Advertentie
sociaal / Blog

Haal meer rendement uit de samenwerking tussen gemeenten en UWV

De samenwerking tussen gemeenten en UWV wordt steeds belangrijker.

08 maart 2022

Gemeenten zijn sinds 2015 uitvoerder van de Participatiewet. UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, Wajong en indicatiestellingen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking. De samenwerking tussen gemeenten en UWV wordt steeds belangrijker. Door de complexe wetgeving zien veel burgers en professionals door de bomen het bos niet meer.

In de Participatiewet is opgenomen dat gemeenten en UWV dienen samen te werken. Dat dit heel nuttig kan zijn, blijkt wel bij die gemeenten die intensief samenwerken met UWV als het gaat om mensen die in hun laatste fase van de WW zitten. De doorstroom naar de bijstand is bij deze gemeenten dan ook significant kleiner.

Desondanks is gebleken dat de samenwerking tussen gemeenten en UWV niet altijd optimaal is. Vooroordelen of onjuiste beeldvorming dragen hieraan bij. Maar is dat wel terecht? En valt er iets aan te doen? Een goede samenwerking kan voor een burger het verschil maken tussen wel of geen ondersteuning, soms wel of niet een uitkering of zelfs wel of geen werk.

De uitvoering is complex

Een van de grote discussies in het afgelopen jaar betreft de uitvoering van de Participatiewet. Wordt er wel voldoende maatwerk geleverd door gemeenten? Is de Participatiewet of de uitvoering hiervan niet te hardvochtig? Veel gemeenten hebben inmiddels hun beleid aangepast en ook op landelijk niveau wordt aan de wet gesleuteld.

Telkens weer kwam in de discussie naar voren of de wet wel voldoende ruimte zou bieden om maatwerk te leveren. Terecht of niet, veel gemeenten beroepen zich op de complexiteit in de wet die maatwerkoplossingen in de weg zou staan.

Is dit al een groot probleem bij de uitvoering van de Participatiewet, dan wordt het alleen maar lastiger zodra er andere organisaties bij betrokken zijn.

Veel vragen vanuit de uitvoering gemeente (UWV)

Op de helpdesk van Stimulansz komen regelmatig vragen binnen, die te maken hebben met de afstemming tussen UWV en gemeenten. Of vragen die voortkomen uit te weinig kennis over de mogelijkheden en de rolverdeling tussen UWV en gemeente. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Wie is verantwoordelijk voor de betaling van dagbesteding van een Wajonger?
  • Hoe kan het dat iemand die 80 tot 100% WIA heeft, toch een advies beschut werk krijgt?
  • Waarom trekt UWV het advies beschut werk niet in als de gemeente er niet in slaagt iemand te plaatsen?
  • Waarom doet UWV niets voor mensen die die tot de doelgroep loonkostensubsidie (LKS) behoren en een WW-uitkering hebben?
  • Wanneer betaalt UWV een werkvoorziening en wanneer de gemeente?
  • Wie betaalt de jobcoach?
  • Is de werkgever, UWV of de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie bij ziekte van iemand die valt onder de Wet Banenafspraak?

Antwoorden en informatie

Goed samenwerken betekent dat je elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden kent. Maar ook dat je investeert in goede relaties. Wie moet je waarvoor hebben? En wat is het verschil in beleidsruimte tussen gemeenten en UWV?

Stimulansz verzorgt samen met arbeidsdeskundige Ton Laenen een praktijkdag op 20 juni 2022. Deze training reikt u kennis aan die u nodig heeft om meer rendement te halen uit de samenwerking. Tijdens deze dag staan we stil bij vraagstukken over wet- en regelgeving enerzijds en de steeds belangrijker wordende samenwerking anderzijds. U heeft tijdens deze praktijkdag de mogelijkheid om alle vragen stellen die u altijd al had willen stellen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie