Advertentie
sociaal / Redactioneel

Homohuwelijk

Eén gereformeerd meisje en een gereformeerde jongen, zij 21 hij 23, willen trouwen. Ze zijn verliefd, anderhalf jaar verloofd en ze weten waar ze aan beginnen: tot de dood ons scheidt.

25 november 2011

Dus… ze gaan naar het stadhuis, in een grote stad, om de huwelijksvoltrekking te bespreken. Gedurende het gesprek komt het geloof van beiden aan de orde. Ze vinden het prettig als de trouwambtenaar in zijn woord tijdens de huwelijksvoltrekking iets zegt over de huwelijkse trouw, de bijbel en het geloof.

De ambtenaar trekt één wenkbrauw op. Hij kijkt zorgelijk. Hij schraapt zijn keel en zegt: ‘Ik vindt dit heel onplezierig. Persoonlijk heb ik niets tegen gereformeerden. In mijn vriendenkring zitten diverse … christenen. Maar … eh! We zijn hier in de grote stad. Hier hebben we toch wel onoverkomelijke bezwaren tegen het trouwen van mensen die er een achterlijk geloof op na houden. Sorry voor het woord “achterlijk”, maar ik kan vanuit mijn geweten, mijn levensovertuiging, u beiden niet in den echt verbinden. Gereformeerden discrimineren de vrouw en dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet. Ik kan dat voor mezelf niet rechtvaardigen.’

Moet kunnen, volgens een meerderheid van de bijna 7 duizend respondenten die aan de enquête van Binnenlands Bestuur over weigerambtenaren meededen (zie ook het tijdschrift van deze week, vanaf pagina 20). Tenminste: als we ‘gereformeerd’ vervangen door ‘homo’. Tweederde van de ambtenaren vindt dat een weigerambtenaar het recht heeft homo’s niet te trouwen als er sprake is van gewetensbezwaren. Ik ben benieuwd naar de eerste trouwambtenaar die weigert gereformeerden te trouwen, omdat man en vrouw in dat geloof niet gelijk zijn. Sterker nog! Ik doe een oproep aan trouwambtenaren om, al is het maar één keer, te weigeren een gereformeerd stel te trouwen vanwege hun ‘achterlijke’ geloof. Sorry voor het woord ‘achterlijk’. Ik ben benieuwd!

Nu nog even naar de motie van Ineke van Gent van GroenLinks die zegt dat trouwambtenaren geen homohuwelijken meer mogen weigeren. De motie is aangenomen. Natuurlijk is het een Haagse kaasstolpdiscussie, maar het is wel een principiële discussie.

Zeker omdat Nederland 23 gemeenten kent waarbij het ambt van trouwambtenaar open blijft staan voor gewetensbezwaarden. Als gemeenten nu eens vaststellen dat er vanaf een zeker moment geen trouwambtenaren meer worden aangesteld met gewetensbezwaren, niet tegen gereformeerden en niet tegen homo’s. Bestaande gevallen van gewetensbezwaarden komen in een register en kunnen hun werk blijven doen. De gemeente zorgt er voor dat elk genre huwelijk dat de wet toestaat, kan worden gesloten.

Voorwaarde: er worden geen nieuwe trouwambtenaren benoemd met gewetensbezwaren. De tijd lost het probleem vanzelf op.

Reacties: 20

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R
.... en dan kom ik bij de bakker en die wenst geen mensen met een groen petje te helpen en de groenteman niemand met een rode sjaal. Gewetensbezwaren prima, maar niet wanneer je een taak te vervullen hebt. Geloof, sex en daarmee vergelijkbare zaken beleef je maar in je prive, zodat NIEMAND hier last van hoeft te hebben.

Dat men er wel uit kan komen zal best, maar het gaat om een uitgangspunt.
criticus
Probleem is dat in deze discussie een essentieel onderdeel over het hoofd gezien wordt:

het verhil tussen een ABS en een BABS.

Een BABS is een BIJZONDERE ambtenaar, vaak niet in vaste dienst, maar op basis van een vergoedingsregeling. Een BABS omdat deze persoon het leuk of bijzonder vindt een huwelijk te voltrekken. Als een BABS een huwelijk voltrekt, moet hij dit nauwgezet volgens de wet doen.

Bij een dergelijke bijzondere functie is het mijns inziens vanzelfsprekend dat daarover individuele afspraken gemaakt kunnen worden.

Bruidsparen kunnen vaak kiezen welke BABS ze willen.Als je principieel wilt zijn zijn ten aanzien van een BABS, moet je deze niet meer benoemen, alles gewoon door de "gewone" ambtenaar burgerlijke stand laten doen, en bruidsparen ook niets te kiezen geven. Terug naar de wet, niets meer en niets minder. Dan handel je pas rechtlijnig.Voor Bijzondere ambtenaren, mag je echter ook bijzondere regels en afspraken voor maken.

Gerard Dekker
Appels zijn appels en peren zijn peren. Homoseksuelen zijn homoseksuelen en gereformeerden gereformeerden. Appels en peren vergelijken rechtvaardigt niet om om homoseksuelen en gereformeerden met elkaar te vergelijken. En als ik een enquete onder 7000 mensen hou over de gevoelstemperatuur in Minsk dan krijg ik een andere uitslag dan als ik die zelfde enquete op Tenerife houd. Niet omdat Minsk en Tenerife zo ver uit elkaar liggen, maar omdat de 7000 ondervraagden niet dezelfde mensen betreft. Met andere woorden geen touw aan vast te knopen wat Erik van Zwam allemaal met elkaar vergelijkt en aan elkaar verbindt. De tijd lost alle problemen op, ook het probleem van Erik van Zwam.
Bert Groenewold
Ik kan mij het niet meer voorstellen dat er nog trouwambtenaren zijn, die mensen die uit liefde willen trouwen, willen weigeren. Het is moet een principe zijn dat alle trouwambtenaren alle mensen willen trouwen, want dan is er geen sprake van discriminatie.
Dick Ellenbroek / n.v.t.
Weer een voobeeld van miscommunicatie in de ambtenarij. Dit stel had dus nooit met die trouwambtenaar in contact gebracht moeten worden. (Zie de uitdrukkelijke wens van het stel).

Enne 1....Ik vindt met dt...jaja

Enne 2.... Als het dan om "achterlijk" moet gaan kies dan voor Moslims...dan krijg je de PVV tenminste ook mee (-;Het is een non-discussie...Laten we ons met belangijker zaken bezighouden. Immers iedereen kan kiezen door wie ie getrouwd wil worden....Wees zelf liberaal en tolerant; Verbeter de wereld begin bij jezelf!
nelhoogmoed / politiek geinteresseerd
we kunnen ooik het huwelijk afschaffen. is toch achterhaald. kunnen al die babsen en absen iets zinnigs gaan doen.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Helemaal eens met Hoogmoed. Schaf dat burgerlijk huwelijk toch af. Dat was een beschermingsmaatregel uit de tijd dat een man altijd kostwinner was, om te voorkomen dat hij zonder consequenties zijn vrouw aan haar lot kon overlaten. Tegenwoordig leven we in een samenleving waarin een ieder voor zichzelf verantwoordelijk is en waarin je van alles en nog wat zelf kan. Hoewel de noodzaak om een geregistreerd burgerlijk huwelijk te voltrekken daarmee is verdwenen, blijft de overheid zich ten onrechte met de bekrachtiging van intermenselijke realties bemoeien. Laat ieder voor zich dat voor zijn eigen kerk of moskee of voor mijn part op een gay-pride boot doen, dan zijn we van dat gezeur af.
Gert Jan Binkhorst / Beleidsadviseur Verkeer
Eind 2006 solliciteerde ik naar de functie van BABS bij de gemeente Beverwijk. Ik moest, op grond van de wet, verklaren dat ik geen bezwaar had tegen het sluiten van "homo"huwelijken. Op de cursus voor Babsen leerde ik: "Dat zijn de leukste huwelijken, want die stellen zijn zó gemotiveerd." En dat blijkt te kloppen. Op die cursus leerde ik ook dat het heel belangrijk is dat je tijdens het voorbereidingsgesprek over en weer het gevoel krijgt dat het klikt tussen jou en het stel. Geen klik, niet doen jongens, was de boodschap tijdens de cursus. Op die basis werk ik nu. Dat gaat prima. Maar ja, ik heb het makkelijk. Mijn levensovertuiging gaat uit van diep respect voor alle andersdenkenden.
Jan
@Kees. "De tijd lost alle problemen op, ook het probleem van Erik van Zwam." Ik zou het woordje "van" weglaten.
Cornelis
Dit gereformeerde stelletje zou dan ook graag een BABS willen die hun gevoelens begrijpt en -zo mogelijk- deelt. Maar dat kan bij de meeste gemeenten niet meer - dergelijke mensen zijn immers achterlijk, toch? Blij dat onze gemeente nog wel ambtenaren kent die zich kunnen inleven in de achtergronden van het bruidspaar. Zodat een kerkelijk stel getrouwd kan worden door een (B)ABS met een kerkelijke achtergrond, een zweverig stel door een holostische (B)ABS en een homo-/lesbostel door een ambtenaar die zich daar goed bij voelt. Wanneer mensen geen ambtenaar meer kunnen vinden die past bij hun overtuiging en leefstijl, dan zullen steeds meer stellen de huwelijksvoltrekking ook daadwerkelijk gaan beschouwen als een ambtelijke vastlegging die slechts van belang is voor zekere fiscale en juridische zaken. Dus woensdagmiddag even samen langs het loket voor het stempeltje en vrijdag het (gevoelsmatig althans) 'echte' huwelijk in kerk, moskee of waar dan ook.
Ruud
Uit enkele reacties leid ik een zorgelijk gebrek aan kennis van grondrechten en de rechtsstaatidee. Ik heb de indruk dat het gelijkheidsbeginsel voor een aantal reageerders prevaleert boven andere grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst. Het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van de godsdienstvrijheid staan echter op gelijke hoogte. En ook ambtenaren kunnen zich (tegenwoordig) op grondrechten beroepen. Steeds zal dus in een concreet geval een afweging moeten worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbare inbreuk op de godsdienstvrijheid. Het weigeren van weigerambtenaren zal niet in overeenstemming zijn met de grondrechtelijk beschermde godsdienstvrijheid als in een concreet geval een praktische oplossing mogelijk is, zoals het inzetten van een andere trouwambtenaar. Ik hoop dat de reacties die pleiten voor een stop op en ontslag van weigerambtenaren, niet van ambtenaren afkomstig zijn, want die moeten toch meer dan ieder ander doordrongen zijn van de rechtsstaatgedachte die uitgaat van de bescherming van minderheden en de wijze waarop botsingen tussen grondrechten behoren te worden beoordeeld.De voorbeelden over het weigeren van een huwelijk tussen twee gereformeerden of een interraciaal huwelijk slaan de plank volledig mis, eenvoudig omdat een dergelijke weigering - anders dan bij het homohuwelijk - geen grondslag vindt in een bepaalde religie. In de hele discussie over weigerambtenaren mis ik de nuance en de ruimte voor andersdenkenden. Verder hoor ik niemand over de beteknis van de toezegging van toenmalig minister Cohen, die bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake het homohuwelijk aangaf - net zoals indertijd Femke Halsema, overigens - dat er nu én in de toekomst ruimte moet blijven voor ambtenaren die op grond van hun geloof moeite hebben met het sluiten van een homohuwelijk.
DK / Milieu Inspecteur
Welkom in Intolerant Nederland!

Wel tolerant voor homo´s, niet tolerant voor christenen!

In iedere gemeente kun je trouwen als homopaar, daarmee is de uitvoering van de wet gegarandeerd.

Houd toch eens op met deze non-discussie...

Er zijn belangrijker zaken om je druk over te maken!
Andre / ambtenaar
Ik zag een voor mij enige juiste opmerking staan van een burgemeester die zegt: "Wij houden ons aan de wet, maar laat ons zelf uitmaken hoe wij dat doen". Als we dan zo tolerant zijn in Nederland (deze tolerantie bemerk ik overigens niet bij Erik) laten we dan tolereren dat we allemaal verschillend zijn en zoek voor iedereen de best bij hem/haar passsende oplossing! Een waar iedereen zich prettig bij voelt. Dat is het Nederland dat ik graag zou zien.
Allard
Lekker late reactie van mij. Ik vind het prima dat een homoseksueel gerespecteerd wil worden. Maar waarom kunnen zij dan zelf niet de mening van de ambtenaar respecteren? Als de betreffende ambtenaar uit geloofsovertuiging dit niet mag/wil doen moet dat ook gerespecteerd worden!! RESPECT KOMT VAN 2 KANTEN!!!!
Jan / Financieel Beleidsadviseur
Meneer Erik van Zwam, uw verhaal is mij uit het hart gegrepen. Eindelijk iemand die zegt waar het op staat. De grondwet zegt dat je geen onderscheidt mag maken naar sekse, geloof of huidskleur. Nou, dat lijkt me duidelijk. Een ambtenaar die zich niet aan de grondwet houdt, waar blijven we dan? En dan lees ik hieronder weer over belemmering van vrijheid van godsdienst. Wat heeft dat er nou mee te maken. Je mag je geloof uitoefenen zoals je wilt, maar allereerst moet je de grondwet respecteren. Laat ik verder gaan, als je gereformeerd bent, en je bent aanhanger van PVV, mag je dan ook islamtische mensen weigeren??? Of nog een stapje verder, je bent PVV' en je overtuiging is dat gekleurde mensen hier niet horen, mag je die ook weigeren om te trouwen. En nog een voorbeeldje, ik ben financieel ambtenaar, ik ben gereformeerd en nu moet ik subsidie overmaken naar een homofiele stichting of vereniging, mag ik dit dan weigeren?? Of ik moet subsidie overmaken aan een voetbalclub die de wedstrijden op zondag speelt, mag ik die werkzaamheden dan weigeren?? Oftewel, waar is het begin en het einde. Wat mij betreft is het duidelijk, als je ambtenaar bent heb je de grondwet te accepteren en daar moet je naar handelen. Zo niet, dan moet je maar iets anders opzoeken. Het moet maar eens afgelopen zijn om maar steeds uitzonderingen te maken voor mensen die zich niet aan de spelregels houden. En graag zou ik als volgende stap zien het afschaffen van het bekostigen van bijzonder onderwijs. Ik wil het bijzonder onderwijs niet verbieden, als je de kinderen naar het bijzonder onderwijs wilt laten gaan, dan moet je dat zelf maar betalen. Openbaar onderwijs, de naam zegt het al, wil zeggen voor iedereen toegankelijk. Dus waarom zou de overheid bijzonder onderwijs bekostigen, daar is geen enkele reden voor te bedenken. En dan die regeling dat als openbare scholen over hun budget heen gaan, een gemeente de bijzondere scholen ook extra moet doorbetalen. Dat is toch van de zotte, ook zo'n regeling waarbij de maatschappij voor de kronkels van een kleine groep moet opdraaien. Schandalig.
H. Waalewijn / teamleider
Waar van 'weigerambtenaren' veel invoelingsvermogen wordt verlangd in deze hele discussie over wat feitelijk een non-onderwerp is -en ik kan me niet voorstellen dat een weigerambtenaar die iets heeft tegen 'achterlijke gereformeerden' de vraag van die doelgroep krijgt om hen te trouwen-, waarom moet dit redactionele stukje tekst dan zó neerbuigend?

Natuurlijk mag je voor het woord 'homo' het woord 'gereformeerd' invullen, als je daar behoefte aan hebt!

Viel het de hoofdredacteur zo tegen dat 2/3e deel van de respondenten er anders over denkt dan hij? Een slecht verliezer!
John / Senior medewerker handhaving
In eerste instantie is men niet verplicht trouwambtenaar te worden het is een keuze. Het beroep is vastgesteld de taak omschreven de conflicten met je eigen geloofsovertuiging/afkomst in te schatten.

Wie zijn wij dat we bepalen wie we wel of niet in de echt verbinden. Het belangrijkste is dat de juiste man/vrouw op de juiste functie komt, en niet dat de functie wordt gevormd naargelang de persoonlijke voorkeuren des persoon.

Het valt me tegen dat dit ter discussie staat in onze zogenaamde vrije samenleving......Marianne
Misschien ben ik niet helemaal op de hoogte van hoe het gaat als je wil trouwen in de grote stad, maar in het dorp waar ik woon kies je de trouwambtenaar die bij he past. Aan ons werd ook de vraag gesteld: "wie wil je dat je trouwt?" en dan een lijstje met namen om uit te kiezen. In het dorp weet je wie wie is, in de stad kan ik mij voorstellen dat je bij elke naam een motto of beschrijving bij doet. In het kennismakingsgesprek geef je de wensen voor de toespraak aan en komt dit niet overeen met de gekozen trouwambtenaar, dan kies je toch een ander. Het moet wel gek lopen als je er geen vindt waarmee je een klik hebt.

Niks weigerambtenaar, je hebt het dan over een weigertrouwpaar.
mr. drs. H.M.G. van den Dool / jurist/economertist
Het zou het beste zijn om het huwelijk geheel uit het publiek recht te halen en in zijn geheel onder te brengen in het privaatrecht.

Geen huwelijken meer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar voor de pastoor, de dominee, de rabbijn, de imam en de notaris of de rechter.

Deze zijn dan allemaal onbezoldigd ambtenaren van de burgerlijke stand met huwelijks en partnerschapsbeveogdheden.Zijn we af van al dat gezeur.

Dan zijn we af van al die principiele standpunten.

Criticus - NL
Ste,l een gereformeerd blank koppel wil trouwen en weigert de homosexueel geaarde negroide moslim als trouwambtenaar...Waar zijn we mee bezig? Laat het huwelijk sluiten door iemand met wie het wel klikt... van beide zijden. Dan is iedereen toch blij?
Advertentie