Advertentie
sociaal / Nieuws

Huisvesting statushouders bijna overal een zware opgave

Uit berichtgeving van De Telegraaf blijkt dat zeven gemeenten in de regio Alkmaar hun opgave rondom de huisvesting van statushouders onmogelijk vinden. De vraag naar woonruimte zal ten koste gaan van andere woningzoekenden, zegt wethouder Paul Verbruggen van Alkmaar (wonen, PvdA) in de krant.

12 januari 2021
shutterstock-1247187910.jpg

Alkmaar stuurt dinsdag samen met zes omliggende gemeenten een brandbrief aan het kabinet. De regio kan de afgesproken aantallen asielzoekers door het tekort aan woonruimte niet huisvesten. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) speelt het probleem vrijwel overal in het land.

Onmogelijk
Uit berichtgeving van De Telegraaf blijkt dat zeven gemeenten in de regio Alkmaar hun opgave rondom de huisvesting van statushouders onmogelijk vinden. De vraag naar woonruimte zal ten koste gaan van andere woningzoekenden, zegt wethouder Paul Verbruggen van Alkmaar (wonen, PvdA) in de krant.

Verdubbeling
Als woningen aan statushouders worden toegewezen, kunnen ook gescheiden ouders, daklozen of mensen met een medische indicatie langer op de wachtlijst voor een woning blijven staan. ‘Het is niet zozeer dat het bij ons aan de wil ontbreekt om deze mensen op te vangen’, zegt wethouder Verbruggen tegen De Telegraaf. ‘De verdubbeling ten opzichte van vorig jaar komt bovenop het tekort aan woonruimte dat we al hebben.’

Achterstand
Onlangs bleek dat gemeenten in 2021 voor 27.000 statushouders woonruimte moeten regelen. Dat is ruim dubbel zoveel als in 2020. De toename wordt mede veroorzaakt doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een achterstand van ruim 15.000 asielzaken wegwerkt. Vanwege de omvang van de opgave is er een ondersteuningspakket samengesteld dat gemeenten moet helpen bij opvang, huisvesting, inburgering en integratie.

Tekort
Ondanks dat blijft de huisvesting van statushouders in bijna alle gemeenten een zware, zo niet onmogelijke opgave, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dinsdag aan het NRC. Volgens de VNG is er vrijwel overal een tekort aan sociale huurwoningen.

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Die gemeenten kunnen toch ook op grote schaal woningen kopen op de vrije markt? De rente is vrijwel nihil, dus het geld kan het probleem niet zijn.
Hans / afdelingsmanager
Gewoon niks doen en op je handen blijven zitten dan houdt het vanzelf een keer op...
2C
@Hans: ja, geweldig voorstel. De gemeenten die op grote schaal woningen gaan opkopen om asielzoekers/statushouders te kunnen huisvesten en daarmee de huizenprijzen verder opdrijven en het gras voor de voeten wegmaaien van jongeren en starters op de woningmarkt. Een garantie dat de PVV straks zowat vanzelf 76 Tweede Kamerzetels zal halen...Ab / beleidsmedewerker
De kabinetten Rutte regeren niet en zaken lopen uit de hand. De bevolking groeit te snel, door exponentiele toename van het aantal arbeidsmigranten, reguliere migratie en meer alleenstaanden. Iedere jaar maar weer een stad als Almere erbij. Dat vraagt om een bijzonder goede planning, maar nog meer vraagt dit om het stellen van grenzen. Hoeveel inwoners is nog acceptabel? Hoeveel en welke economische activiteiten? De luchtkwaliteit is slecht, als we met z’n allen in de Natuur willen wandelen dan lopen we hutje op mutje. Hoe meer mensen, des te lastiger wordt het om CO2 neutraal te worden. Waar moeten al die windmolens nog staan? Is er nu echt geen politicus te vinden met een lange termijn visie? Gaat het onze volksvertegenwoordigers nu echt boven de pet?
Wim / bestuursadviseur
@Bart: wat ontbreekt is regie vanuit het Rijk. Niet voor niets pleit het College van Rijksadviseurs voor een minsister van Ruimte met vergaande bevoegdheden. Ieder departement vaart nu zijn eigen koers en voor de volksvertegenwoordigers is het bijna onmogelijk hier grip op te krijgen. De NOVI is een magere basis, maar biedt wel de kans op regie en zoals daarin ook gemeld werken vanuit de maatschappelijke opgaven waarbij rekening wordt gehouden met een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving).
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Heel merkwaardig dat het kwartje nu pas valt. Dit kon je al jaren geleden zien aankomen. Als je de keuze maakt om arbeidsmigranten en vluchtelingen toe te laten moet je zorgen voor voldoende huisvesting (lees bouwen, bouwen en bouwen). Daar heeft het rijk niet voor gezorgd, want er zal maar eens te veel stikstof mee gemoeid zijn, maar dat valt ook gemeenten te verwijten want er zal maar eens te te weinig ruime overblijven voor windmolens en de Vleermuis. Kwestie van keuzes maken. Je kunt nu eenmaal niet de kool en de geit sparen.
Hans / afdelingsmanager
@ RechtsDoorZee. Wel op z'n Nederlands natuurlijk, dus pas na de TK-verkiezingen.
Tom / Bestuurlijk jurist
@Zipje, het feit dat gemeenten windmolens, zonneparken moeten bouwen en de 'vleermuizen' moeten beschermen is niets iets waar zij volgens mij zelf voor gekozen hebben. Het Rijk heeft bepaald dat we duurzame energie moeten opwekken en wie moeten dat oplossen? Juist de gemeenten. Waar staat dat we de vleermuizen moeten beschermen? Niet in gemeentelijk beleid. In deze kwestie valt gemeenten weinig te verwijten aangezien zij de gene zijn die beperkt worden om uitvoering te geven aan de opgave.Nederland is gewoon vol gelet op alle milieuregels waar we aan moeten voldoen. Als we meer mensen willen huisvesten moeten we flats gaan bouwen in de steden en moeten we allemaal genoegen gaan nemen met een kleinere woning. Maar wie wil dat?
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Tom: Helemaal juist, niemand wil dat. Het gaat inderdaad over de consequenties van het beleid. Of je doet iets aan de bevolkingsgroei of je aanvaardt dat het land wordt volgebouwd.
Paul / projectleider
Het is niet alleen, bouwen, bouwen, bouwen.

Het is ook de juiste woningen bouwen. Maar ja op kleine woningen maak je minder winst per vierkante meter...En blijkbaar kan iedereen in Nederland die extra vierkante meters betalen, anders hadden en we geen tekort.H. Wiersma / gepens.
Hopelijk begint het inmiddels voor iedereen duidelijk te worden dat dit Kabinet slechts op de winkel past en constant achter de feiten aanhuppelt. Tijd voor een frisse, betrouwbare wind met meer elan en een andere leider.
H. Wiersma / gepens.
@Tom.

Aan de echte omschakeling naar duurzame energie (kernenergie) had al lang moet worden gewerkt. De modderpoel waarmee nu wordt gewerkt wordt alleen maar groter (meer CO2 uitstoot via de productie van windmolens en zonnepanelen, het milieuvraagstuk (lood, cadmium, tefal) wat gaat ontstaan als deze alternatieve energiebronnen moeten worden vervangen, 8 x teveel moniak uitstotende biomassacentrales etc. etc.). Als je ergens aan begint moet je wel weten waar het eindigt.
H. Wiersma / gepens.
Correctie. Ik bedoel het floatglas.op zonnepanelen. Dat heeft dezelfde opruimingsproblemen als tefal. Het is namelijk ook niet afbreekbaar.
Tom / Bestuurlijk jurist
@Spijker. Ik zie het liefst ook dat er geïnvesteerd wordt in kernenergie en dat we tot die tijd gewoon de gaskraan blijven gebruiken. Waar het gas dan ook vandaan mag komen. Echter zijn dat geen populaire uitspraken maar zijn ze wel een stuk schoner en aantrekkelijker voor ons landschap. Om inderdaad nog maar te zwijgen over alle 'rommel' die over 25 jaar wordt aangetroffen wanneer de zonneparken en windmolens vervangen of opgeruimd moeten worden. Maar helaas kun je in een democratisch land alleen beleid voor 4 jaar vaststellen blijkbaar..
Petra
@Spijker"Hopelijk begint het inmiddels voor iedereen duidelijk te worden dat dit Kabinet slechts op de winkel past.."Nou, dat doen ze dan wel verd*mde slecht!Ik vind het meer weg hebben van de winkel leegroven.
Reynders / ambtenaar
Een wijs iemand zei eens dat je voor visie naar de opticien gaat. Zie hier een van de resultaten van deze denkwijze.Net zoals:

- Er gaat geen euro meer naar Griekenland"

- Alle werkenden 1000 euro erbij".

- EU begroting 1, ik neem een boek mee.

- EU begroting 2, waar moet ik tekenen?

- Coronafonds 1 1800 mld gaan we over nadenken

- Coronafonds 2 waar moet ik tekenen?Steeds meer macht en geld naar Brussel terwijl in Nederland de VUT, zorg en pensioenen afgebroken worden.

We kunnen de problemen van de wereld niet blijven oplossen. Ben benieuwd naar de uitslag van de verkiezingen.Paul / projectleider
@Peter-PaulSorry, Nederland is rijker dan ooit. Dat de de vut, pensioenen en zorg 'worden afgebroken' is een nationale keuze. Net zoals het grote gat op de woningmarkt.Afdracht aan EU stijgt vooral mee met het BNP (dat extra groeit door onze deelname in de EU)
Advertentie