Advertentie
sociaal / Nieuws

Interne chaos bij het UWV

Een reorganisatie in crisistijd, gecombineerd met veranderde afspraken met de opdrachtgever, het ministerie van Sociale Zaken: de alarmbellen hadden bij de UWV-top af moeten gaan.

02 juli 2010

De uitkeringsorganisatie bevond zich in zeer roerig vaarwater, maar de risico’s werden door het bedrijf onvoldoende onderkend. Dat blijkt uit een onderzoek door de accountantsdienst van de organisatie. Als gevolg van de gebrekkige aansturing kon het gebeuren dat op de werkvloer veel meer financiële verplichtingen werden aangegaan, dan waar geld voor was.

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA ) schrijft deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat UWV het budget voor re-integratie van werklozen dit jaar flink zal overschrijden. Was oorspronkelijk 126 miljoen euro begroot, uiteindelijk komen de kosten op zo’n 215 miljoen. Een overschrijding dus van 89 miljoen euro. Dat is fors meer dan de schatting van 35 miljoen euro die in maart nog werd genoemd, toen al duidelijk was dat het UWV meer geld zou uitgeven. Alleen voor werklozen ouder dan 45 jaar is er nog geld om re-integratie in te kopen. De rest moet het doen met de diensten van het UWV-bedrijf zelf.

Uit het accountantsverslag blijkt dat de afspraken aan de top onvoldoende op de werkvloer doordrongen. Zo was bijvoorbeeld met het ministerie van Sociale Zaken vastgelegd hoe het budget verdeeld zou worden over verschillende categorieën werklozen, waarbij het meeste geld moest gaan naar mensen die al langer werkloos zijn. In de praktijk werd vooral ingezet op mensen die net werkloos waren.

Toen in maart bekend werd dat het geld op was en er geen trajecten meer mochten worden aangeboden, gebeurde dat door 13 procent van de vestigingen toch nog. Donner wijst drie externe bestuurders aan die ‘over de schouders van het bestuur’ gaan meekijken, aldus een woordvoerder.

Tevens voert de inspectie Werk en Inkomen een onderzoek uit naar de manier waarop het UWV budgetten beheert.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jaap Kist / IR (UWV)
De hele hetze is een logisch gevolg van budgetoverschrijding. Het grote nieuwe probleem is nu dat er opeens resultaten moeten worden aangetoond, de zongenaamde harde cijfers. Dit levert helaas ontzettend veel extra werk op en gaat ten koste van de outcome. Meten is weten wordt in het mensenwerk schromelijk overschat. De oorzaak van het probeem is tweeledig. 1) Minister Donner heeft het re-integratiebudget WW op 126 miljoen gehouden, een cynicus zou dit 'kwade opzet' kunnen noemen; er heeft namelijk een VERDUBBELEING in het klantenbestand plaatsgevonden. 2) MEn heeft de uitvoerders/medewerkers (zonder inzicht in financiele consequentie) álle werkcoaches opdracht gegeven zoveel mogelijk dienstverlening in te kopen uit hoofde van efficiency en de focus op 'primaire' dienstverlening, dit kon hierdoor alleen maar mis gaan, zonder een deugdelijke administratie, maar daar moet dan wel tijd en geld voor vrijgemaakt worden en kreeg het uwv niet van Donner.

Op abstracter niveau kun je stellen dat UWV gesaboteerd is door de Politiek, waarbij minister Donner als trekpop funktioneert. Gaat u maar na, de Gemeenten hebben bij een veek kleiner klantenbestand 1,5 miljard aan re-integratiegelden gekregen, dat is meer dan tien keer zoveel als UWV WW. Helaas begint niemand hier over, maar dan zou snel duidelijk worden dat UWV WW op de managementfout, bewaking budget versus stimulering inkoop re-integratie, een zeer efficiente organisatie is geworden.

Het werkelijke schandaal is dus eigenlijk een politieke en ik hoop dat de bal snel terugkaatst in de media en dat dit inzicht verwoord zal worden.

HOPELIJK, DAT ALLE JOURNALISTEN IN ONS LAND VAN ALLE KRANTEN ZICH EENS BETER VERDIEPEN IN DEZE CASUS EN NIET ZO MAAR STEEDS NEGATIEVE ZAKEN PUBLICEREN TEN KOSTEN VAN ALLE HARDWERKENDE MEDEWERKERS VAN HET UWV
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
kitty / ww-er
Ik ben het geheel met Piet Brontsema eens. UWV werkcoaches doen niets meer dan inschrijving verlenging, praatje maken met de werkzoekende, men kan een test afleggen etc. Men kan beter kijken naar bemiddelingen eventueel aangevuld met interne opleidingen, dan zijn er ook veel minder mensen werkloos in Nederland. Uwv taak als werkcoache kan opgeven worden en deze taken weer terug laten keren naar de Gemeentes in Nederland. Op deze wijze raken daardoor steeds meer mensen richting de bijstand terecht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
piet brontsema / org adviseur
opheffen van uwv zou het beste zijn. . geef ww en bemiddeling van werklozen aan werkgevers en werknemers en de rest aan de gemeenten
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem / nvt
Los van dit incident, een van de vele in de afgelopen jaren, en ik kan bogen op heel veel jaar ervaring in de Sociale Verzekeringen is opheffen zeker een optie. Binnen UWV wil men niet weten wat fout gaat, en als men het weet wordt het onder de mat geveegd. Laat zolang cijfers binnen de normen blijven is men veilig en hoe die normen zijn vastgesteld is weer een ander feest. Als dit bedrijf niet leert om zichzelf te controleren, en van zijn eigen fouten leert, dan is opheffen de enige optie! Het gebrek aan kennis is dermate schrijnend op enkele plaatsen dat men alleen een truukje heeft geleerd en verder er helaas niets van begrijpt. En dan heb ik het nog niet eens over wetskennis. Gelukkig zijn er ook nog medewerkers die het wel goed willen doen, maar juist die hebben het erg moeilijk is dit ex GAK milieu. Echter of het verschuiven naar de gemeente de optie is, is ook maar de vraag, want het blijft mensen werk, en mensen hebben controle nodig, en goede controle, zie de banken crisis. Dus mensen van het UWV doe je best en laat zien dat je niet overbodig bent. succes.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Het lijkt erop dat bestuur en directie van de UWV zichzelf in een ivoren toren opsloten en te weinig aandacht schonken aan wat er speelde op de werkvloer, waardoor zij hun grip op de bedrijfsvoering kwijt zijn geraakt.

Dat schijnt vaker voor te komen bij (semi-)overheidsinstellingen, ondanks de fraaie (mantel)pakken en dassen waarin dergelijke bestuurders en directeuren rondlopen, en ondanks de opgewekte toonzetting van de externe en interne berichtgeving van hun communicatie-afdelingen.

Als zoiets in een bedrijf gebeurt, gaat het bedrijf failliet. Als het bij de UWV gebeurt, betaalt de belastingbetaler en komen er dure extra toezichthouders op de toezichthouders.

Ik benijdt de mensen op de werkvloer van de UWV niet. Want zij betalen waarschijnlijk ook de rekening in de vorm van chaotische arbeidsomstandigheden en onduidelijkheid over hun toekomstperspectief.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
N. van Koll / ambtenaar
De chaos is niet in het laatste jaar ontstaan. Het is toch bij iedereen die met het UWV (en hoe het daarvoor ook heette) te maken krijgt niet weet wat voor gedrocht hij voor zijn neus krijgt. En inderdaad. Dat gedrocht doet altijd net of er niets aan de hand is. Bekijk maar eens een site over de UWV. Dan kom je erachter hoe ervaringsdeskundigen over het UWV denken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marc / verz adviseur
Ga aub eerst eens kijken hoe het bij het rijk en de gemeente toegaat......ben je blij dat het UWV er is..er gaat echt behoorlijk veel goed (eerlijk is eerlijk).........Gemeente is echt een ramp vaak !!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leo Hermans / adviseur
Het is gemakkelijk om het UWV de schuld te geven. Het kader waarin het UWV opereert en een tekortschietende controle zijn de werkleijke oorzaak.
Wat voor Icesave en voor DSB geldt is evenzo van toepasssing op het UWV.
De controle schiet tekort. Zelfregulering is synoniem aan toezicht en controle niet gewenst.
Overheid trek je conclusie en haal die klomp boter van je hoofd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@ Leo Hermans

Heeft de leiding van een instelling niet de plicht om, als het kader waarin die instelling moet functioneren onwerkbaar is, heel hard aan de bel te trekken - bij de politiek en ook bij de media?

Het kan best zijn dat politieke keuzes hebben bijgedragen aan wat er mis is gegaan. Maar dan had de leiding van het UWV tijdig, luid en duidelijk op de consequenties van die keuzen moeten wijzen. Of is dat niet bon ton in die kringen?

Het klinkt heel redelijk als scheidend UWV-topvrouw Annette Dümig zegt (zie elders in BB) dat alweer een structuurwijziging (in de vorm van een grote reorganisatie of opheffing van het UWV) de klanten van het UWV niet zou helpen. Alleen jammer dat ze dit nu pas publiekelijk zegt, nu ze met pensioen gaat en er net een heleboel reorganisaties achter de rug zijn.

Was er eerder geen ruimte voor kritiek op een eventuele tunnelvisie van het Ministerie van Sociale Zaken? Hoe waren de interne verhoudingen in de top van het UWV? Was er misschien een cultuur in het bestuur van het UWV van "doen alsof alles in orde is en wel zien waar het schip strandt"? Wordt die cultuur veranderd met drie toezichthouders die meekijken, of is dat eigenlijk een manier van minister Donner om de kool en de geit te sparen - en vooral zichzelf?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie