Advertentie
sociaal / Redactioneel

De rommel opruimen

Wethouder Michiel Grauss had het eigenwijze plan opgevat de toeslagenouders in zijn stad te hulp te schieten, in afwachting van de regeling die staatssecretaris Van Huffelen beloofde te treffen. Het ging om gevallen die in een schuldentraject zitten en vaak al jaren op het bestaansminimum leven. ‘Het wachten op een oplossing duurt te lang’, vond Grauss, dus begon hij zelf met het kwijtschelden van de openstaande schulden.

28 mei 2021

Het regende ontstemde reacties van Binnenlands Bestuur-lezers toen Dordrechts wethouder Peter Heijkoop namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn mening gaf over de ‘Rotterdamse aanpak’ van de compensatie voor gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire.

Wethouder Michiel Grauss had het eigenwijze plan opgevat de toeslagenouders in zijn stad te hulp te schieten, in afwachting van de regeling die staatssecretaris Van Huffelen beloofde te treffen. Het ging om gevallen die in een schuldentraject zitten en vaak al jaren op het bestaansminimum leven. ‘Het wachten op een oplossing duurt te lang’, vond Grauss, dus begon hij zelf met het kwijtschelden van de openstaande schulden.

Heijkoop vreest dat die aanpak leidt tot rechtsongelijkheid. Rotterdamse gedupeerden krijgen immers een andere behandeling dan elders. ‘Alle gedupeerden moeten dezelfde slechte behandeling krijgen, liefst inclusief dezelfde vernederingen’, klonk een van de cynische reacties op sociale media. Een ander: ‘Is er eindelijk een gemeente die aan de kant van de bewoners staat en oplossingsgericht te werk gaat, krijg je dit…’

Aangezien een zekere mate van rechtsongelijkheid inherent is aan decentraal bestuur, leek Heijkoops punt inderdaad een gelegenheidsargument. De bijzondere bijstand wordt ook per gemeente anders ingevuld.

Een ander argument van Heijkoop was interessanter. ‘Uiteindelijk moet het kabinet wel hun eigen ellende oplossen’, zei hij. Met andere woorden: gemeenten moeten niet opdraaien voor de schade die het rijk aanricht. Er lijkt een diepere frustratie onder zijn woorden te liggen. Want al jaren hebben gemeenten het gevoel de rommel van het rijk te moeten opruimen.

De sociale gevolgen van rijksbeleid belanden al tijden op hun bordje. Inwoners die slachtoffer worden van hardvochtig Haags beleid – een starre fraudewet, een onzekere arbeidsmarkt, een genadeloze kostendelersnorm, een karig inburgeringsbeleid, een krap minimumloon, een armoedige bijstandsuitkering – kloppen uiteindelijk bij de gemeente aan voor hulp. Frustratie daarover is begrijpelijk. Of toeslagenouders daar de dupe van moeten worden, lijkt mij een andere vraag. 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

B. Janssen / Ambtenaar
De stelling: "aangezien een zekere mate van rechtsongelijkheid inherent is aan decentraal bestuur" geeft enerzijds een blijk van realiteitszin, maar legt ook de vinger op de zere plek. Het sociale vangnet van Nederland is omgeven met "zogenaamde beleidsvrijheid". Maar in werkelijkheid is het niks anders dan het afschuiven van de verantwoordelijkheid voor ingrijpende gevolgen van wetgeving. De 2e kamer stelt verontwaardigd vragen over de mevrouw die n.a.v. gekregen boodschappen €7.000 moest terugbetalen. Uit nader onderzoek blijkt dan dat het geheel terecht is en dat mevrouw op meerdere fronten de wet had overtreden. Hebben de 2e kamerleden hun verontschuldigingen aangeboden aan de gemeente Wijdemeren? Denk eerlijk gezegd van niet, want het is voor de vragen stellende Kamerleden lekker om te wijzen naar die "starre gemeente" en vooral niet bezig te zijn met de verantwoordelijke wetgever.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Wethouder Heijkoop kreeg veel meer positieve reacties. Het was bovendien een snelle, duidelijke en uitgebalanceerde reactie. De Gemeenten/de VNG moeten veel assertiever reageren op de grillen van het Rijk dan in het verleden. (zie de over het algemeen slechte financiële positie van de Gemeenten).

@Birnie Janssen. Volledig mee eens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van y
Helemaal eens. De gemeente verhoogd de plaatselijke belastingen om de opgedrongen rijksuitgaven te financieren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie