Advertentie
sociaal / Nieuws

GGZ Nederland: Extra jeugdgeld is veel te weinig

De eenmalige 1,3 miljard euro die het demissionaire kabinet voor de jeugdzorg vrijmaakt, is veel te weinig. Er is structureel extra geld nodig. Ook moet er een einde komen aan de wirwar aan aanbestedingen door gemeenten. Dat stelt de Nederlandse ggz.

22 september 2021
zak-met-geld-met-gat.jpg

De eenmalige 1,3 miljard euro die het demissionaire kabinet voor de jeugdzorg vrijmaakt, is veel te weinig. ‘In feite gaat het om het dichten van een gat.’ Er is structureel extra geld nodig. Ook moet er een einde komen aan de wirwar aan aanbestedingen door gemeenten. 

Uitblijven keuzes

Dat stelt Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz, in reactie op de Miljoenennota. Ze betwijfelt daarnaast of het extra rijksgeld wel ten goede komt aan de jeugdhulp. Het is niet geoormerkt. Net zoals zovelen hekelt Peetoom het uitblijven van een nieuw kabinet, waardoor er geen noodzakelijke beleidskeuzes worden gemaakt, zoals een besluit over structurele verhoging van het budget voor de jeugdzorg. ‘Wie er ook besluiten neemt in Den Haag, kwetsbare kinderen en jongeren in de ggz kunnen niet wachten op een betere organisatie van het jeugdstelsel’, aldus Peetoom.

 

Onzekerheid

Het ‘demissionaire beleidsvacuüm’ zoals de Nederlandse ggz het noemt, levert ook problemen op bij de plannen om de jeugdzorg te verbeteren. ‘Dat geeft extra onzekerheid om te komen tot een betekenisvolle hervormingsagenda waarin we goede zorg voor jeugd en gezinnen borgen’, aldus Peetoom. Ook Jeugdzorg Nederland stelt dat ook daarom het belangrijk is dat er snel een nieuw kabinet komt.

 

Landelijke inkoop jeugdzorg

Er moet een einde komen aan de versnipperde aanbestedingen per gemeente, vindt de Nederlandse ggz, die daarmee een voorzetje op de invulling van de hervormingsagenda neemt. Daarin moeten gemeenten, rijk, beroeps- en brancheverenigingen, professionals en cliëntenorganisaties voor 1 januari plannen maken voor een kwalitatief beter en financieel houdbaar jeugdstelsel. Specialistische jeugdzorg moet voortaan landelijk worden ingekocht, bepleit de Nederlandse ggz verder. Ook moet er een onafhankelijke toezichthouder komen, die de inkoop en kwaliteit bij gemeenten en aanbieders nauwlettend in de gaten houdt. Preventie moet prioritiet krijgen, evenals de verbinding van de ggz met het sociaal domein en goeder samenwerking.

 

Wankelen

‘Ingrijpen is meer dan noodzakelijk als we de zorg voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen willen garanderen. De toch al bestaande druk op toegankelijkheid van goede zorg is door corona verder toegenomen’, aldus Peetoom. ‘Zes jaar na de decentralisatie is de conclusie dat aanbieders van jeugdhulp financieel wankelen en het?schier onmogelijk is om een helder beeld te krijgen wie welke zorg verleent, welke kwaliteit geleverd wordt en wat daarvoor betaald wordt.’

 

Investeren noodzakelijk

Het personeel verdient een betere beloning. Dat is overbelast en de arbeidsvoorwaarden lopen achter op andere sectoren. ‘Dit probleem is bekend bij het kabinet, maar van ingrijpen zien we weinig terug. De extra structurele beloning van zorgpersoneel wordt vooruitgeschoven, terwijl net nu investeren noodzakelijk is’, benadrukt Peetoom.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
Het is te hopen dat tijdens de AB deze plannen van het kabinet worden herbeoordeeld en dat er (veel) minder geld gaat naar 'het klimaat'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M.S. / raadslid
Ik zie niet op welke manier de suggesties genoemd in het artikel tot een betere zorg voor de jeugd gaat leiden.

In de transformatie is normaliseren en demedicaliseren nauwelijks aan bod gekomen, preventie door middel van voorliggende voorzieningen juist heel veel. Daarnaast is er veel bezuinigd op de complexe jeugdzorg, bijvoorbeeld bij de GGZ, hier zitten echt hiaten in tijd en of kwaliteit van diagnostiek en behandelings mogelijkheden. En als laatste hebben we een systeem met enorm veel schotten, differentiatie, bureaucratie, inefficiëntie en achterdocht dat weer extra toezichthoudende lagen echt niet gaan werken. Van 10 verschillende hulpverleners wordt het kind echt niet beter. Ga hiermee aan de slag!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Kan iemand mij vertellen waarom de kosten van de jeugdzorg zo gigantisch zijn gestegen sinds dit onderdeel is overgegaan naar de gemeenten? De indruk bestaat dat veel kosten, die ouders en gemeenten vroeger zelf voor hun rekening namen en/of werden bekostigd uit de zorgverkeringen en de Wet Langdurige Zorg, nu zijn verlegd/verschoven naar het huidige kostenaandeel van de gemeenten. Kortom, wat is er precies gebeurt met de vroegere geldstromen in deze sector? Misschien wordt het tijd dat de sector zelf eens gaat uitzoeken hoe de huidige financiering in elkaar is gestoken en met voorstellen komt om de sector op een eerlijke en efficiënte wijze te exploiteren? Of heeft dit onderzoek al plaatsgevonden?

Overigens behoort in mijn optiek de specialistische jeugdzorg binnen de sector de hoogste prioriteit te krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie