Advertentie
sociaal / Nieuws

Minder huiselijk geweld na huisverbod

Sinds het instellen van de Wet tijdelijk huisverbod in 2009 is er bijna 12 duizend keer een verbod van tien dagen ingesteld.

21 november 2013

Het opleggen van een tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld zorgt ervoor dat er aanmerkelijk minder nieuw huiselijk geweld plaatsvindt. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Minder nieuw geweld
Sinds het instellen van de Wet tijdelijk huisverbod in 2009 is er bijna 12 duizend keer een verbod van tien dagen ingesteld. In gevallen waar sprake was van (dreiging van) huiselijk geweld en een huisverbod werd opgelegd kwamen veel minder nieuwe incidenten van huiselijk geweld voor (21 procent) dan wanneer geen verbod werd opgelegd (30 procent). ‘We zien dus een afname in het aantal gevallen waarin nieuw geweld voorkomt en als nieuw geweld zich voordoet, gaat het om minder nieuwe geweldsincidenten’, aldus onderzoeker Maartje Timmermans van Regioplan.

 
Kinderen

Het aantal huisverboden dat wordt opgelegd stijgt nog ieder jaar. Vorig jaar werd de maatregel 3500 keer opgelegd. In 99 procent van de gevallen gaat het om mannen die een huisverbod krijgen. In 15 procent van de huisverboden is sprake van geweld dat (ook) gericht is tegen minderjarige kinderen. Vaak is sprake van (dreiging met) lichamelijk geweld. In tweederde van de gevallen is er ook sprake van psychisch geweld.

Hulpverlening
Als er een huisverbod opgelegd wordt, wordt aan alle betrokkenen hulpverlening aangeboden. Timmermans ziet in haar onderzoek dat in gevallen waarin geen huisverbod opgelegd wordt, de hulpverlening minder goed op gang komt. Hoe dat kan, is niet onderzocht, maar ‘het zou zo maar kunnen dat door de ingreep van buitenaf mensen ontvankelijker worden voor hulp’, aldus Timmermans.

Mate van recidive
Volgens de onderzoekers is de hulpverlening tijdens en na een huisverbod van groot belang. Timmermans: ‘Mensen krijgen hulp aangeboden, maar daarna moet er goed doorgepakt worden. Er moet coördinatie zijn en hulpverleners moeten zorgen dat mensen het traject ook echt afmaken. Dat heeft namelijk een rechtstreeks verband met de mate van recidive. Ook is een goede coordinatie en monitoring van de verschillende trajecten van belang.’ De onderzoekers zien dat hier nog verbetering mogelijk is.

Bloed
Ook zou het huisverbod nog optimaler ingezet kunnen worden, menen de onderzoekers. Soms wordt huiselijk geweld niet herkend. Bijvoorbeeld als er niet direct ‘bloed aan de muur’ zit maar wel sprake is van een dreigende situatie, gezien incidenten in het verleden. Timmermans en haar collega’s willen dat een huisverbod daarbij vaker ingezet wordt.

Stimulans
Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (V en J) hebben in een reactie op het rapport laten weten de verbeterpunten ‘op te pakken’. Ze zijn blij dat de wet een stimulans blijkt te zijn voor de zogeheten ketenaanpak waarbij niet alleen de dader of het slachtoffer maar het hele gezin als uitgangspunt wordt genomen. De bewindslieden zeggen te willen kijken hoe gemeenten en de ketenpartners kunnen worden ondersteund bij de verbeterpunten.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie