Advertentie
sociaal / Nieuws

Forse verschillen budget jeugdzorg

De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten.

02 juli 2015

De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

Metamorfose
Bij de meicirculaire die begin juni het licht zag, publiceerde Binnenlandse Zaken uitgesplitste cijfers over de toekomstige verdeling van gemeentebudgetten voor uitvoering van nieuwe taken in de jeugdzorg (en ook de Wmo). Die laten de metamorfose zien van een op historie gebaseerde budgetverdeling naar een objectieve verdeling. Dit jaar krijgen gemeenten nog geld op grond van uitgaven gedaan in het verleden. Maar vanaf 2016 start de geleidelijke invoering van verdeelmodellen die zijn gebaseerd op wat gemeenten op basis van objectieve criteria nodig hebben. In 2019 is de invoering van dit objectieve verdeelmodel voltooid.

Objectieve verdeling
Een vergelijking tussen de budgetten die gemeenten nu krijgen en in 2019 laat zien dat er nauwelijks verband is tussen de historische en de objectieve verdeling. In 2019 ligt het macrobudget 7,1 procent lager dan het nu, dus die korting treft alle gemeenten. Opvallend genoeg zijn er niet meer dan 26 gemeenten die in de buurt blijven van deze macrokorting (dat wil zeggen: binnen een marge van plus of min 1 procent). Voor de overige gemeenten gelden veel grotere afwijkingen. Voor 65 gemeenten bedraagt de structurele budgetkorting meer dan 20 procent. Renkum en Haren (-42 procent), Oegstgeest (-38), Gouda (-37) en Delfzijl (-35) spannen de kroon. Daar staan 33 gemeenten tegenover die er meer dan 20 procent op vooruitgaan. Tubbergen ziet haar budget meer dan verdubbelen (+105 procent). Ook in Baarle-Nassau (+63), Leerdam (+61) en Dantumadiel ((+47) kan de vlag uit. Hoewel het objectieve verdeelmodel pas in 2019 helemaal is ingevoerd, gelden de structurele minnen en plussen voor het overgrote deel al in 2016.

Grote steden
Ook onder de vier grote steden zijn de verschillen groot. Utrecht en Amsterdam leveren in (-5,8 en -5 procent), terwijl Rotterdam en Den Haag extra geld krijgen (+5,7 en +7,5). De grootste uitschieters zijn traditiegetrouw de Waddeneilanden. Terschelling is de grootste nadeelgemeente van het land en mag meer dan de helft van haar budget inleveren. Vlieland verliest ruim 27 procent. De andere drie eilanden winnen fors. Texel krijgt 34 procent meer budget, Ameland krijgt er bijna 160 procent bij. De absolute winnaar van de objectieve budgetverdeling is Schiermonnikoog, dat de komende jaren twaalf keer zoveel krijgt als dit jaar (+1130 procent).

Front tegenstanders
Inmiddels beginnen nadeelgemeenten zich te groeperen. In een brief aan minister Plasterk vragen 18 gemeenten om het objectieve verdeelmodel niet in te voeren voordat duidelijk is wat de enorme afwijkingen verklaart. De verdeling kan voorlopig op 'historische basis voortgezet worden', schrijven ze.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 14 van deze week

Afbeelding

Afbeelding

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Tom Vleerbos / wethouder Tubbergen
Vooropgesteld dat (de)centralisaties en herverdelingen altijd gepaard gaan met herverdeeleffecten, vind ik de suggesties (redelijk) misleidend. Het historische verdeelmodel rammelde van alle kanten. De soortgelijke gemeenten rondom Tubbergen hebben volgens het historisch verdeelmodel relatief minstens 2,5x zoveel budget voor 2015. Dit budget is gebaseerd op het historisch model en dat zegt natuurlijk ook iets over de kwaliteit daarvan. Jammer dat daar in dit stuk geen aandacht aan is besteed, want dan wordt de meevaller toch nog een tegenvaller.

Pas op termijn kan worden bepaald of het objectieve model rechtvaardig is
P. Raaphorst / applicatiebeheerder
Misschien moet de term objectiviteit opnieuw gedefinieerd worden.
m.weeber / commissielid gem medemblik
Waar is de lijst van alle gemeenten in Nederland te vinden? Deze info mis ik in dit artikel.
JJMoes
Van Rhijn c.s. zijn de nieuwe kermisklanten met de ballentent: eerst PGB, dan Jeugdzorg en wat volgt? DRIE ballen voor een gemeentelijk Kwartje (zie W.Kok & Co) toch?? Schandalig dit beleid maar ja, de Kamer maft en toont opnieuw collectief gezakt te zijn voor de rekentoets
Arnold / gemeentemabtenaar
Ik vraag me af dit lijstje wel klopt. Mijn gemeente levert ruim 35% in en wordt niet genoemd. Ik ben dus inderdaad net als maria weeber benieuwd naar de totale lijst.
Anja Verburg
Alle bedragen zijn per gemeenten voor 2015, 2018, 2019 en 2020 gepubliceerd. Hiermee kun je alles percentages voor alle gemeenten uitrekenen. Is te vinden via volgende link:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-public …
Jos Moerkamp / redacteur
@Anja Verburg: jouw link geeft het totale jeugdzorgbudget per gemeente per jaar. In bovenstaand artikel gaat het alleen over het objectieve verdeelmodel voor de jeugdzorg. 570 miljoen euro wordt niet objectief verdeeld.

Inmiddels is in het artikel een link gezet naar een lijst van alle gemeenten en de ontwikkeling van hun jeugdzorgbudget door invoering van het objectieve verdeelmodel. Kijk even naar verantwoording, onderaan die totaallijst.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Och, wat is objectief? Het denken in vaste bedragen leidt niet tot een beter beleid. Laat het vooral een stimulans voor gemeentes zijn om de gruwelijke bureaucratie in de Jeugdzorg aan te pakken. Ik hoor via kennissen uit nadere landsdelen gewoon genoeg mooie verhalen hoe het anders kan, en dan met name uit Limburg. Gewoon leuk om te horen en het enthousiasme van mensen te zien. Vooral onder de regie van de PvdA is er in de afgelopen 20 jaar heel veel verziekt in die secto, zeker in de grote steden.. Leg gewoon de verantwoordelijkheden laag in de organisatie met de mensen met ervaring en je bespaart enorme bedragen. Trouwens, ik kan mij helemaal niets voorstellen bij een problematische jeugd op Schiermonnikoog !!! Heerlijk buiten, mooie natuur, verplicht naar school en verder wat gaan standjutten en de liefde ontdekken met meisjes of jongens die je toch al kent vanm het kleine eiland....
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Op zichzelf hoeft het niet erg te zijn als er forse verschillen zijn in een nieuw herverdeelsysteem. Het gaat er om dat een nieuw systeem eerlijk werkt richting gemeenten. Kortom, gemeenten die door wat voor oorzaak dan ook (bijv. centrumgemeente voor accommodaties en voor opvang van jongeren) veel diensten moeten verrichten, behoren daarvoor ook de juiste rijksvergoedingen te krijgen. Gemeenten die in dat opzicht (duidelijk) minder behoeven te presteren zijn daarvoor al jaren te veel beloond. Uiteraard behoren gemeenten wel tijdig en kwalitatief goed te worden geïnformeerd, opdat zij daarmee bij het opstellen van hun begroting rekening kunnen houden. Aan dat laatste ontbreekt het helaas regelmatig bij de huidige staatssecretaris. Net als diverse andere genomen maatregelen, die met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur weinig te maken hebben.
Jan Rycken / Organisatieadviseur
De verdeling per gemeente bekijken is aardig maar zou het ook niet interessant zijn om te kijken naar de budgetten per regio waarin samengewerkt wordt door verschillende gemeenten?
Advertentie