Advertentie
sociaal / Nieuws

Keihard rapport Jeugdzorg: 2015 wordt zo niet gehaald

De commissie onder leiding van Leonard Geluk is duidelijk. Er is werk aan de winkel, anders wordt de deadline niet gehaald.

04 maart 2014

Als gemeenten in het huidige tempo doorgaan met het decentralisatieproces van de Jeugdzorg, is de invoeringsdatum van 1 januari 2015 niet verantwoord. Dat is de harde conclusie die de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) onder leiding van Leonard Geluk trekt in haar derde rapportage over de transitie. ‘Op cruciale punten is forse vertraging opgelopen.’

Minimaal kader
Geluk spreekt in de rapportage over een ‘zorgelijk beeld’ en pleit voor een ‘minimaal kader’ van maatregelen dat gemeenten moeten realiseren om de overgang toch nog mogelijk te maken. In november  beoordeelde de commissie de transitiearrangementen (RTA’s). Daarbij werden de labels groen, oranje en rood gegeven. Slechts elf regio’s kregen toen het label groen, de meeste regio’s (28) waren echter nog lang niet klaar (oranje). Twee regio’s kregen zelfs het stempel rood. Geluk stelde een aantal voorwaarden om de zorgcontinuïteit te garanderen. Sindsdien is er aan veel voorwaarden invulling gegeven, zoals meer duidelijkheid over financiën, regie op bovenregionale aanbieders en de veranderopgave van Bureaus Jeugdzorg. Toch blijven de resultaten uit, aldus de TSJ.

Onvoldoende 

Zo zijn er in de meeste regio’s nog steeds geen afspraken gemaakt tussen gemeenten en zorgaanbieders over het continueren van de zorg. Zorgaanbieders weten ook niet wanneer die afspraken wel gemaakt gaan worden. Er zijn nog onvoldoende stappen genomen om ervoor te zorgen dat gemeenteraden en Colleges zich kunnen richten op de uitvoeringsstructuur. Afspraken met Bureaus Jeugdzorg over een ‘zachte landing’ zijn nog volop in ontwikkeling en dus nog niet rond.

10 maanden

Sommige gemeenten zijn goed op weg, doen pilots en projecten met verschillende partners en liggen op koers. Maar dat is niet het landelijke beeld, aldus Geluk. Gemeenten hebben nog maar 10 maanden voordat de nieuwe Jeugdwet in werking treedt. ‘Een zeer krap tijdspad als in beschouwing wordt genomen wat er nog allemaal gedaan moet worden’, schrijft de commissie. Om de transitie op 1 januari door te kunnen laten gaan moet hard gewerkt worden. Zo moet lokaal en regionaal volstrekt duidelijk worden wat minimaal nodig is om invulling te geven aan de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid.


Garanderen
Daarbij zijn de gemeenten nadrukkelijk zelf aan zet, aldus de commissie. De interne organisatie en de besluitvorming moeten op orde zijn en de volgende vier zaken moeten gegarandeerd worden:

- een adequaat functionerend toeganssysteem
- continuïteit en een passend en dekkend aanbod
- aansluiting bij het jeugdbeschermingskader
- de AMHK-functie (meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld)

Gemeenteraden moeten veel meer dan nu een kaderstellende rol nemen maar ook controleren dat de voorbereiding en de voortgang van de transitie goed lopen.

Transformatie
Maar niet alleen de gemeenten krijgen een veeg uit de pan. Ook de landelijke overheid krijgt kritiek. In de voorbereiding op de decentralisatie is er voortdurend sprake geweest van vertraging bij steeds weer andere maatregelen, aldus de TSJ. De late vaststelling van het wettelijk, financieel en bestuurlijk kader en het feit dat er lang onzekerheden waren over het proces, zorgen ervoor dat het spoorboekje niet gevolgd kan worden. Ook is er op landelijk niveau weinig gedaan om de transformatiedoeleinden in te vullen. Mede hierdoor, en door de tijdsdruk, leggen gemeenten de focus vooral op transitie en niet zo zeer op transformatie.

Lees hier de rapportage. 

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
Waarom verbaast me dit bericht niet? De wet is er doorheen gejast en telkens stuiten we op problemen. Gemeenten hebben hier geen kaas van gegeten, dat wordt pijnlijk duidelijk. We hadden de regie bij de zorgorganisaties moeten laten en deze optimaliseren. Nu bezuinigen we het geheel kapot, bieden bedrieglijke hoop aan ouders en niemand weet of dit überhaupt iets gaat opleveren. We spelen met de zorg voor kinderen, we spelen met vuur. Gemeenten hadden deze taak nooit horen te krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ger Gerards / Wethouder jeugd
Gemeenten willen wel, maar om transitie en transformatie te laten slagen zou er meer tijd geboden moeten worden.overleggen met zorginstellingen die80 percentsnorm niet halen vergen veel tijd, steeds een 1 op 1 onderhandeling.Daarnaast nog steeds landelijke onduidelijkheid over frictiekosten en budgetten.Natuurlijk niet navelstaren er zijn ook kansen. Maar die krijg je dan ook maar een keer om het goed te doen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra de groot / ouder van 2 autikinderen
De regering had een duidelijke keuze moeten maken. Kiezen voor hervorming van een bureaucratisch stelsel met voldoende tijd om dit goed te realiseren, of bezuinigen. Nu wordt onder het mom van hervorming een koude sanering uitgevoerd. Bij een goede hervorming waardoor minder bureaucratie en efficiënter omgegaan wordt met geld hulp en begeleiding komt de besparing vanzelf maar deze komt op de lange termijn.Wil je op korte termijn geld zien, doe je het op de manier zoals het nu gebeurt, Je zet je oogkleppen op bent doof voor kritiek en jast de boel er gewoon doorheen, want dan heb je op korte termijn een "besparing" Op lange termijn niet, omdat dingen fout gaan lopen en gelijmd moeten worden. Dat kost altijd meer en dan praat je niet over een besparing, maar over een fiasco waar kwetsbare kinderen de dupe van worden Maar ja,als je het belang van de EU boven die van je eigen burgers zet, krijg je dit . Helaas hebben wij op dit moment de meest Asociale reging in het pluche sinds de 2e wereldoorlog en dat vind ik nog het meest beangstigende......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos Praat / beleidsadviseur
Onder de huidige omstandigheden en condities was dit te verwachten toch? Het lijkt mij de opmaat voor een volgende parlementaire enquete: het mislukken van de transitie van de Jeugdzorg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjoerd Visser
Nogmaals: Helaas weten de heren in de Haagse politiek het altijd "beter". Ook al laten de laatste tientallen jaren zien dat het niet zo is. Ondanks alle waarschuwingen, noodsigalen en alarmbellen van (ervarings)deskundigen ten spijt...gaat de overheid door met het misleidenden en slopende beleid. En gaat dat ten koste van de eerlijkheid, fatsoenlijkheid, mededogen en mensvriendelijkheid. Over het financiële verlies heb ik het dan nog niet eens gehad! Inmiddels is het al vele jaren duidelijk dat de gedachte winst op de korte termijn een zwaar verlies op de lange termijn is.Helaas blijkt dat ook geen reden te zijn om een totaal andere beleidsvoering te voeren, waarbij de kwaliteit van het leven een eerste vereiste is, en niet de afbraak van die kwaliteit zoals dat nu al vele jaren doorgezet wordt en waardoor er na al TEVEEL slachtoffers zijn gekomen. Helaas zijn de bewindslieden na hun verwoesrende "werk" dan al gevlogen met een goed gevulde portemonnee....de navolgers met de rotzooi opzadelend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
m.weeber / commissielid gem medemblik
Graag wil ik verzoeken wat de80 % norm is, (waar instellingen aan moeten voldoen, )die de wethouder in de reacties beschrijft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
annemarie / lid clientenraad wsg/safegroup
Kinderen en ouders hebben recht op duidelijke informatie dit is juist van groot belang voor de ouders omdat bij sommige ouders sprake is van een beperking .. ik kan het niet uitleggen aan ouders wie dit wel kan sta dan op en leg dit uit aan ouders ??!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harry Vroom
Kan er niet bezuinigd worden op uit huis plaatsingen: de beelden van filmpjes, die op Internet de ronde hebben gedaan van schreeuwende kinderen, die uit de armen van hun moeders worden gerukt met de hulp van het machtsvertoon van politieagenten zijn duidelijk genoeg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie