerd. Het zou, mede gelet op het grote aantal zaken, ook niet van mij gevergd kunnen worden’, aldus het ministerie in een pleitnotitie in maart van dit jaar. Bovendien wil een goedkeurende accountantsverklaring nog niet zeggen ‘dat de minister altijd conform die goedkeurende verklaring zou moeten beslissen’ of op een later moment niet op de uitgekeerde vergoeding zou mogen terugkomen.


Reactie PVV

PVV-Kamerlid Harm Beertema heeft met Wilders aan de ministers van OC&W en Justitie gevraagd waarom er, op één geval na, geen vervolging is ingesteld rond de onrechtmatigheden op de islamitische scholen. Beertema: ‘Bewijstechnische en opportuniteitsredenen hebben daarbij een rol gespeeld, aldus het OM. Zo lusten wij er nog wel een paar! Als het maar moeilijk te bewijzen is, kom je dus weg met dit soort fraude. Jammer dat echt onderzoek hier is uitgebleven!’

Beertema laakt verder het feit dat actie van de schoolbesturen zélf moet komen: ‘Dat leidt in alle schoolbesturen regelmatig tot problemen (topsalarissen voor bestuurders, ondeugdelijke didactiek, superfusies), maar bij islamitische besturen loopt het echt uit de klauw.

Daar zijn alle partijen zo met elkaar verweven dat je onmogelijk van gescheiden machten kunt spreken. Dat bewijst dat ons onderwijsmodel niet is opgewassen tegen de brutaliteit van bestuurders die onze kernwaarden niet delen.’

Zie ook het dossier www.binnenlandsbestuur.nl/islamscholen  

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie