Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Opdracht van wijkteams is misschien wel onmogelijk’

CDA-raadslid Sara Nijenhuis vindt het takenpakket van de wijkteams te groot: 'Hun taakomschrijving is inmiddels zo verbreed dat het bijna vervuild is geraakt. Is er een probleem in de stad, wordt dat bij hen neergelegd.' PvdA-fractievoorzitter Yara Hummels: 'Misschien hebben we de wijkteams wel een onmogelijke opdracht gegeven.'

27 juli 2020
Enschede-stadhuis.jpg

Een lange lijst met klachten over de wijkteams van de gemeente Enschede heeft de aandacht van de gemeenteraad getrokken. Een aantal fracties wil na de zomer een debat over de rol van de wijkteams. Aanleiding is een dispuut over een omgangsregeling van een tweejarig meisje.

Vervuild
Het AD meldt dat onder andere de fracties van CDA, PvdA en PVV na het reces in debat willen met het college. Niet alleen over de vermeende misstanden bij de zaak van het tweejarige meisje, maar ook over de taakstelling van de wijkteams in het algemeen. CDA-raadslid Sara Nijenhuis, die schriftelijke vragen stelde over de zaak, vindt het takenpakket van de wijkteams te groot: 'Hun taakomschrijving is inmiddels zo verbreed dat het bijna vervuild is geraakt. Is er een probleem in de stad, wordt dat bij hen neergelegd.' PvdA-fractievoorzitter Yara Hummels: 'Misschien hebben we de wijkteams wel een onmogelijke opdracht gegeven.'

Ondeskundig
De gemeenteraad reageert daarmee op de reeks klachten aan het adres van de wijkteams die Tubantia zaterdag optekende. De klachten, waaronder grensoverschrijdend gedrag, schending van privacyregels en misbruik van machtspositie, zijn afkomstig van juriste Soraya Soer, die de belangen van de vader van een tweejarig meisje behartigt. Een situatie die in een vrijwillig kader opgelost had kunnen worden, escaleerde door 'ondeskundig handelen van de wijkcoaches', aldus Soer.

Onafhankelijk
De wijkcoaches zouden onnodig een onderzoek hebben aangevraagd bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), waardoor de rechter uiteindelijk een ondertoezichtstelling (OTS) oplegde voor een jaar. 'Terwijl iedereen het erover eens was dat het meisje veilig was bij haar vader', stelt Soer. Verder verbaast Soer zich over de manier waarop de Klachtencommissaris van de gemeente met de door haar ingediende klachten omging. Die zijn namelijk terecht gekomen bij de gemeenteraad en het college, terwijl de Klachtencommissaris onafhankelijk hoort te zijn.

Vakantie
Tegen Tubantia zegt Ineke Klein, clustermanager van de wijkteams Enschede dat ze vanwege privacyoverwegingen niet op de klachten in kan gaan. Maar in algemene zin ontkent ze dat wijkcoaches misbruik gemaakt zouden hebben van hun machtspositie. Wethouder Niels van den Berg (zorg & welzijn, Burgerbelangen Enschede) is met vakantie en kan ook nog niet inhoudelijk reageren.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

MH / wethouder
Altijd inhoudelijk toetsen, fouten worden uiteindelijk altijd gemaakt. Maar ouders die een ots krijgen zijn het “vaak” niet eens daarmee. En opgelegd door een rechter. Niet door het wijkteam.

Lijkt overtrokken reactie (door oppositie?) om gelijk de hele opdracht aan het wijkteam ter discussie te stellen. Is dat nav 1 casus?
Advertentie