Advertentie
sociaal / Nieuws

Meer dan helft gemeenten haalt deadline jeugdzorg niet

Het merendeel zal de contracten in november wel op orde hebben, verwacht de VNG.

31 oktober 2014

Ruim de helft van de gemeenten is er niet in geslaagd om voor het verstrijken van de deadline van 1 november de contracten in de jeugdzorg af te sluiten. In de loop van de maand november zullen alle contracten gesloten worden, verwacht de VNG.

Gegevens laat beschikbaar
Eerder werd de deadline al een keer uitgesteld, oorspronkelijk lag de uiterste datum op 1 augustus. Bijna de helft van de gemeenten is er wél in geslaagd de deadline van 1 november te halen. In de gevallen waar dat niet gelukt is, zijn al wel afspraken gemaakt over zorg maar is het zetten van de handtekeningen nog niet gebeurd, aldus de VNG die de schuld van het niet halen van de deadline bij het rijk legt. ‘Gemeenten en aanbieders konden pas laat starten met het maken van concrete afspraken, omdat rijksgegevens over cliënten pas laat beschikbaar kwamen’, aldus de VNG. Ook het feit dat deze gegevens niet overeenkwamen met die van zorgaanbieders en het aanvankelijk te krappe budget zijn reden voor de vertraging.


Datum is niet het doel 
‘Nadat deze belemmeringen waren opgeheven, konden concrete afspraken over zorg voor kinderen snel worden gemaakt’, aldus de VNG. Voorzitter Jorritsma vindt het spijtig dat de deadline in de helft van de gevallen niet gehaald is. ‘Maar het doel is niet het halen van een datum, maar het maken van goede afspraken over de zorg voor je inwoners. Iedereen die nu zorg ontvangt, krijgt die in 2015 ook. Dat is niet alleen wettelijk geborgd, maar ook de ambitie van alle gemeenten.’

Budget
De VNG wijst erop dat het budget dat gemeenten krijgen voor het uitvoeren van de taken in de jeugdhulp een probleem zal blijven. ‘Naar verwachting is in 2015 de vraag naar jeugdhulp groter dan het budget dat gemeenten hiervoor hebben gekregen.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Onderzoeker
Zowel VNG als het Rijk weten dat het probleem bij de jeugdzorginstellingen zit. Dit is een politiek spel waarvan Binnenlands Bestuur dan ook verkeerd verslag doet. Dat komt omdat zij al die jaren geen journalistiek onderzoek hebben gedaan naar de jeugdzorg maar alleen maar hebben geluisterd naar de grote buikspreekpop vanuit de jeugdzorg zélf: Erik Gerritsen.Heel dom en als gevolg daarvan wordt de kwaliteit en de duiding van het transitienieuws als het gaat om jeugdzorg dan ook steeds slechter. Zo gaat het keer op keer over kritiek op Van Rijn. of soms op de VNG maar nooit op kritiek over de jeugdzorg. Terwijl die toch echt al jarenlang de boel bedriegen met verkeerde cijfers, dat is overbekend.Gek he? Maar de lezers zijn niet gek, Binnenlands Bestuur kan niet logisch nadenken als het om jeugdzorg gaat en is volstrekt bevooroordeeld. Zou het misschien komen omdat ze op een indirecte manier er geld aan verdienen?Zouden de journalisten van Binnenlands Bestuur betaalde bijbanen in de jeugdzorg hebben, zou BB geld verdienen aan jeugdzorgcongressen? Wie weet hier meer van?

Bert
Door Onderzoeker: "Zo gaat het keer op keer over kritiek op Van Rijn."

Zeer terecht, hij bepaald de deadline en hij blijft verschuiven voordat hij actie gaat ondernemen. Nu blijkt dat zijn eigen deadline, waarop hij de gemeenten bekendmaakt welke gemeenten nog geen goede afspraken hebben gemaakt, ook weer opschuift. Regels voor anderen en uitzonderingen voor jezelf. Van Rijn is aan zet met de gemeenten om de jeugdzorg in te kopen. De instellingen kunnen allleen maar afwachten wanneer zij op een aanbesteding kunnen reageren en het is dan aan de gemeenten om een keuze te maken welke instellingen zij kiezen voor hun jeugd.

Als "Onderzoeker" moet je echt onderzoeken en je conclusies trekken. Uit de éénzijdige reactie hieronder blijkt dat geen juist onderzoek is verricht. Is dit alleen om te schoppen zonder een alternatieve oplossing aan te dragen?

300.000 kinderen per jaar worden door 30.000 jeugdzorgwerkers over het algemeen uitstekend geholpen. Als een rechter een beslissing neemt over onder toezicht stelling dan wel uit huis plaatsing, is er altijd één verliezer. Soms gaat deze frontaal in de aanval en zoekt de pers. Van de tevreden mensen hoor je niets, zij zijn blij met de hulp. Als onderzoeker kijk je naar beide zijden van de zaak en maakt een afgewogen keuze.
Advertentie