Advertentie
sociaal / Nieuws

Instroom jeugdzorg met ruim 12 procent gedaald

Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, is vorig jaar met 3,2 procent gedaald ten opzichte van 2019. De instroom van jongeren in de jeugdzorg daalde vorig jaar met meer dan twaalf procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over 2020.

30 april 2021
jeugdhulp
Shutterstock

Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, is vorig jaar met 3,2 procent gedaald ten opzichte van 2019. 2020 is daarmee het eerste jaar sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 dat het aantal jongeren met jeugdzorg daalt. De instroom van jongeren in de jeugdzorg daalde vorig jaar met meer dan twaalf procent. Corona is de meest aannemelijke verklaring voor deze trendbreuk.

Strenge lockdown

De daling die zich in de eerste helft van vorig jaar aftekende, heeft zich in de laatste zes maanden van 2020 voortgezet. Vooral in maart en april daalde de instroom in de jeugdzorg sterk, met respectievelijk 30,7 en 31,3 procent. Dit was tijdens de eerste, strenge lockdown. Ook toen in september en oktober de coronamaatregelen weer werden aangescherpt, was sprake van een bovengemiddelde daling van de instroom. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde voorlopige cijfers van het CBS over heel 2020.

 

Intake lastig

Het CBS durft geen keiharde uitspraken te doen over de oorzaak van de daling, maar het is ‘aannemelijk’ dat corona vorig jaar heeft geleid tot die lagere instroom, aldus Maarten Bloem, onderzoeker bij het CBS desgevraagd. ‘Kijkend naar de maandcijfers zie je dat de grootste daling samenhangt met de mate van strengheid van de lockdown’, aldus Bloem. Naast maart en april springen er ook september en oktober uit. In die maanden daalde de instroom met respectievelijk 8,3 en 12 procent. ‘Het was in die maanden lastiger om een intake te doen’, stelt Bloem. Hij heeft niet het idee dat gemeenten massaal hun beleid hebben aangepast, dat mogelijk tot een lagere instroom heeft geleid. Blijft vooralsnog corona over.

 

Ambulante jeugdhulp

Over heel 2020 kregen 429.200 jongeren jeugdzorg; ruim 14.300 minder dan in 2019. Onder jeugdzorg vallen zowel jeugdhulp, jeugdbescherming als jeugdreclassering. Het aantal jongeren met jeugdhulp daalde van 431.00 naar 416.700 (min 3,3 procent). Binnen de jeugdhulp daalde het aantal jongeren dat ambulante jeugdhulp kreeg met ruim 5 procent; bovengemiddeld. In 2019 kregen 291.500 thuiswonende jongeren hulp bij een jeugdhulpaanbieder, vorig jaar was dat gedaald naar 276.500. Het aantal jongeren in jeugdbescherming is met 41.100 gelijk gebleven. Het aantal jongeren met jeugdreclassering daalde met 600.000 naar 8.500 in 2020.

 

Minder trajecten afgesloten

In 2020 zijn minder jeugdzorgtrajecten gestart, maar tegelijkertijd 10.000 minder trajecten afgesloten. De duur van de afgesloten trajecten was vorig jaar 28 dagen langer: 413 tegen 385 dagen in 2019.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wietske
De oorzaak ligt niet in Corona, maar in de veel te lange wachttijden bij Jeugdzorg!
Advertentie