Advertentie
sociaal / Nieuws

Invalide met Turks vermogen vrijuit voor uitkeringsfraude

De gemeente Gooise Meren is door de rechtbank Midden-Nederland op de vingers getikt omdat zij haar boekje te buiten is gegaan bij onderzoek naar vermogen in het buitenland. Een uitkeringsontvanger bleek weliswaar onroerend goed in Turkije te bezitten, maar het onderzoek waard at uit bleek, had niet mogen worden uitgevoerd omdat hij niet aan de selectiecriteria voldoet.

13 juni 2019
Onderzoek
Shutterstock

De gemeente Gooise Meren is door de rechtbank Midden-Nederland op de vingers getikt omdat zij haar boekje te buiten is gegaan bij onderzoek naar vermogen in het buitenland. Een uitkeringsontvanger bleek weliswaar onroerend goed in Turkije te bezitten, maar het onderzoek waar dat uit bleek, had niet mogen worden uitgevoerd omdat hij niet aan de selectiecriteria voldoet.

Twee halve huizen en een perceel

De inwoner ontving sinds 2009, toen hij ‘lichamelijke beperkingen’ opliep, gedurende verschillende periodes een bijstandsuitkering. In die tijd erfde de man drie stuks onroerend goed in Turkije, waarvan hij geen melding deed bij zijn gemeente. Samen met negen anderen werd hij in 2016 geselecteerd voor een themacontrole ‘Vermogen in het Buitenland’. De mensen werden onder meer geselecteerd omdat zij in Turkije zijn geboren of in bezit zijn van een Turkse nationaliteit. Daarnaast was van belang dat zij voor 1981 zijn geboren én dat zij regelmatig op vakantie gingen naar Turkije. Nadat de man was geselecteerd, bleek uit vervolgonderzoek in opdracht van Bureau Buitenland dat hij tijdens zijn uitkeringsperiode twee huizen voor de helft op zijn naam had staan en daarnaast een grondperceel bezat. Daarop werd ’s mans uitkering ingetrokken en teruggevorderd.

  

Niet meer regelmatig op vakantie

Door dat besluit zette de rechtbank een dikke streep. De man had namelijk helemaal niet geselecteerd mogen worden omdat hij, sinds hij in 2009 een lichamelijke beperking had opgelopen, niet meer regelmatig op vakantie naar Turkije kon gaan. Hij voldeed dus niet aan het derde selectiecriterium en had zodoende niet voor vervolgonderzoek in aanmerking mogen komen. Dat de gemeente alsnog bevoegd is om onderzoek te doen naar de financiële situatie van uitkeringsgerechtigden, en dat er aanknopingspunten waren die op fraude wezen, rechtvaardigt volgens de rechter alsnog niet dat de gemeente het verzamelde bewijs tegen de inwoner gebruikt.

Reacties: 25

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
Geweldig toch? Hier wonen? de kluit belazeren en op vormfouten worden vrijgesproken? Klinkt niet echt naar gerechtigheid, maar ach...
Keijzer
@Door Mark op 13 juni 2019 09:46U bent bepaald de enige niet!De wetgevende macht en controlerende macht falen en regeringen anticiperen niet tijdig op ontwikkelingen, door tijdig wetten te wijzigen en die internationaal zijn aangegaan, in een totaal andere omstandigheden, niet tijdig aan te passen, of uit terug te trekken! De wereld van 1960 en nu is een verschil van dag en nacht geworden! De linkse politiek correcte kerk heeft daar ook sterke invloed op. Die zit verweven sinds de jaren 60 in invloedrijke instituties. Op welke golven drijven die toch, om dit deel van de wereld te destabiliseren en hier zo ontstellend weinig tegenwicht wordt geboden, behalve door even activistische radicale partijen, hetzij ter rechterzijde, hetzij ter linkerzijde.Die situaties van onredelijkheid/onbillijkheid, zijn zo aan het opstapelen, dat heel veel mensen geen democratie=volkssoevereiniteit meer ervaren en instituties meer gericht zijn op belangen, die niet in lijn liggen van die volkssoevereiniteit en redelijkheid en billijkheid! Alles wat relatie heeft buiten de grens, lijkt te prevaleren en dat wordt door betreffende landen van herkomst natuurlijk ook sterk ondersteund en niet te vergeten het bizarre verbond tussen koopman en dominee (linkse kerk sinds jaren 60).Het gevolg van bovenstaande is Brexit. EU kijkt daarna zoals regeringen in dit deel van Europa naar de ontwikkelingen keken naar mijn gevoel, m.b.t. opkomst van Hitler. Op hoop van zegen dat het niet zo’n vaart gaat lopen! De 27 overige EU landen zijn schouder aan schouder gaan staan t.o.v. UK en zitten dit tafereel in UK af te wachten en af te kraken. Zelfs met een welhaast triomfantelijke perceptie, dat de bevolking van de overige 27 landen beducht zijn geworden voor een exit. De Brusselse elite is juist bang, dat na de onvermijdelijke turbulente tijd, UK weer opkrabbelt en zij zich kunnen verheugen, hun zeggenschap binnen de eigen grenzen, weer terug te hebben, verlost van internationale dwangbuizen en slaafse regeringen, die dit maar blijven volgen.Fraude kunnen allerlei instanties overduidelijk niet aan. Het laaghangend fruit is des te meer de klos. Zoals meer gezegd, je hebt de mensen en middelen nodig in een politiestaat in een land als NL, om fraude en misdrijven te voorkomen. Eerst was het dat mensen niet de dupe mochten worden van niet op tijd toeslagen ontvangen en nu krijgt men dat vooraf en nu is 800 miljoen, niet of nauwelijks terug te halen aan teveel ontvangen toeslagen.Zoveel kapitaal gaat de goot in en de oppassende burger wordt steeds harder aangepakt en afgeknepen door diezelfde overheden binnen die publieke sector en die afhankelijk daar van zijn of worden. Nu hoor ik dat men arbeidskrachten uit de Filipijnen wil halen, of Oekraïne? Want Polen heeft zich via lidmaatschap van EU en geld van west Europese burgers, zich economisch kunnen ontwikkelen. Dat is toch fantastisch! Op kosten van de concurrent, actief zelf uitgroeien tot concurrentie daartegen! Wat mogen burgers niet betalen in financieel opzicht en maatschappelijk aan de gevolgen daarvan en van handel en export? Als dat in de kostprijs zat, zouden die producten onverkoopbaar zijn. Arbeiders buiten Europa halen was plots met maakindustrie naar elders verplaatsen, niet meer nodig en wat moesten veelal ongeschoolde arbeiders toen? Nu heeft men het over Filipijnen en Oekraïne. Ook weer export van uitkeringen dus en niet te controleren.Hoever moet de weerstand tegen dat korte termijn denken en op kosten van vooral onderste helft van de samenleving nog groeien? De koopman en dominee (linkse kerk) zijn nog oppermachtig (vormen beiden de deep-state) en gaan blind door met uitmelken, tot dit deel van Europa instort door eigen schuld, via verantwoordelijken voor dit ondermijnende beleid en ontstane collectieve psychoses (waar vandaan gestimuleerd?) dat je in deze wereld, je zo kwetsbaar opstelt, dat je bewust of onbewust, volkomen tegen het belang van je eigen land en bevolking kunt keren en andere landen en inwoners daarvan, daar ruimschoots van kunnen en mogen profiteren, zelfs via de rechter, nationaal of internationaal.
Keijzer
@Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op 13 juni 2019 08:51Ik vrees van niet, want eenmaal Turk, of Iraniër bijvoorbeeld, altijd Turk en Iraniër. Het punt is dat niet-autochtonen door het behoud van warme banden met landen van herkomst, veel meer mogelijkheid hebben te frauderen als het om bezit gaat. Bovendien binnen eigen kring ook een code opgaat, van horen zien en zwijgen. Regeringen in groot deel landen van herkomst niet meewerken, eerder tegenwerken.Het beleid is zodanig ver doorgevoerd en vastgeklonken, dat je alleen nog maar sociale voorzieningen kunt opheffen en daar een andere vorm voor moet zien te vinden, die dit misbruik (ik denk dat we nog maar een topje van de ijsberg horen) niet mogelijk maken. Ik zie nog niet welke vorm dat zou kunnen zijn, behalve terug naar caritas.In elk geval geen export meer van uitkeringen naar bepaalde landen. Dan zul je de lafheid voorbij moeten komen, die drastische beslissingen te nemen, als het om landen gaat, die niet zeer actief meewerken om fraude te voorkomen t.a.v. Nederlands belastinggeld! Over de verschillen tussen autochtonen en niet autochtonen, als het om een grijze economie gaat van zwart werken, horen we nooit. In gesloten migranten groepen zal dit vermoedelijk ook lastiger te controleren zijn en er is so wie so al decennia, een schreeuwend tekort aan mensen rondom controle van fraude in het algemeen!De verzorgingsstaat in stand houden, lukt niet meer uit belastinginkomsten van werkenden via salaris. Gas inkomsten vallen ook weg. Over hoeveel wat verdiend wordt in Nederland gaat het, als je ook het zwart verdienen meeneemt? De grote Internationale bedrijven betalen (vooralsnog ongrijpbaar) niet of nauwelijks belasting en belasting geld moet dus van kleinere Nederlandse bedrijven komen. Ook de banen trouwens! In verkiezingscampagnes klots het geld tegen de plinten op en teveel mensen geloven in die propaganda.Met het gigantische gebrek aan controle, heeft de overheid ook een algemene moraal onderuit gehaald. Burgers zien ook wat er om hen heen gebeurt en horen en zien in media wat dan op gezette tijden boven water komt omtrent fraude en wanbeleid. Veelal door onderzoeksjournalisten, of waar het robuust fout is gegaan en het slachtoffer of familie aan de bel trekken bij media.De mobiliteit en digitale revolutie heeft van de wereld een dorp gemaakt. Migratie houdt dus veel minder integratie en solidariteit in, dan tot 1960 het geval was. Dat mensen zich veel meer primair Turk, Marokkaan, Pool etc. voelen en je min of meer in kleine overbevolkte landen, filialen van buitenlanden krijgt. Zo ver gaat het omgekeerd in landen van herkomst niet komen. Dat maakt het geen gelijk speelveld.Daar bovenop wil men sociologisch hier de autochtonen tot heiligen opstuwen, die alle klachten en claims ook beschaamd moeten incasseren, die nu tegen hen geuit wordt via alle bekende negatieve labels. Zo wordt ook handig de aandacht van eigen sociologische gebreken binnen eigen kring, afgeleid. Kortom, ik denk dat dubbele paspoorten in dit opzicht geen verschil maken. Hooguit bij een-paspoort beleid, psychologisch en

vooral voor nakomende generaties.

Petra
Er is al genoeg gezegd, ik geloof dat ik Erasmus' Lof der Zotheid maar weer eens uit de kast moet halen.Ik word erg verdrietig van dit soort berichten, wat hebben we er een puinhoop van gemaakt in dit eens zo fijne land.
H. Keuken / wethouder
Gerechtigheid verhoogt een volk!

Fraude verlaagt de staat tot een verworden bananenrepubliek.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
Tsjongejonge, wat vallen we allemaal over elkaar heen om te roepen dat de rechterlijke macht het te bont maakt. Maar ik zet er een fles wijn op in dat de schrijvers van deze commentaren geen van allen de uitspraak gelezen heeft. Die is glashelder: Gooise Meren had gewoon haar zaakjes niet op orde. En ja, dan kan het voorkomen dat iemand daar voordeel bij heeft.

@BB, kunt u eens wat doen aan het soort ongefilterde berichten die appelleren aan het onderbuikgevoel en niet gebaseerd zijn nop feiten
A.M.B. te Naar
Rood Hesje denkt blijkbaar dat hij bovengemiddeld intelligent is en de rest van de reageerders niet? Bovengemiddeld arrogant zou een betere kwalificatie zijn. Natuurlijk is het voor iedereen duidelijk dat Gooise Meren een fout heeft gemaakt door iemand die niet aan de selectiecriteria voldoet te selecteren. Dat snapt iedereen, ook degene die niet bovengemiddeld intelligent is. Dan nog is het natuurlijk belachelijk dat het niet mogelijk is om diegene te bestraffen. Een onderzoek puur op basis van een andere of dubbele nationaliteit zou toch gerechtvaardigd zijn. Het is vrij logisch dat niet-Nederlanders veel meer mogelijkheden hebben om te kúnnen frauderen. Of vermogen in het buitenland (Turkije/Marokko) of bijvoorbeeld de mogelijkheid om daar te verblijven omdat je daar een huis of familie hebt (Polen met UWV-toeslagen). Zoveel Nederlanders met een bijstandsuitkering en een 2e huis in het buitenland zijn er verhoudingsgewijs niet...
Toine Goossens
De verplichting voor alle overheden om zich te houden aan de Beginselen van Behoorlijk Bestuur, is een kernpunt in de rechtsbescherming van burgers jegens die overheid.Een overheid die die Beginselen niet in acht neemt, krijgt, ook al heeft zij gelijk, de deksel op de neus. En dat is maar goed ook.
Keijzer
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/18/vrederec …@Toine Goossens

Als het tij keert verzet men de bakens. Je krijgt anders nog langer een ongelijk speelveld tussen autochtone burgers en niet-autochtone burgers op dit vlak en ondermijnt verder draagvlak

voor de sociale arrangementen en verdiept bestaande breuklijnen, plus normvervaging in het algemeen. Op meer terreinen een groot probleem geworden!
Toine Goossens
@Keijzer,De principes van de rechtsstaat gaan altijd boven feitelijkheden. Die garantie zijn essentieel voor u en mij.
L3 / ondernemer
Positieve discriminatie dus, want als een geboren en getogen Nederlander, waarvan vrijwel alles bekend is, een vermogen heeft in de vorm van onroerend goed of een erfenis ontvangt, mag er wel grondig worden onderzocht en een uitkering worden verrekend c.q. ingehouden.
Keijzer
@Toine GoossensWet en regelgeving zijn niet voor de eeuwigheid in graniet gebeiteld!

Wordt die aangepast, dan zal de rechter zich op veranderde wet en regelgeving dienen te baseren.Als de heer Donner als rechtsgeleerde al stelt, dat als een meerderheid hier voor sharia zou kiezen, dat dit ook dient te worden uitgevoerd, zegt al weer genoeg, hoe kwetsbaar de liberale burgerdemocratie is! Maar tevens dat men dus wet en regelgeving kan- en mag wijzigen en verstrekkend!Spanje houdt zich aan een wet vanuit dictator Franco zo ingevoerd, dat het huidige Spanje een en ondeelbaar is voor de eeuwigheid en zetten Catalaanse politici in de cel onder de neus van de Europese elite, die zichzelf een Waardengemeenschap noemt en buigt voor een wet uit een dictatuur!De rechtsstaat dient dus bijtijds steeds toegerust te worden, om wie die rechtstaat daadwerkelijk aantast - met fraude in dit geval - de pas af te snijden!Zoals u het stelt, schetst u een soort van fundamentalisme en tevens rode loper voor daders, om door te gaan met dat dit soort praktijken.Dat immer gebrek aan tijdig anticiperen vanuit overheid, tast diep het rechtsgevoel in een staat aan! Wat stelt een rechtsstaat dan nog voor als zoveel onredelijkheid en onbillijkheid (en vaak terecht) ervaren wordt?Dat gevoel doet zich inmiddels in het algemeen al heel sterk voor, door onder-bemensing binnen politie en justitie en andere instanties, plus gebrek aan middelen (middelen ook dus m.b.t. aanpassing wet en regelgeving). Daarmee drijf je burgers, vroeg of laat, naar open staan voor een autocratisch bestuur. Je ziet die tendens al binnen EU.Ander voorbeeld (onder vele) is dat overlast gevende asielzoekers, die criminele feiten plegen, zo weer op straat staan. Eerder dan een agent het papierwerk heeft afgerond. Gaat u alle slachtoffers maar overtuigen dat de principes van de rechtsstaat altijd boven feitelijkheden gaan, zoals u dat stelt!Regeren is allang niet meer, jammerlijk genoeg, vooruit zien!

Zoals altijd wordt zolang gewacht, dat zaken ontsporen, of onwerkbaar geworden, mensen gewond raken, gehandicapt worden, of overlijden, of een opstand uitbreekt.In alle geledingen ontbreekt het ontstellend aan Verantwoordelijkheid. Zonder dat geen Vertrouwen en zonder Vertrouwen geen (sociale) Vrede. Alleen met de 3 V's in die volgorde, kun je wellicht nog cohesie terug kweken en breed ervaren solidariteit, die over het eigen belang, of eigen culturele groep heen gaat!Veiligheid, Stabiliteit, Welzijn en Welvaart vormen kerntaken van een overheid en eigenlijk staan alle factoren onder druk!Een en ander is al veel te ver doorgeschoten en uit balans geraakt aan twee kanten.

Tegenover de rechten en PLICHTEN van burgers staan ook eerder genoemde PLICHTEN van overheid en dat houdt ook faire handhaving in. Tevens dat regeren altijd vooruit zien blijft en dus tijdig anticiperen op ontwikkelingen, die overheid in de regel, vaak zelf in gang zet!
T / medewerker
Wanneer is bewijs nu eens gewoon bewijs? Maf land waarin ik woon!
Joop
Ik voel mij gediscrimineerd. Als ik in een dergelijke situatie zat met in Nederland ook maar iets van vermogen gaat er een streep door de uitkering. Niet dus als je roots ergens anders liggen. Dit is typisch een geval van niet gelijk behandelen. Wie gaat nu eens die rechter aan de tand voelen?
Martin Kip
Absurde uitspraak. Dit zet opnieuw de broodnodige solidariteit voor onze sociale zekerheid op het spel!
Cor / beleidsmedewerker
Wederom het bewijs dat de rechtelijke macht ziek is. Er wordt wel eens beweerd dat rechters met een sympathie voor D'66 over vertegenwoordigd zijn. Dat zou een hoop kunnen verklaren....Ik mag toch hopen dat gemeente De Gooise Meren andere aanknopingspunten vindt om deze fraudeur alsnog keihard aan te pakken.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Er wordt in dit artikel nergens gesproken over de waarde van het bewuste Turkse onroerend goed. Waarom niet. Waren dit lemen hutten of luxe penthouses? Lijkt me relevant en zeer slordig van Sjoerd Willen, de auteur van dit artikel.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Als je een einde maakt aan de dubbele nationaliteiten zal dit probleem op termijn verdwijnen.
Mark
Door dit soort uitspraken krijg ik wel steeds minder vertrouwen in de rechtspraak. De rechtbank maakt krom wat recht is.
Caspar
Je zou toch denken dat juist degene die bij zelfs al het vermoeden van fraude toch een uitkering overmaakt laakbaar bezig is. Gekke wereld.
Twijn
De rechtspraak in NL is totaal verrot. Net als het openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie.Lees het rapport maar van Paul van Buitenen over de vuurwerkramp in Enschede. Onschuldigen zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Enkel omdat de verantwoordelijken (burgemeester van Enschede, ministers, Officieren van Justitie, advocaten-generaal, politie- en brandweercommandanten) hun eigen straatjes schoon veegden.En zelfs nu gaat het nog door. De Onderzoeksraad voor Veiligheid weigert een hernieuwd onderzoek te doen, ondanks verzoek daartoe van de Tweede Kamer. Maar dat verbaast natuurlijk niet: De (nieuwe) voorzitter Jeroen Dijsselbloem wil zijn partijgenoten die een bijzonder kwalijke rol speelden bij deze vuurwerkramp (minister Klaas de Vries, burgemeester Jan Mans, beiden PvdA) uit de wind houden.
rekenaar / medewerker
Ik mag hopen dat de gemeente Gooise Meren onmiddellijk in hoger beroep gaat bij het Gerechtshof. En dan geen geklets over het niet voldoen aan één van de selectiecriteria maar vanwege toetsing aan het gelijkheidsbeginsel dat hier voor iedere Nederlandse ingezetene geldt.

Alleen al het ontbreken van mogelijkheden om hier de juistheid van de door de uitkeringsaanvrager verstrekte gegevens te controleren, moet voldoende zijn om onderzoek om in het land van herkomst te doen. Zo worden Nederlanders immers ook gecontroleerd - alle informatie over loon, uitkeringen, onroerend goed en andere bezittingen staat geregistreerd en wordt standaard opgevraagd en gecontroleerd.

Dan praten we pas echt over het gelijkheidsbeginsel. Al het andere is gegoochel en probeert te rechtvaardigen wat niet te rechtvaardigen is en is in het leven geroepen om zogenaamde bevriende staatshoofden niet tegen zich in het harnas te jagen.

En natuurlijk om zogenaamd politiek correct te handelen - om te voorkomen dat allerlei groeperingen weer gaan roepen dat we in Nederland discrimineren.

Nou dat doen we dus wel en niet te zuinig!!wjb / adviseur
De wegen van de rechtelijke macht in Nederland zijn ondoorgrondelijk en dientengevolge voor gewone stervelingen zoals ik onbegrijpelijk. Ondoorgrondelijk, maar waarschijnlijk vervuld van frustratie is ook de reactie van Twijn die losgaat over de vuurwerkramp in Enschede. Dat is een geheel ander onderwerp, dude!
WvD / SW
Hoe zout - of zuur - kun je het in NL eten? Etnisch profileren mag niet, maar soms denk je mag het een onsje meer zijn? Als Ollander krijg je steeds vaker het gevoel dat je binnen de landsgrenzen altijd aan het kortste eind trekt en slachtoffer bent van het principe "heiliger dan de Paus". Misschien kunnen w de rechtelijke kaders voor toetsing en controle toch eens wat oprekken. Hebben we ook al niet eens zo'n soort zaak gehad in Almelo? Waarbij je als dubbele nationaliteit weg komt met boven de norm gelegen vermogen in het buitenland omdat er van een verkeert selectieprincipe gebruik gemaakt zou zijn.
H. Wiersma / gepens.
Hoe bont kan je het in Nederland maken. Meer vermogen hebben dan toegestaan en toch bijstand ontvangen. Zelfs rechtbanken draaien de zaken om en zijn de weg kwijt.
Advertentie